WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«9 клас Художня культура Тестові завдання Розділ І. Мистецтво в просторі культури Тема Види і мова мистецтва 1. Оберіть правильні відповіді Мистецтво це: А) творче ...»

9 клас

Художня культура

Тестові завдання

Розділ І. Мистецтво в просторі культури

Тема Види і мова мистецтва

1. Оберіть правильні відповіді

Мистецтво це:

А) творче відображення дійсності в художніх образах;

Б) творча художня діяльність;

В)досконале вміння у якійсь галузі;

Г) усі відповіді неправильні

2. Чи правильним є твердження, що залежно від способу відображення дійсності розрізняють такі види мистецтва: просторові, часові, просторово-часові (синтетичні)

1.Так

2. Ні

3. Види мистецтв які сприймаються на слух називають:

А) Часові види мистецтв

Б) Просторові види мистецтв

В) Синтетичні види мистецтв

4. Види мистецтв які сприймаються візуально( за допомогою споглядання) називають:

А) Часові види мистецтв

Б) Просторові види мистецтв

В) Синтетичні види мистецтв

5. Основними художніми засобами виразності просторово-часових видів мистецтва є:

А) звук, слово, зображення

Б) штрих, крапка, пляма

В) час, простір, шум

6. Вкажіть відповідність.

До синтетичних видів мистецтв належать:

А) література, кіно, цирк, театр, музика

Б) театр, естрада, цирк, кіно

В) художня фотографія, дизайн, анімація, комп’ютерна графіка7. Позначте правильну відповідь.

Музиці притаманна інтонаційно-образна мова, де основним художніми засобами вираження є:

А) стиль, тектоніка, ритм, темп, сюжетна лінія

Б) ритм, темп, мелодія, гармонія, тембр

В) література, лінія, ритм, мелодія

8. До художніх засобів вираження якого мистецтва належить «…художньо-технічне мистецтво монтажу»:

А) Музика

Б) Література

В) Кінематограф

9. Встановіть відповідність.

Елементами художньо-образної мови

Графіки є колір

Живопису є ритм

Музики лінія

Кіно музика, література

10. Позначте правильні відповіді

Художнім образом називають:

А) Здатність митця відтворювати світ і виражати власне естетичне ставлення до зображуваного

Б) Індивідуальне, неповторне бачення митцем навколишнього

В)Образне сприйняття світу та вираження почуттів притаманне митцю

11. Давні греки єдність краси і добра називали:

А) катарсис

Б) калокагатіяВ) культура

Тема Художня культура рідного краю

1. Процес вивчення специфічних особливостей розвитку культури (історії, географії, економіки, мистецтва, етнографії тощо) певного регіону, називається…

А) дослідництвоБ) краєзнавство В) пошукова робота

2. Археологічні краєзнавчі джерела це –

А) найдавніші пам’ятки культури

Б) пам’ятки духовної та матеріальної культури

В)пам’ятники, архітектурні ансамблі, культові споруди

3. Етнографічні краєзнавчі джерела це –

А) найдавніші пам’ятки культури

Б) пам’ятки духовної та матеріальної культури

В)пам’ятники, архітектурні ансамблі, культові споруди

4. Пам’ятки архітектури і скульптури це –

А) найдавніші пам’ятки культури

Б) пам’ятки духовної та матеріальної культури

В)пам’ятники, архітектурні ансамблі, культові споруди

5. Зразки живопису, графіки та декоративного мистецтва це –

А) рукописні, друковані джерела

Б) документальні матеріали, кіно – та фото документи

В)картини, ікони, плакати, календарі, листівки, афіші, театральні костюми, ляльки

6. Літературні краєзнавчі джерела це –

А) рукописні, друковані джерела Б) газети і журнали В) книги

16148051631957. За поданими зразками народних костюмів встановіть регіон їх походження

34105851295405228590129540131445129540

1 2 3 4

2. Івано-Франківщина 1. Чернігівщина 4.Закарпаття 3.Волинь

8. Вкажіть, до якого регіону належать зразки запропонованої кераміки

675640123825161480518923037211001238254812665123825

1 2

_______________________________ _____________________________

1)Опішнянька кераміка 2) Косівська кераміка

9. Народні художні промисли в Україні є невід’ємною складовою української культури. У ряді населених пунктів: Опішня, Решетилівка, Косів, Богуслав, Гавареччина, Петриківка, Діхтярі, Глиняни, Клембівка та інші існували школи ….

А) традиційного народного мистецтваБ) вишивкиВ)писанкарства

10-11. Складіть коротку розповідь про відомих митців вашої «малої батьківщини».

Розділ ІІ. Основи художньої культури

Тема Художня культура як духовне явище

1. Виберіть правильні відповіді.

Духовна культура формувалась впродовж віків на основі трьох типів пізнання людиною світу:

Міфологічного;

Наукового;

Мистецького:

Морального;

Матеріального

2. Встановіть відповідність.

- духовна культура усе, що належить до взаємодії людини із

середовищем її існування, до задоволення

фізіологічних потреб

- матеріальна культура включає мову, звичаї та вірування, світогляд, ідеї

цінності, форми поведінки

- соціальна культура стосунки між людьми

3. Конгломерат різних культур, створених народами, що живуть в певному суспільному географічному ареалі це –

А) регіональна культура

Б) етнічна культура

В) домінуюча культура

4. Ядром художньої культури є:

А) культура світу

Б) мистецтво

В) світогляд

5. Позначте правильні відповіді.

Латинське значення слова «культура»…

А) вихованість

Б) розвиток

В) догляд

6. Хто є автором слів: «Краса врятує світ»

А) Ф.ДостоєвськийБ)М.ГогольВ)Т.Шевченко

7. Вставте пропущене слово.

Люди які мають спеціальну фахову підготовку творять ……. культуру.

А) народнуБ) соціальнуВ)професійну

8. Підкресліть зайве визначення.

Народна культура створюється на основі міфів, легенд, казок, переказів, пісень, професійних робіт митців, танців, архітектури, живопису.

9. Генетичною пам'яттю народу називають…

А) субкультуруБ) народну культуруВ)професійну культуру

10. Культура, яка утворилась у результаті процесу урбанізації та індустріалізації, відрив від традиційної народної культури

А) масоваБ) домінуючаВ)елітарна

11. Вставте пропущену цифру.

Великий Гентський вівтар, створений братами Губертом та Яном ван Ейком, розміщений на ….панелях.

А)30

Б)28

В)26

Тема 4. Театр як синтез мистецтв

1.У перекладі з давньогрецької мови театр означає:

А) гра акторівБ) видовищеВ) ігрища

2. Покровитель театру у Стародавній Греції…

А) бог ЗевсБ) бог Діонісій В) богиня Венера

3. Встановіть відповідність

- мова на сцені звернена до себе або глядачів діалог

- мова на сцені яка має форму розмови між двома

або кількома особамимонолог

- мова на сцені звучить як міркування наодинці з собоювнутрішній

монолог

4. Оновлення театру відбулося у добу Відродження. Світовою вершиною ренесансного театру стала творчість …

А) Софокла

Б)В.Шекспіра

В)І.Котляревського

5. Позначте види театру де присутність актора на сцені не обов’язкова

А) театр тіней

Б) ляльковий театр

В) театр пантоміми

6. Вид музично-сценічного мистецтва, зміст якого розкривається в хореографічних образах. Складові якого є музика, танець – класичний і характерний – пантоміма, лібрето, сценографія.

А) ритмічний танець

Б) балет

В) оперета

7. Сценічною особливістю мистецтва хореографії є…

А) ритмічність рухів

Б) зв’язок із музикою, яка диктує хореографічний образ

В) сценічний малюнок танцю

8. Позначте правильні відповіді

Мистецтво театру має різновиди:

А) драматичний театр

Б) музично-драматичний театр

В)театр ляльок

Г) детективно-драматичний театр

9. Позначте правильну відповідь

Цей представник театральної професії: пише тексти, переробляє літературні твори для театрального виконання.

А) режисер

Б) драматург

В) сценограф

10.Театральна професія виникла у Японії. Так називають акторів, які озвучують ролі в аніме, відеоіграх, іноземних кінофільмах, на радіо і телебаченні:

А) сейюБ) сенджуВ) сенсеу11. Вид сценічного мистецтва, що відображує життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами це –

А) балет

Б) театр

В) опера

Похожие работы:

«Приложение № 1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Минспорта России на 2014-2017 годы Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, подпрограмм государственных программ и федеральных целевых программ, реализуемых Минспортом России Показатели (наименование, единица измерения) От...»

«СПИСОК сотрудников ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря, аттестованных в области сохранения культурного наследий по состоянию на 01 июня 2015 года. № Фамилия Имя Отчество Категория Приказ МК РФ 1 Кочетков Владимир Александрович Вторая категория художник-реставратор архивных, библиотечных материалов и...»

«ПЛАН-КОНСПЕКТ Т Е М А № 2: "Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников организации".Учебные цели: Изучить со слушателями предназначение и способы доведения до населения и сотрудников отдела сигна...»

«Удмурт Элькунысь "Сьолта ёрос" муниципал кылдытэтлэн Администрациезлэн дышетонъя кивалтонниез Управление образования Администрации муниципального образования "Селтинский район" Удмуртской Республики Юбилейная ул.,д.3, с. Селты, 427270, Те...»

«Департамент культуры и архивного дела Воронежской области Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина" Научно-методический отделЛИТЕРАТУРА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ Методические рекомендации в помощь библиотекам Воронеж ВОУНБ им. И. С....»

«КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ "Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС"                                                                              Подготовила и провела...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области расположено в центральной части Смоленской области. Граничит с Демидовским, Духовщинским, Кардымовским, Починковским, Мон...»

«"УТВЕРЖДАЮ" Первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области _А.А. Сазанович ""_2016г. "СОГЛАСОВАНО" Директор ГАУ МО "Дирекция спортмероприятий" Т.В. Кравчук "_" _ 2016г. "СОГЛАСОВАНО" Президент Региональной общественной организации инв...»

«Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности Мониторинг обстановки показывает, что в числе наиболее значительных факторов, оказывающих негативное влияние на жизнедеятельность населения...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.