WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Curriculum VitaeВілкова О.Ю. Прізвище та ініціали ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ Вілкова Олена Юріївна Службова адреса (проспект Глушкова,,4-Д, Київ, 03608, Україна) Службовий ...»

Curriculum VitaeВілкова О.Ю.

Прізвище та ініціали

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ

Вілкова Олена Юріївна

Службова адреса (проспект Глушкова,,4-Д, Київ, 03608, Україна)

Службовий телефон 044  259 0447

Електронна адреса (e.vilkova111@gmail.com)

Особиста веб сторінка (за наявності)

Соціальні мережі/чати (за наявності, необов’язково)

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних (за наявності, необов’язково)

Стать Ж | Дата народження ( необов’язково) дд/мм/рррр | Громадянство Україна

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат соціологічних наук, спеціальні та галузеві соціології, 22.00.04

Вчене звання доцент

Посада доцент

Кафедра Галузевої соціології

Факультет/інститут соціології

Посада за сумісництвом (якщо доречно)

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:

У поточному році Соціально-політичні студії (Інститут біології, бакалаврат, 2 курс, лекції-семінари);

Соціологія (філософський ф-т, політологія, бакалаврат, 3 курс, лекції);

Соціологія (Інститут філології, іноземна мова, переклад, бакалаврат, 3 курс, лекції);

Соціологія освіти (ф-т соціології, соціологія, бакалаврат, 3 курс, семінари)

У попередні періоди Соціально-політичні студії (Інститут біології, бакалаврат, 2 курс, лекції-семінари);

Соціологія (філософський ф-т, політологія, культурологія, релігієзнавство, бакалаврат, 3 курс, семінари);

Соціологія (Інститут філології, іноземна мова, переклад, бакалаврат, 3 курс, лекції);

Соціологія освіти (ф-т соціології, соціологія, бакалаврат, 3 курс, семінари);

Соціологія організацій (ф-т соціології, соціологія, бакалаврат, 3 курс, семінари);

Соціологія довкілля (ф-т соціології, соціологія, бакалаврат, 2 курс, лекції-семінари)

Соціологія цінностей (ф-т соціології, соціологія, магістратура, 1 курс, семінари);

Соціологія комунікацій (ф-т соціології, соціологія, магістратура, 2 курс, семінари)

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ

Період (починати з останнього) Етап (опис)

З 1.09.2014 по т.ч. Посада: доцент кафедри галузевої соціології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033, http://www.univ.kiev.ua

викладач

Сфера діяльності або сектор Освіта

З 01.10. 2003 по 30.06.2005 рік Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ

Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17) http://ipk.edu.ua/

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно)

Сфера діяльності або сектор Освіта

З 01.07.2005 по 02.10.2006

Старший викладач кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ

Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17) http://ipk.edu.ua/

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно)

Сфера діяльності або сектор Освіта

З 02.10. 2006 по 09.01.2007 рік Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ

Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17) http://ipk.edu.ua/

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно)

Сфера діяльності або сектор Освіта З 01.10. 2003 по 30.06.2005 рік Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ

З 09.01.2007 по 02.10.2009 Доцент кафедри соціології та соціальної роботи ІПК ДСЗУ Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17) http://ipk.edu.ua/

Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17) http://ipk.edu.ua/ Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно)

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки - викладач Сфера діяльності або сектор Освіта

З 01.09.2007 по 30.06.2008 Доцент кафедри загальної соціології (0,5 ставки за сумісництвом)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033, http://www.univ.kiev.ua

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки - викладач З 02.10. 2006 по 09.01.2007 рік Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ

З 02.10.2009 по 30.08.2014 Завідувач науково-дослідної частини ІПК ДСЗУ Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17) http://ipk.edu.ua/

Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17) http://ipk.edu.ua/ Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно)

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки – науково-педгогічна діяльність Сфера діяльності або сектор Освіта

З 1.09.2011 по 31.05.2012 Посада: доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин (за сумісництвом)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033, http://www.univ.kiev.ua

викладач

Сфера діяльності або сектор Освіта

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ

Період (починати з останнього) Етап (опис)

2017 Стажування в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Довідка про проходження стажування від 30.06.2017, № 516/00/17

2012 Стажування на ф-ті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом: «Теоретико-методологічні та емпіричні засади гендерної політики, перспективи подальшого розвитку», Довідка про проходження стажування від 27.05.2012

2011 Проект ЄС-МБП «Рівність жінок і чоловіків у світі праці», тренінг для тренерів «Комплексний гендерний підхід у державній службі зайнятості», Сертифікат від 2.02. 2011

2007 підвищення кваліфікації «Державне управління та державна служба», Свідоцтво 12 СПК 409614, № 506 від 27.06.2007. ІПК ДСЗУ (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17)

2004 навчання за освітньо-професійною програмою «Запровадження системи працевлаштування осіб з інвалідністю», Сертифікат № 0129 від 30.12.2004 ІПК ДСЗУ (м. Київ, вул. Нововокзальна, 17)

(З 2001 по 2004) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033

Отримана кваліфікація кандидат соціологічних наук. « Конструктивні та деструктивні функції гендерних стереотипів».

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ

Найменування Рівень (опис)

Рідна мова Українська

Іноземна мова 1 Англійська, B1

Іноземна мова 2 найменування, рівень (A1/A2, B1/B2, C1/C2), назва сертифікату - за наявності

Іноземна мова 3 найменування, рівень (A1/A2, B1/B2, C1/C2), назва сертифікату - за наявності

Комунікаційні компетентність Гарні комунікативні навички отримала будучи на посаді завідувача науково-дослідної частини

Організаційна/управлінська компетентність Здійснювала керівництво науковою роботою трьох науково-дослідних лабораторій та 5 кафедр, перебуваючи на посаді завідувача науково-дослідної частини

Цифрові компетенції Обробка інформації: /Високий

Комунікація: якщо доречно (-//-)

Створення контенту (програм, сайтів): якщо доречно (-//-)

Мережева та програмна безпека: якщо доречно (-//-)

Вирішення проблем: якщо доречно (-//-)

Інші комп’ютерні навички MS Word, використання програмного забезпечення для роботи з документами

MS Power Point, використання програмного забезпечення для формування наочності до проведення лекційних та семінарських занять, звітів, публічних виступів

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, використання програмного забезпечення для користування Інтернетом

Професійні навики (із числа не зазначених вище) Будь-які професійні навички, не зазначені вище, із вказівкою контексту їх набуття. Наприклад: «добре обізнаний з процесами контролю якості (в даний час відповідаю за перевірку якості)»

(до 200 знаків)

Області професійних інтересів Соціологія гендеру, гендерна політика, гендерні дослідження

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)

Найменування (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)

Публікації Соціологія гендеру в сучасному науковому дискурсі. Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій// Збірник матеріалів круглого столу до 25-річчя кафедри галузевої соціології. К.: Каравелла, 2017.

Социальные предпосылки и следствия развития теории феминизма.//

SCIENTIFIC WORKS The International Scientific and Theoretical Journal. - № 1, Баку: The Institute of Philosophy and Law of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2016.

Соціологія. Навчально-методичний комплекс. К.: КНУ ім.Тараса Шевчека, 2016.

Гендерне квотування як механізм реалізації гендерно-чутливої державної політики//Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку» К.: ІПК ДСЗУ, 2015. С.218-224.

Гендерні особливості шкільної соціалізаціїПрактика управління закладом освіти, 2015. – № 11. – К.: МЦФЕР-Україна, 2015. – С. 69 – 78.

Гендерне квотування – один із механізмів реалізації гендерно чутливої державної політики зайнятості// Ринок праці та зайнятість населення. 2014. – № 2- К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – С. 25 – 30.

Сучасні тенденції розвитку ринку праці України: гендерний аспектРинок праці та зайнятість населення. 2013. – № 1- К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – С. 30 – 33.

Гендерні особливості сучасних тенденцій розвитку ринку праці України//Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку» К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – С. 173 – 176.

Основи науково-дослідної роботи студентів Конспект лекцій. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 74 с.

Гендерні дослідження. Навчальний посібник. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 43 с.

Становлення правових засад гендерної політики у світовій практиці// Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку» К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 132– 141.

Міжнародний досвід впровадження гендерної політики// Ринок праці та зайнятість населення. 2010. - № 2(23) - К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – С. 38 – 41.

Перші громадські течії за права жінок в країнах західної Європи та Америки.//Соціальна психологія –Спецвипуск – К.: Український центр політичного менеджменту, 2010. – С. 140 – 146

Гендерна політика в європейському контексті// Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку» К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 274 с.

Генеза проблеми статі в протосоціології //Український соціум № 1(28) - К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – С. 7-18.

Особливості гендерного підходу в соціолого-філософському дискурсі //Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць, 2008. -№ 38 – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2008. – С. 71-76.

Напрями діяльності державної служби зайнятості України в утвердженні гендерної демократії в суспільстві.// Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення» 26 вересня 2008 р. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. С. 123-133.

Гендерна картина сучасного українського сус-пільства (за висновками міжнародних організацій)// Нова Парадигма Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія. Політологія. - Запоріжжя: «Нова парадигма» - № 81 – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 191-201.

Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження //Політичний менеджмент. 2008. - № 6 (33) – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 160- 167.

Гендерні стереотипи у сфері професійної зайнятості// Ринок праці та зайнятість населення. Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 2007. - № 3. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. С. 43-48.

Гендерні виміри кар’єрного зростання.// Збірник матеріалів круглого столу «Актуальні проблеми соціально-гуманітарної підготовки персоналу державної служби зайнятості України». 14 грудня 2005 р. – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. С. 74-80.

Соціальний простір сучасного суспільства в контексті гендерного підходу.//Нова Парадигмa. Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія. Політологія. Київ-Запоріжжя, 2004.:Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 35. С.210-220.

Конструктивні та деструктивні вияви гендерних стереотипів//Український соціум 2004. - № 3 (5). К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді. С.112 -120.

Процес формування та наслідки відтворення гендерних стереотипів//Нова Парадигма Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія. Політологія. Запоріжжя: “Нова парадигма”, 2003. Випуск 33. С. 185-190.

Соціологія гендеру: еволюція та категоріальний апарат// Нова Парадигма. Альманах наукових праць. Філософія. Соціологія.Політологія. Запоріжжя: “Нова парадигма”, 2002. Випуск 28. С. 164-170.

Гендерна реальність сучасного суспільства. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка Соціологія. Психологія. Педагогіка. К.: Видавничий центр Київський університет, 2002.– №13. – С. 5–8.

Презентації Якщо доречно (список, до 300 знаків)

Проекти Список (починати з останнього)

Конференції Круглий стіл до 25-річчя кафедри галузевої соціології ф-ту соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій. (26 травня 2017 р.)

ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці». 19-20 травня 2016.

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку». 20-21 грудня 2015.

VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку». 24-25 листопада 2014.

Семінари Якщо доречно (список, починати з останнього, до 1000 знаків)

Премії та нагороди Грамота ІПК ДСЗУ, наказ № 137-к від 20.12.2010. Почесна грамота Державного центру зайнятості з врученням нагрудного знаку. Наказ №183-к від 03.09.2009. Почесна грамота Державного центру зайнятості від 24.08.2009 р.

Членство в організаціях Якщо доречно (список, до 500 знаків)

Посилання Якщо доречно (до 300 знаків)

Цитування Якщо доречно

Курси (крім зазначених вище)

Сертифікати (крім зазначених вище)

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі)

Найменування Посилання

Дипломи Сертифікати Публікації Проекти Дослідження Голова Науково-методичної ради В.А.Бугров
Похожие работы:

«ПРОЕКТ Положение о книжных памятниках Ярославской области Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия народов Российской...»

«ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ WFF-WBВF INTERNATIONALОбщие положения для судей:все судьи должны обязательно пройти первичный судейский семинар;перед каждыми соревнованиями все судьи проходят судейский семинар;форма одежды для судей обя...»

«Р.М. Нугаев ХРИСТИАНСКОЕ [религиозное]МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ [европейской] НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. Резюме. Причины и ход коперниканской революции, приведшей к становлению науки нового времени, могут быть объяснены только учетом совместного влияния т.н. "внутренних...»

«Развлечение Ох и Ах в гостях у ребят. Сценарий летнего физкультурного праздника "Ох и Ах в гостях у детей" для детей старшей и средней групп.Задачи: Предоставить детям возможность применять двигательные умения и навык...»

«Региональная общественная физкультурно-спортивная организация  "Федерация мини-настольного тенниса "Альфа-Содружество"ПРОГРАММА по физической культуре для 1-4 классов общеобразовательных организаций на основе мини-настольного тенниса Рекомендов...»

«Департамент культуры Ярославской области Государственное автономное учреждение культурыЯрославской области"Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"Методическая работа муниципальной центральной библиотеки Методическое пособие...»

«СВЕДЕНИЯ за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2015 года о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области, и члено...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯКАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММ...»

«Развитие УУД обучающихся во внеурочной деятельности Дата публикации: 16.11.2012 Раздел:  Обучение и воспитание Количество просмотров: 11207 Автор:  С.А. Федорова Источник:  Управление начальной школой, №12, 2012 г. Номер журнала:  №12 (декабрь)Автор: С.А. Федорова, канд. пе...»

«ПРЕДСТАВЛЯЕТСТРАШНАЯ ВОЛЯ БОГОВ / AS THE GODS WILL/ KAMISAMA NO IU TORI Производство: Япония, 2014 Жанр: триллер Хронометраж: 117 минут Режиссер: Такаси МиикеВ ролях: Сота Фукуси, Хирона Ямадзаки, Сота Сометани, Мио Юки, Нао Омори, Рюн...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.