WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«М.Тынышпаев атындаы азККА Амола колледжіні 2016-2017 оу жылындаы трбие жмысыны есебі азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігіні «22» суір 2015 ж. №227 бйрыына сйкес растырылан «Трбиені ...»

М.Тынышпаев атындаы азККА Амола колледжіні 2016-2017 оу жылындаы трбие жмысыны есебі

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігіні «22» суір 2015 ж. №227 бйрыына сйкес растырылан «Трбиені тжырымдамалы негіздерін» іске асыру масатында колледжді трбие жмысыны жоспары бекітіліп, 2016-2017 оу жылы ішінде жмыстар атарылды.

Трбиені тжырымдамалы негіздеріні келесі баыттары амтылды:

азастанды патриотизм жне азаматты трбие, ыты трбие

Рухани-адамгершілік трбие

лтты трбие

Отбасы трбиесі

Ебек, экономикалы жне экологиялы трбие

Зияткерлік трбие, апаратты мдениет трбиесі

Кпмдениетті жне кркем-эстетикалы трбие

Дене трбиесі, салауатты мір салты

Колледжде кндізгі оу блімінде 38 оу тобы бар. Мемлекеттік тілде білім алатын топтар саны – 27. Студенттер саны – 885 адамды райды. Оны ішінде жетім студенттер саны – 16, кпбалалы отбасылар саны - 107, аз амтылан отбасы студенттер саны – 28.

азастанды патриотизм жне азаматты трбие, ыты трбие баыты бойынша:

01.09.2016 ж. Жаадан абылданан студенттер шін М.Тынышпаев атындаы азККА Амола колледжінде «азастан Республикасы туелсіздігіні 25 жылдыына жне азастан Республикасы Конституциясы кніне арналан салтанатты жиын болып тті. Салтанатты жиына 2016-2017 оу жылына абылданан 200-ден астам талапкерлер, ата-аналар, онатар атысты. ттытау сзін алан колледж директоры студенттерге, а жол тілеп, ата-аналара алысын білдірді. Мерекелік жиына Астана аласы білім басармасыны діскері – Нуралиев Саят Нурланлы, азастан темір жолы компаниясыны ардагерлер кеесіні траасы Жабагин Маншур Шакірлы, І курс студенті Нурбеков Ержігітті ата-анасы Нржан Нрбеклы атысып, білім кнімен колледж студенттерін ттытады.

335153053955951250955394960

ыты трбие бойынша 09.09.2016 ж.кні колледж директоры Е.Ауесбаев жаадан абылданан топ студенттерімен кездесіп, колледж тарихына, ішкі тртіп ережелері туралы апарат берді. Сонымен атар жалпыколледжішілік ата-аналар жиналысы Сарыара ауданды ІІБ ызметкерлері, колледж инспекторы А.Балабаеваны атысуымен ткізілді. Оу жылы ішінде Сарыара ауданды ІІБ ызметкерлері колледж жне жатахана студенттеріне «кімшілік ыбзушылы нормалары» таырыбында дрістер оыды. ыбзушылы бойынша жыл басында есепте тран студенттер саны – 1 студент.

16.09.2016 ж.кні убзушылыты алдын алу масатында кімшілік ыбзушылы бойынша кшпелі сот отырысы ткізіліп, студенттерге крсетілді.

12.10-13.10.2016 ж. Колледж студенттері М.Тынышпаев атындаы аза клік жне коммуникациялар академиясыны 85 жылды мерейтойына арналан іс шараа атысты. Іс шара М.Тынышпаевты ескерткішіне, туыстарыны, «ТЖ» К А басшыларыны, леуметтік серіктестермен, алыс жне жаын шетел онатарыны, академия ардагерлері мен жмысшыларыны атысуымен гл шотарын оюмен басталды. Студенттер мражайды ашылуына атысты. Салтанатты іс шарада академияны брыы ызметкерлерін, профессор-оытушылар рамын марапаттады. Академия студенттеріні атысуымен лкен мерекелік концерттік бадарлама сынылды. Бізді студенттер академия рылымымен, кітапхана, зертханалар, оу кабинеттері, жатаханамен танысып, болашата академия студенттері болуа шешім абылдады.Сонымен атар студенттер Алматы аласына саяхат жасады.

15240180340032048451803400

05.11.2016 ж.М.Тынышпаев ат.азККА Амола колледжінде азастан Республикасы Тыш Президенті Музейіні йымдастыруымен Астана аласы Білім басармасыны бірлескен алалы дебат турнирі тті. атысушылар Астана аласыны колледж студенттері. Колледж студенттері белсенділік танытып, аталан турнирге атысты.

31318204812030

08.12.2016 ж.Астана аласы оушылар сарайында колледж студенттері азастан Республикасыны Туелсіздігіні 25 жылдыына орай алалы флешмоба атысты.

15240751649512.12.2016 ж. Колледжде «Туелсіз елді жаа белесі!» атты іс шара ткізілді.

33147007516495

2016-2017 оу жылыны І жартыжылдыында "Мгілік ел жастары – индустрияа!" бадарламасымен «Темір жол жылжымалы рамдарын жндеу жне техникалы ызмет крсету», «йлер мен имараттарды салу, жне пайдалану» мамандыы бойынша білім алатын 50 студент ндірістік тжірибеге жіберілді. 18 студент «азастан теміржолы» К А филиалдарынан, 25 студент «Базис - А» рылыс компаниясынан тті. Барлы іс шаралар 2016-2017 оу жылына бекітілген жоспара сай жзеге асты. Коллед студенттері ыркйек айында «World Skills азастан – 2016» лтты чемпионат атысушыларын волонтер ретінде арсы алды

. «азастан лтты арнасы» ТРК йымдастыруымен «Жрек жылуы» акциясыны тірегінде ткізілген флешмоба топ болып атысты. 04-05.10.2016 жылы азастан Республикасыны Президентіні кітапханасында ткен «лемді згертетін идеялар» Елбасыны «Наты 100 адам» бадарламасы бойынша семинар тренингке Трарбекова Айгерім, Тулебаев Бекслтан атысып, сертификатпен марапатталды.

Щучинск аласы «Discovery-Бурабай» сауытыру лагерінде ткізілген Республикалы кшбасшылар семинарына "Мгілік ел жастары – индустрияа!" бадарламасыны студенттері Сабырбаев Ораз, Ділдахан Еркеблан, Тулебаев Бексултан атысып, сертификаттар табысталды.

араша айында колледжде йымдастырылан Тілдер мерекесі аясында ткен онкндікте «аза еліні келешегі аза тілінде» атты конференцияа, «штырлы тіл ажет пе?» таырыбында дебат ойындарына Сматулла рбан, Тулебаев Бекслтан атысты.

араша айында «Халыаралы бадарламалар орталыы» А «Мгілік ел жастары – индустрияа!» «Серпін» леуметтік жобасыны іске асырылуына белсене ат салысан колледж кімшілігімен, студенттері мадатамамен марапатталды.

«Мгілік ел жастары – индустрияа!» бадарламасы бойынша 50 студенте білім алады, оны ішінде 6 студент аза кресі секциясына, 8 студент «Аиат» дебат клубына, 4 студент би йірмесіне атысады, 6 студент ылыми жмыспен айналысады.

Рухани-адамгершілік трбие баыты бойынша келесідей іс шаралар ткізілді:

12.09.2016 ж. рбан айт лтты мерекесіне орай колледж студенттеріне асханада дастархан жайылып, діни апараттар берілді.

18.10.2016 ж. Рухани келісім кніне арналан «Рухани келісім – халытар бірлігіне бастар жол» атты ашы трбие сааты ткізілді.

27.12.-30.12.2016 ж. кндері колледжде «Психология апталыы» ткізілді. Апталы барысында студенттер акциялара, тренингтерге атысты. Фотосуреттер, эссе, флешмоб сайыстары бойынша апталы соында студенттер марапатталды.

3380740574611582555746115азан-желтосан айлары аралыында Астана аласы кімдігіні жанындаы Дін мселелерін зерттеу орталыыны, «Нр Астана» мешітіні, Амола облысы мен Астана ст. желі бліміні прокуратурасы ызметкерлері «Діндегі теріс баыттар» таырыбына дріс оыды.

Барлы топтарда рухани-адамгершілік трбие баыты бойынша жетекшілік сааттары ткізілді.

лтты трбие баыты бойынша келесідей іс шаралар ткізілді:

22-30 ыркйек аралыында колледж студенттері колледжішілік, алалы «Тр сенікі, туан тіл» атты тіл фестиваліне атысты.

29.09.2016 ж.кні Астана аласы техникалы жне ксіптік білім беру аумаындаы студенттер жне мектеп оушылары арасында азастан Республикасы Туелсіздігіні 25-жылдыы мерекесіне арналан «Азат елге аманат  туан тілім» атты жас аындарды алалы  І  мшйрасы ткізілді.  Мшйраа 17 колледжден, 4 мектептен студенттер мен оушылар атысты. ІІ кезеге 48 атысушыдан 1 оушы, 21 студент  тті. Жарыс нтижесі бойынша:

Бас жлде: «аржы академия» А колледжі студенті Кембала Берік;

І орын-Политехникалы колледж студенті Амангелділы уаныш;

33585152381250-501652381250ІІ орын Астана аласы кімдігіні «Кпбейінді колледжі» МКК студенті Жанболатова Клмза;

ІІІ орын- «Шипагер»Медициналы колледжіні студенті Айткенов Бауыржан;

ІІІ орын- Медико-техникалы колледжі  студенті Анаркулова Аида;

«Экспромт шебері» номинациясы: Туран-профи колледжі студенті Абнабиев Баберген;

«Е жас атысушы»  номинациясы- Астана аласы  №41 орта мектебіні оушысы Ярышкина Алина;

21.12.2016ж. кні АБ-16/1, АБ-16/2 топтары топ кураторлары А.А. Тайтолеуова, Б.Д. Мухтарханова жне тарих пніні оытушысы Г.Х.Калелді жетекшілігімен Астана. лтты Академиялы Кітапханасына тарих ылымдарыны кандидаты, журналист Жмамрат Кееслы Шмшіні «Сыни кзарас» жне «Салматы ойлар» атты кітаптарыны тсаукесеріне барды. Кітапты тсауын кесеріне уанды Шамахайлы - халыаралы дрежедегі журналист, публицист, Серік Абдрахманов - оам айраткері, ажыали Мхамедалилы – мемлекеттік сыйлыты лауреаты, жазушы, мітхан Дауренбекызы - лтты Академиялы Кітапханасыны директоры атысты.

35198056894830-501656894830

Отбасы трбиесі баыты бойынша келесідей іс шаралар ткізілді:

03.10.2016 ж. 03 азан 2016 ж.кні «Отбасындаы бейбітшілік» атты ке клемді акция аясында Астана аласы «Сарыара» ауданы ЖП ІІД полиция капитаны Байсаматова Динара Айтбаевна, М.Тынышпаев ат.азККА Амола колледжіні студенттеріне «Отбасылы трмысты атынастар» таырыбында дріс оыды.

30.10.2016 ж. арттар кніне арналан «арттарым асыл азынам» атты іс шара ткізілді. Колледж студенттері мен ызметкерлері арттара рмет крсетіп, дастархан басына жинап, з нерлерін крсетті.

21.11.2016 ж. М.Тынышпаев ат.азККА Амола колледжіні студенттеріне Прокуратура ызметкерлері ыты статистика бліміні аа прокуроры Хамитов Е.Е., Имангалиев Ф.Т., арнайы есеп бліміні аа прокуроры Бектуров Д.А. "Комитет - каждому дому" атты семинар дрісін ткізді.

33877252105025

Ебек, экономикалы жне экологиялы трбие баыты бойынша келесідей іс шаралар ткізілді:

Бірінші жарты жылдыта колледж студенттері мен ызметкерлері «Біз таза ала шін!», «Сенбіде – сенбілікке!» ранымен алалы сенбілік іс шараларына атысты. Барлы топтарда экологиялы айлыта тазалы, ебек, экология таырыптарында топ жетекшілік сааттары ткізілді.

14.11.16ж -18.11.16ж аралыында іс-шара ткізілді. Апталыты алашы іс-шарасын «Мамандытар шеруі» таырыбында барлы мамандытар арасында сайыс тті. Сайыса барлы мамандытар студенттері атысты. Жеімпаз сайыскерлерге «Е здік эмблема», «здік сахналы крініс», «здік инновациялы апарат», «здік маманды формасы» бойынша номинациялар таайындалды. І,ІІ,ІІІ жлделі орындар берілді.

15240638238533369256384290

Зияткерлік трбие, апаратты мдениет трбиесі баыты бойынша келесідей іс шаралар ткізілді:

М.Тынышпаев атындаы азККА Амола колледжіні 15 ыркйек кні «Кліктегі технология орталыы» залында талапкерлерді студенттер атарына абылдау кеші болып тті. Салтанатты жиына 2016-2017 оу жылына абылданан талапкерлер атысты. Мерекелік іс шараа ттытау сзін алан колледж директоры Ерлан Тыныштыбайлы Ауесбаев пен директорды оу ісі жніндегі орынбасары Асия Жаыпарызы студенттерге а жол тілеп студенттік билеттерді табыстады. Сонымен атар, «азастан темір жолы» К А филиалы «Кліктегі технология орталыы» директоры Марасилов Марал Серіклы, Астана аласы Білім басармасыны діскері Исина Наима студенттерге студенттік мірді маыздылыы мен иыншылыын, ызытарын тереінен тсіндіріп, айтулы мерекемен барлы студенттерді ттытады. Кеш соында директорды трбие ісі жніндегі орынбасары Айнр Орынтайызы 2015-2016 жылды ортындысы бойынша белсенді студенттерге ашалай сертификаттар табыстады. Колледж студенттерін айтулы мерекемен ттытау шін эстрада жлдыздары ДОС, Сарыара тобы, Санди Саксафон, азастан дауысы бадарламасыны жеімпазы Мратбек Хайролла колледж студенттерімен бір сахнада нер крсетіп, керемет кіл-кй сыйлады.

Жарты жыл бойы студенттер «азастан» лтты арнасы, «Хабар» арнасымен тыыз байланыста болды. Апаратты мдениет трбиесі бойынша «Жлдыздар айтысады», «Бізді й», «Орталы хабар», «Білім» «Пай, пай 25» «Бенефис шоу» «Бгін жексенбі» бадарламаларына атысты. Жыл бойы студенттер келесідей іс шаралара атысты:

Кпмдениетті жне кркем-эстетикалы трбие баыты бойынша келесідей іс шаралар ткізілді: Осы баыт бойынша студенттер жыл бойы келесідей іс шаралара атысты:

араша айында колледж студенттері.уанышбаев ат.аза музыкалы драма театрыны 25 жылды мерей тойына атысты. Сонымен атар театр кні Жастар театрында бірнеше ойылымдарды тамашалады.

-13970438531001.12.2016 ж. «Путь лидера» фильмін «Керуен» СО колледж студенттері тамашалады.

35344104388485

Сонымен атар колледж студенттері жыл бойы Тыш Президент мражайын саяхат жасады.

Дене трбиесі, салауатты мір салты баыты бойынша келесідей іс шаралар ткізілді:

Жыл бойы колледж студенттері техникалы жне ксіптік білім беру йымдары арасындаы спартакиада, колледжішілік спортты іс шаралара атысты:

09.09.2016 ж.кні 1 курс студенттері арасында «азастан Республикасыны Туелсіздігіні 25 жылдыына орай» мини футболдан жарыс йымдастырылды.

33686757750810-139707750810

Колледжде аза кресі, волейбол, баскетбол, футбол, жеіл атлетика, дойбы, стел теннисі, тоызмала, кір тасын ктеру, жас атыш спорт йірмелері жмыс істейді. Жалпы секцияа атысушыларды денсаулыын дрігер баалайды. Ал жаттыушыларды имыл-озалыс рекеттеріні даму дегейін спортты жаттыулар крсеткіші арылы оытушылар баалайды.

ыркйек айында футболдан Техникалы жне ксіптік білім беру йымдары арасында ткізілген жарыса атысты.

18.09.2016 ж. кні колледж студенттері кзгі кросстан жарыса атысты.

06.11.2016 ж. стел теннисінен жарыса атысып, жалпы пай саны бойынша 6-орына ол жеткізді.

27.11.2016 ж. ол кресінен колледждер арасында Спартакиада бадарламасы бойынша жарыс ткізілді.

15.11.2016 ж. Астана аласы №3 студенттік емхана дрігерлері «Спидке арсы крес кніне» орай студенттер акцияа атысты.

05.02.2016 ж. Колледжді медицина ызметкері Турбаева Г.И. студенттерге «Тмауды алдын алу» таырыбына дріс оыды.

2016-2017 оу жылыны бірінші жартыжылдыында 3 курс студенті Дюсенбаева лжан спорттты аза кресі трінен бірнеше рет жлделі орына ие болып, лем чемпионатына жолдама алды.
Похожие работы:

«19.12.2014 EN Official Journal of the European Union L 365/97 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) No 1358/2014 от 18 декабря 2014 года, вносящий изменения в Регламент (EC) No 889/2008, устанавливающий подробные правила выполнения Регламента Совета (EC) No 834/2007 в отношении происхождения экологических животных а...»

«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский инст...»

«Утверждаю Проректор по учебной работе, д.м.н., проф. ЦыбусовС.Н._ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТАУЧЕБНОГО ГОДА Строение и функции белков и аминокислот Биологические функции белков. Классификация...»

«Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению в магистратуру на Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова№ ФИО НАПРАВЛЕНИЕ1 АВАКОВ АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕОГРАФИЯ2 АЛЕКСЕЕВА АННА АРТЕМОВНА...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"КУРС ЛЕКЦИЙ по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 "Экологическое почвоведен...»

«концепция Пространственного перераспределения в современной географической картине мира Сонько С.П. доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии и безопасности ж...»

«УДК 55; 504; 574 знания об экологических функциях литосферы как необходимый элемент экологического образования Трофимов В.Т.1, Харькина М.А.2 1доктор гмн, профессор, зав. кафедрой, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2канд...»

«Зачетная работа по теме "Мировое хозяйство" Часть А (На каждый вопрос – один правильный ответ) Что наиболее характерно для эпохи НТР? А. увеличение работающих в промышленности; Б. увеличение доли тяжелой промышленности в хозяйстве; В. увеличение доли растениеводства в сельском хозяйстве; Г. прев...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.