WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Н.І. Грищенко Сучасні субкультурні утворення молоді як транслятори цінностей постіндустріального суспільства / Н.І. Грищенко // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних ...»

Н.І. Грищенко Сучасні субкультурні утворення молоді як транслятори цінностей постіндустріального суспільства / Н.І. Грищенко // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 вересня 2014 р.: тези доп. – Одеса., 2014. – С. 51- 54.

Грищенко Неля Іванівна

старший викладач кафедри соціології,

Національний авіаційний університет

Сучасні субкультурні утворення молоді як транслятори цінностей постіндустріального суспільства

Кінець XX-початок XXI століття привнесли багато нового в суспільне життя розвинених країн, завершивши процес індустріалізації і почавши перехід до суспільства постіндустріального типу, що характеризується процесами глобалізації, пов'язаними з технологічним прогресом, який змінює соціально-побутові умови життя, формує більш відкриту систему політичного управління, визнання знань, навичок, професіоналізму в якості основних соціально-стратифікаційних чинників.

Реформи, які зачепили основні сфери життя суспільства та внесли істотні корективи у суспільну свідомість, відбилися на становищі всіх соціальних груп. При цьому важливим специфічним об'єктом зазначених змін стало молоде покоління. Тотальне руйнування традиційних норм та цінностей, відсутність інтеграції великої кількості молодих людей із соціальними інститутами, призвело до невизначеності у виборі підстав їх ідентифікації.

У цих умовах в молодіжному середовищі інтенсивно формуються субкультурні утворення, що протиставляють свої норми, цінності, моделі поведінки світу дорослих.Молодь в усі часи представляла собою неоднорідну соціальну верству, а період переходу до постіндустріального суспільства розділив молодь на майнстрімну (яка відображає цінності домінуючої культури) і субкультурну (послідовників різних субкультурних об'єднань), яка відрізняється своєрідними ідеологічними постулатами, манерами поведінки, формами проведення дозвілля, стильовими рішеннями в одязі та зачісці. Виражаючи таким чином свої погляди на життя, намагаючись звернути на себе увагу всього «дорослого» суспільства, субкультурна молодь з одного боку формує нові моделі поведінки, ціннісні орієнтири, соціо-культурні постулати, а з іншого боку розкриває проблеми, які існують в суспільстві.

Оскільки феномен молодіжної субкультури вперше був досліджений у західній науці, розроблення сутнісних характеристик та моделей динаміки молодіжної субкультури знайшли відображення в працях зарубіжних авторів. Так, В.Тернер вважав, що життя індивіда пронизано обрядами переходу, одним з яких може виступати молодіжна субкультура [2], Дж.Хілл та Дж. Шелтон проводили дослідження в рамках циклічної моделі динамічних процесів у молодіжній субкультурі. У сучасній науці домінує традиція дослідження молодіжної субкультури в контексті ціннісної та світоглядної диференціації в молодіжному середовищі (Ф.Коен, М.Брейк, С.Куель), в тому числі делінквентної субкультури (А.Коен, У. Міллер), а також на основі відмінностей у поведінці, зовнішньої атрибутики, особливостей реалізації дозвілля неформальних молодіжних об'єднань (Д.Хебдідж, С.Фрітт).

Молоде покоління сучасної української держави проходить своє становлення в непростих умовах формування нових соціально - економічних відносин. Цей процес передусім пов'язаний з подальшими перспективами вдосконалення та модернізації самого українського суспільства. Такі соціальні цінності, як колективізм, перевага соціального над суспільним, втрачають свою значимість, а їх місце займають – незалежність, ініціативність, демократизм.

Розвиток українського молодіжного руху, як зазначав В.Головенько, на своєму початковому етапі характеризувався появою значної кількості різноманітних громадських молодіжних структур, які називалися тоді «неформальними об’єднаннями молоді».

Література:

Станківська І. Молодіжна субкультура і постмодерн // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної кон- ференції. Дрогобич, 2004. Вип. IV. С. 181-185

Тэрнер В. Символ и ритуал / В. Тэрнер / Сост. и предисл. В. А. Бейлис. – М.: Наука, 1983. – 277 с.

Похожие работы:

«Типовая инструкциясопровождающего организованной группы детей, выезжающей до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно I. Общие положенияСопровождающим группы детей (далее – сопровождающий), выезжающей до м...»

«EugonicAgar / Broth Обогащенный агар / Обогащенный бульон M428 / M429 Данные среды рекомендуют для культивирования таких прихотливых микроорганизмов, как гемофильная палочка, нейссерии, пастереллы, бруцеллы и л...»

«"Согласовано" Президент OO Федерации Автомотоспорта РК _ Абыкаев. М.Н. "_" г. Регламент соревнований на рекреационной технике "Rec-Raid" 2015 Соревнования для рекреационной техники про...»

«Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы "Будь здоров, как Максим Орлов!" 2014 г....»

«Нижний новгород   ул.Гордеевская, у входа в тоннель, Московское шоссе, Сорм. Поворот, Московское Шоссе, ост.Сорм. поворот, ул.Березовская (на стороне рынка), Московское шоссе, д.191, пос.Сортировочный, ул.Движенцев, у универмага, Московское шоссе, д.140, ул.Березовская (через дорогу от рынка), ул.К.Маркса, (Мещера...»

«Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова"ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫ...»

«Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 р., оприлюднені на сайті МОН 11 серпня 2016 р. Зміст TOC \o 1-1...»

«Классный час ко Дню матери Лучше всех на свете мамочка моя Цель: воспитание у младших школьников чувства уважения и любви к самому близкому, верному, преданному человеку маме; Задачи: создание условий для благополу...»

«"Согласовано" Ректор МГГИПК и ПКО А. В. Воронов 10   ноября   2006 года    "Утверждаю" Председатель Комитета по образованию Мингорисполкома М. С. Титенков 10   ноября   2006 года       ПРОГРАММАфакультативного курса "ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ"для...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.