WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Харцизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Харцизької міської ради Донецької області Розробка відкритого уроку української літератури з мультимедійним супроводом для 5 ...»

Харцизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Харцизької міської ради Донецької області

Розробка відкритого уроку

української літератури

з мультимедійним супроводом для 5 класу

на тему “Історичне минуле нашого народу”

Підготувала: вчитель (спеціаліст)

української мови і літератури

Киреєнко Анастасія Дмитрівна

2012-2013 навчальний рік

Тема. Історичне минуле нашого народу.

Мета:

перевірити якість засвоєних учнями знань, систематизувати вивчене з теми;

розвивати навички усного зв’язного монологічного мовлення, аналізу художнього твору, логічне образне мислення, вміння працювати в групі, знаходити відповіді на проблемні питання;

виховувати шанобливе ставлення до духовних заповітів наших предків, повагу до рідної мови, країни, історії, культури.

Тип уроку: підсумковий урок.

Обладнання: підручник, карта України, тематичні написи, мультимедійна презентація, кросворди, тексти віршів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційна частина.

Привітання.

Нумо, діти, підведіться!Всі приємно посміхніться.Продзвенів уже дзвінок,Починаємо урок!

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.

Запис у зошиті (число, класна робота, тема уроку).

Слово вчителя. Сьогодні на уроці ми з Вами повторимо і систематизуємо вивчений матеріал з теми «Історичне минуле нашого народу».

На початку уроку ми ставимо перед собою проблемне питання – це вислів М.Т. Рильського «Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього...» – і наприкінці, повторивши та ще раз проаналізувавши вивчене, кожен із Вас зможе подати власне визначення цього вислову, обґрунтувавши свою думку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда за запитаннями

Пригадайте!

Як називалися перші рукописні книги?(Літописи)

Як вони створювалися? (У них записували важливі події, які відбувалися в державі)

Хто був автором цих книжок? (Літописці)

Який літопис є найдавнішим в Україні? («Повість минулих літ»)

Слово вчителя. Автором «Повісті минулих літ» вважають ченця Київо-Печерського монастиря, а як же звали цю людину? (Нестор Літописець)

Коли ж в Україні вшановують його пам'ять? (щороку 9 листопада)

Правильно. Окрім цього 9 листопада українці відзначають ще одне свято – це День … (української писемності та мови)

ІV. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

Коментар учителя. “Повість минулих літ” – найдавніший літопис складається з літописних оповідей.

Ми з Вами познайомилися з такими з них:

Про заснування Києва:

Тема: розповідь про історію виникнення міста Києва, його засновників та походження різних народностей.

Ідея: уславлення творця історичної пам’ятки; прослідкувати закономірностей розвитку народів від полян; донести історичні відомості про походження Києва.

Головні герої: брати Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь.

Князь Олег:

Тема: зображення часів князювання Олега, його прагнення збагатитися шляхом війни.

Ідея: уславлення розуму, кмітливості, винахідливості Олега і засудження його жаги до збагачення, жорстокості.

Княгиня Ольга:

Тема: зображення княгині Ольги, у якій поєднані краса і мудрість, вміння керувати і брати відповідальність за прийняті рішення.

Ідея: уславлення прагнення Ольги жити заради народу, його добробуту.

Хрещення Русі князем Володимиром

Тема: розповідь про виникнення християнства на Русі 988 року, умови, за яких воно впроваджувалося Володимиром.

Ідея: возвеличення ролі князя в становленні культури, звичаїв, обрядів і розповсюдженні нової релігії, схвалення його мудрості, наполегливості, рішучості.

Коментар учителя. Отож, вивчивши подані уривки з літопису, ми дізналися про історичні події, які, не вносячи власних суджень, записав Нестор Літописець.

Після цього ми перейшли до ознайомлення з суто літературними описами історичних подій в Україні.

Олександр Олесь

(Олександр Іванович Кандиба)

(1878-1944)

Історична поема «Княжа Україна»

Тема: відображення історичного минулого нашої країни, починаючи з виникнення Києва, вірування людей, сприйняття ними світу; відтворення військових походів за Русь-Україну, правління князів.

Ідея: уславлення наших предків, які боролися за батьківську землю, розквіт України, уславлення почуття гордості, пошани до предків, їх мужності, героїзму, вмінню жити відповідно до законів суспільства, природи, передати духовні заповіти предків.

Головні герої: предки-слов’яни, поляни, Кий, Щек, Хорив, Либідь, перші князі Аскольд і Дір, княгиня Ольга, князь Олег, князь Ігор, князь Ярослав Мудрий.

Казка «Микита Кожум’яка»

Тема: зображення часів боротьби русичів з печенізькими ордами; мужності та героїзму простого народу (Кожум’яка), який прагне відстояти честь рідного краю.

Ідея: уславлення сміливості, рішучості, синівської любові до Вкраїни, її народу (Кожум’яка); засудження жорстокості, підступності, хвалькуватості, прагнення до збагачення шляхом грабунку, воїнів (хан, печенізька орда).

Головні герої: Микита Кожум’яка, печенізька орда, хан.

Антін Львович Лотоцький

(1881-1949)

Казка (оповідання з народного переказу) «Михайло-Семиліток»

Тема: зображення боротьби киян проти загарбників печенігів у часи правління князя Володимира на Русі.

Ідея: уславлення мужності й незалежності наших предків у боротьбі з ворогом, ствердження перемоги добра над злом.

Головні герої: Михайлик, князь Володимир, Лихослав, «чорні сили», пегас.

Слово вчителя. Після князів настала славетна пора в житті України – козацька доба. Нагадайте мені, будь ласка, хто такі козаки, запорожці? (Козаки – вільні озброєні люди, представники військового стану, воїни-найманці; запорожці – козаки Запорозької Січі (від місця перебування – «за порогами»).

Іван Семенович Нечуй-Левицький

(1838-1918)

Літературна казка «Запорожці»

Тема: зображення історичного минулого нашої країни у часи Запорозької Січі та її зникнення, славного козацтва (Карпо) – оборонців рідної землі.

Ідея: возвеличення мужності, завзятості, сили волі козаків, їх сум з приводу того, що «Січ поглинув Дніпро», уславлення духу лицарства, благородства запорожців.

Головні герої: Карпо Летючий, січове товариство, отаман Іван Музика.

Оксана Павлівна Сенатович

(1941-1997)

Фантастична казка «Малий Віз»

Тема: відображення подорожі Дмитрика уві сні на Малому Возі до минулих історичних часів (козакування під керівництвом отамана Івана Сірка).

Ідея: поклик поважати козаків, їх отамана І.Сірка, які намагаються передати справжню, правдиву історію своїм нащадкам, таким як Дмитрик.

Головні герої: хлопчик Дмитрик, козаки, отаман Іван Сірко.

Фізкультхвилинка

Із-за парт ми вийшли всі.Вгору добре потяглись, На носочки піднялись. Опустились легко вниз –І подув в обличчя бриз. Як дерева покачало! Вправо-вліво, вліво-вправо! Біля парти всі присіли, Потім встали – й полетіли. Руки в боки узяли, На всі боки повели. Руки вниз всі опустили І за парти тихо сіли.

V. Закріплення набутих знань, умінь і навичок.

Слово вчителя. Ми з Вами повторили вивчені твори, проаналізували їх, побачили, що незважаючи на те, що всі вони містять певні фантастичні елементи, надзвичайно тісно пов’язані з життям.

Автори цих творів закликають нас пам’ятати, шанувати свою історію, своїх пращурів, дошукуватись істини, примножувати і збагачувати славу нашої країни.

Щоб перевірити, наскільки ґрунтовно ви засвоїли навчальний матеріал, попрацюємо над розв’язуванням кросвордів (5-7 хвилин).

Робота в групах. Розв’язування кросвордів

Завдання: розгадати кросворд, визначивши ключове слово, придумати запитання-визначення цього ключового слова і поставити його до класу.

Кросворд №1

1) Д І А Л О Г 2) Л И Б І Д Ь 3) Л Е Т Ю Ч И Й

4) І Г О Р 5) П ’ Є С А

6) М У Д Р И Й 7) Л И Х О С Л А В Розмова між двома особами – це …?

Сестра Кия, Щека і Хорива?

Головний герой твору І.Нечуя-Левицького «Запорожці»?

Великий київський князь (912-945 рр.)?

Художній твір, написаний для художньої постановки в театрі?

Син князя Володимира – Ярослав …?

Брат Михайла-Семилітка, героя твору А.Лотоцького?

Кросворд №2

1) К И Й 2) О Л Е Г 3) З А С П І В 4) Р Е М А Р К А 5) С К О М О Р О Х

6) К А Н Д И Б А 1) Засновник Києва?

2) Князь, родич Рюрика, прийняв смерть від свого коня?

3) Яку назву має перший вірш поетичної збірки літописних оповідей Олександра Олеся «Княжа Україна»?

4) Коротке пояснення автора в драматичному творі про час, місце дії, зовнішність дійових осіб, їх поведінку тощо?

5) Мандрівний актор в Київській Русі?

6) Справжнє прізвище автора казки «Микита Кожум’яка»?

Кросворд №3

1) З А В ’ Я З К А

2) Л О Ц М А Н 3) П О Р О Г И 4) П О Л І Л О Г 5) Д М И Т Р И К 6) О Л Ь Г А 7) К Н Я Ж А 8) Ц А Р Г О Р О Д

9) В І Ч Е Епізод, з якого починається твір (зачин)?

Головний герой твору І.Нечуя-Левицького «Запорожці» за фахом був…?

Карпо Летючий, герой твору І.Нечуя-Левицького «Запорожці» мав подолати дніпрові …?

Розмова кількох співрозмовників називається …?

Як звали головного героя твору «Малий Віз» О.Сенатович?

Мати князя Святослава?

Збірка Олександра Олеся мала назву «… Україна»?

Як називали слов’яни Константинополь – сучасний Стамбул (столиця Турції)?

Як називалися народні збори в Київській Русі?

Кросворд №4

1) Ч Е Р К А Щ И Н І 2) Я Р О С Л А В Н А 3) М О Н О Л О Г 4) В О Л О Д И М И Р 5) С В Я Щ Е Н И К О М 6) Б Е Р Е Ж А Н И

7) О Л Ь Г А І.С.Нечуй-Левицький народився у містечку Стеблові на …?

Дружина князя Ігоря?

Зв’язне висловлювання однієї особи – це …?

Який князь 988 року хрестив Русь?

Батько І.Нечуя-Левицького був за професією …?

В якому містечку на Тернопільщині народилася Оксана Сенатович?

Велика київська княгиня?

VІ. Підведення підсумків уроку.

Слово вчителя. На початку уроку ми поставили перед собою проблемне питання вислів М.Т. Рильського «Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього...» – і тепер, повторивши та ще раз проаналізувавши вивчене, кожен із Вас зможе подати власне визначення цього вислову, обґрунтувавши свою думку.

Сьогодні на уроці ми з Вами:

Перевірили свої знання з теми “Історичне минуле нашого народу”, систематизували вивчений матеріал;

Розвивали навички усного зв’язного мовлення, аналізу художнього твору, логічне образне мислення;

Працювали в групах;

Знаходили відповіді на проблемні питання;

Виховували повагу до рідної країни, історії, мови, культури, шанобливе ставлення до духовних заповітів наших предків-слов’ян, козаків-запорожців.

Ми зуміли досягти поставленої на початку мети, тому що ПРАЦЮВАЛИ РАЗОМ!

Слово вчителя (зачитує вірш під останні слайди презентації та музичне відео «Я люблю Україну»):

Григорій Донець

СОЛОВ’ЇНА ПІСНЯ

Солов’їна пісня.

Пахне рута — м’ята.

На причілку ружі.

Материнська хата.Ходить вечір яром,

А місяць горою.

Десь лунає пісня,

Там, аж за рікою.

Хтось сказав: «Старе це,

Певні атрибути,

Хутірна поезія,

Час її забути.

Нащо та криниця,

Нащо те відерце?»

Ах ти, ж, чоловіче,

Без душі і серця!

Хочешти забути те,

Що вік любилось...

Знай же, те відерце

Все ще не розбилось

Знай, що не замулена

Ще в гаю криниця,

Знай, що в ній і досі

Хлюпоче водиця.

А дівоча пісня

Груди розкриває,

Як і споконвіку,

Ніжне серце крає.

Ходить вечір яром,

А місяць горою.

Як нам, рідна земле,

Тепло із тобою.

Юрій Шкрумеляк

ДЕ УКРАЇНА?

Україна в давній славі,В козацьких пригодах,На заквітчаних левадах,В рідних синіх водах.

Україна в тих долинахІ високих горах,На степах буйних, широкихУ гаях, у борах.Україна в білих селах,У густих садочках,У хрещатому барвінку,У синіх квіточках.Україна на яворахПташкою співає;На стрілецькії могилиГолову схиляє.Україна в чорноземі,Що родить пшеницю, -В глибинах, що дають нафтуІ сіль-сировицю.Україна в рідній мовіІ в пісні прекрасній, -Україна в рідній школі,В майбутності ясній.Україна в чистих хатах,І в сільській церковці, -У дитячому серденьку,В розумній головці,Україна в ясних зорях,В сонці, що над нами, -І в очах добрячих, яснихРідненької мами.

Юрій Шкрумеляк

Ми всі діти українські

Ми всі діти українські, український славний рід. Дбаймо, щоб про нас, маленьких, добра слава йшла у світ.

Свої здібності і сили розвиваймо раз у раз, щоб народу була втіха і щоб користь була, з нас.

Будьмо пильні у науці, будьмо чемні у ділах, будьмо смілі та відважні і не думаймо про страх!

Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе, рідна віра, рідна мова, рідний край наш над усе!

Зачитування учнями вірша

Л. Сліпенко «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»

Я вірю в майбутнє твоє,Україно,

Я вірю, що житимуть краще брати,

Як сил прикладемо у праці завзятій

Шахтар і свинарка, учений, я й ти.

Я вірю, що знов запалають мартени,

Що в полі роботу почнуть трактори,

Я вірю, що знов запрацюють верстати

І кращої нам не бажати пори.

Відродиться пращурів слава далека,

Традиції й подвиги всіх козаків.

Діток принесуть нам чимало лелеки,

Примножимо гордість і славу віків.

Ми не загрожуєм іншим народам,

Ми бережемо просторний наш дім.

Місце усім є під небозводом.

Бути лиш щастю і сміху у нім.

Люблю тебе дуже за те, що ти вільна.

Пишаюсь, що ти — самостійна держава.

Ти будеш в пошані й у світі відома.

Чекає на тебе в майбутньому слава.

Слово вчителя. Пам’ятайте, що кожен з вас – це також та маленька частинка Всесвіту, яку створив Бог, і в майбутньому ви також станете творцями. Дехто досягне вершин у мистецтві та культурі, дехто в науці, але ким би ви не стали, завжди залишайтесь Людиною...

Інтерактивна вправа «Мікрофон»: одним реченням розкажіть, які враження залишилися в Вас від сьогоднішнього уроку.

Перегляд відео «Молитва до України» (гурт «Джем» _ «Боже великий,єдиний»)

VІІ. Оцінювання.

VІІІ. Домашнє завдання.

Підготуватися до контрольної роботи з вивченої теми.

http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/ukrainska-mova-ta-literatura/14783-urok-ukransko-lteraturi-z-multimedjnim-suprovodom-dlya-5-klasu-qstorichne-minule-nashogo-naroduq.html


Похожие работы:

«ВИХОВНИЙ ЗАХІД "Толерантність врятує світ" Мета: спонукати дитину до роздумів про унікальність та цінність людей, свою власну; створити ситуацію, в якій одна дитина змінила б думки про рівноцінність інших людей і відчула би близькість з однокласниками; сприяти дотриманню дітьми гуманістичних норм і вимог у ст...»

«Утверждаю Директор Тверского областного Дома народного творчества _Е.Г. Марина "" 2016 г. Согласовано Председатель Комитета по делам культуры Тверской области Е.В. Шевченко " " 2016 г. План работы Тверског...»

«Карпенко К.І. Компетентнісний підхід до вивчення філософії // Організація навчального процесу з різними кваліфікаційними рівнями підготовки. – Матеріали ХLVIIнавчально-методичної конференції, 27 листопада 2013 р., м. Харків. – С. 91-93 ( 275 с.). Карпенко К.І. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ Фі...»

«УДК 111.1:130.121 Світлана Киселиця, старший викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного університету ДВОВІР’Я В УКРАЇНІ ЯК СПАДОК "ЧУЖОЇ" ІДЕНТИЧНОСТІ У статті досліджується світоглядна значимість віри як екзистенційної реальності на українському підґ...»

«Управление образования Альметьевского муниципального района Сценарий спортивного развлечения "В гости к Старичку – Лесовичку" туристический оздоровительный поход в старшей группе. Инструктор по физической культуре Бадретдинова Р.Р...»

«Итоговый контроль по курсу географии 7 класс Вариант 1 A1. Какой материк Земли самый сухой?1) Евразия2) Африка3) Австралия4) Южная Америка А2. Какой материк самый высокий?1) Антарктида2) Евразия3) Африка4) Северная Америка А3. На каком из материков нет действующих в...»

«Программа профессионального модуляразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 43.02.10 "Туризм" (углубленная подготовка). Организация-разработ...»

«СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ 11 кл.Людина і Світ.МЕТА: Розвивати в учнів критичне ставлення щодо стереотипів, успадкованих нами з життя, культури та щодо образів, тиражованих ЗМІ; розвивати готовність і потребу учнів до самопізнання і самореалізації своєї особистості; визначити сутність понять "стерео...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.