WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ПОЛОЖЕННЯ про районну виставку-конкурс дитячої творчості «Великодні писанки» 1. Мета та завдання якісне оновлення змісту, форм і методів ...»

ПОЛОЖЕННЯ

про районну виставку-конкурс дитячої творчості «Великодні писанки»

1. Мета та завдання

якісне оновлення змісту, форм і методів роботи позашкільної освіти;

залучення широкого кола дітей до вивчення звичаїв українського народу в сфері декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема писанкарства;

виховання естетичного смаку та розвиток художньо-творчих здібностей у дітей;

етнографічне вивчення регіональних розписів писанок;

ознайомлення учнів з культуротворчою місією народознавства;

стимулювання прикладної майстерності учнів, популяризація її видів.

2. Місце та час проведення

Районна виставка-конкурс “Великодні писанки” проводиться на базі Овруцького ЦДЮТ (м. Овруч, вул. Радянська 100, тел. 4-20-92) щорічно у ІІ семестрі навчального року.

3. Керівництво

Методичне та організаційно-масове забезпечення підготовкою та проведенням виставки-конкурсу покладається на Овруцький ЦДЮТ.

Безпосереднє проведення виставки-конкурсу покладається на журі, яке оцінює представлені експонати, підводить підсумки конкурсу, відбирає кращі експонати для участі у обласному конкурсі.

4. Вікові категорії виставки-конкурсу

Районна виставка-конкурс проводиться згідно даного Положення по 4 вікових категоріях:

6 - 10 років;

11 - 13 років;

14-15 років;

16-17 років.

5. Умови проведення та учасники

Вік учасників від 6 до 17 років включно.

Кількість учасників не обмежується. Кожен учасник має право представляти на виставку-конкурс лише одну композицію. Не допускається представлення колективних робіт.

Учасники виставки-конкурсу повинні суворо дотримуватись вимог даного Положення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення журі, виявляти бережливість при використанні обладнання, приладів, інструментів тощо. У разі порушення цих вимог рішенням журі вони можуть бути усунені від участі у виставці-конкурсі.

Очолює делегацію виставки-конкурсу керівник, призначений з числа педагогів, які брали активну участь у підготовці учнів до заходу.

Керівник делегації забезпечує ознайомлення членів делегації з даним Положенням, своєчасне оформлення необхідних документів, прибуття учнів на виставку-конкурс і повернення їх до місця проживання, необхідну морально-психологічну підтримку і допомогу, відповідає за безпеку життя і здоров'я учасників в дорозі та під час проведення виставки-конкурсу.

Заявку про участь подати за 7 днів до початку виставки-конкурсу за адресою: м. Овруч, вул. Радянська 100, ЦДЮТ, тел.:4-20-92. За відсутності заявки, неправильного її оформлення або порушення строку подання, питання про участь делегації у виставці-конкурсі вирішується головою журі.

Реєстрація учасників з 900. Початок виставки-конкурсу о 1100.

6. Необхідна документація

Керівник делегації під час реєстрації подає наступну документацію:

паспорт або свідоцтво про народження кожного члена делегації;

медичну довідку про можливість перебування в дитячому колективі.

У друкованому та електронному вигляді (на СД диску) також подаються:

фото великодньої композиції розміром 10x15 см;

опис представленої композиції (додаток 2).

Без вищевказаних документів та матеріалів делегація до виставки-конкурсу не допускається.

7. Програма

Програмою виставки-конкурсу передбачається:

Оцінка великодніх композицій

Захист великодніх композицій

8. Порядок проведення

Максимальна можлива оцінка за участь у виставці-конкурсі – 100 балів.

Оцінка великодніх композицій (60 балів максимально)

Великодні композиції оцінюються за критеріями:

Оригінальність - 10 балів максимально

Гармонія кольору і орнаменту - 10 балів максимально

Використання правдивих символів - 10 балів максимально

Техніка виконання - 20 балів максимально

Відповідність представленого опису роботи вимогам положення: структура, технологія, символи тощо - 10 балів максимально

Захист великодніх композицій (40 балів максимально)

Захист експонатів проводиться окремо по вікових категоріях. Для захисту учаснику надається до 5 хвилин. Протягом цього часу необхідно продемонструвати свою роботу, розповісти про неї, основні етапи виготовлення та дати відповіді на поставлені членами журі і іншими учасниками виставки-конкурсу запитання.

Захист робіт оцінюється за критеріями:

Змістовність доповіді та глибина оволодіння матеріалом та спеціальною термінологією – 20 балів

Чіткість, логічність, лаконічність захисту – 10 балів

Культура мовлення – 5 балів

Повнота, вичерпність відповідей на запитання – 5 балів.

9. Порядок підведення підсумків

Під час виставки-конкурсу підводиться командна та особиста першості.

Особиста першість визначається в кожній віковій категорії за максимальною кількістю балів, набраних учасником в трьох видах програми виставки-конкурсу.

При однаковій кількості балів, набраних двома чи кількома учасниками виставки-конкурсу, перевага надається тому учаснику, який набрав більшу кількість балів в авторському розписі писанки.

Якщо жоден учасник у віковій категорії не набрав 85% максимально можливих балів за підсумками участі у трьох видах програми виставки-конкурсу, то перше місце не присуджується, якщо не набрав 80% максимально можливих балів, то друге місце не присуджується, якщо не набрав 75 % балів - то третє місце не присуджується.

Абсолютний переможець у віковій категорії визначається за максимальною кількістю балів із числа учасників, які вибороли перші місця.

10. Журі виставки-конкурсу

Склад журі виставки-конкурсу комплектується з працівників райво, педагогічних працівників ЦДЮТ, вчителів загальноосвітніх шкіл та фахівців даного напрямку, які працюють в інших установах і затверджується наказом по ЦДЮТ. Голова журі затверджується наказом по райво райдержадміністрації.

11. Матеріальне забезпечення

Організаційні витрати на проведення заходу відносяться на рахунок асигнувань ЦДЮТ відповідно до затвердженого кошторису.

Витрати на проїзд учасників, їх харчування відносяться на рахунок коштів відряджуючих установ.

Додаток № 1

ЗАЯВКА

_____________________________________________ школи

на участь у районній виставці-конкурсі дитячої творчості „Великодні писанки"

№ П.І.Б.

учасника

(повністю) Дата

народження Клас Назва

композиції Вікова

категорія Домашня адреса,

телефон Гурток № Ідентифікаційного

коду П.І.Б. керівника

(повністю), посада, телефон

Керівник делегації _________________________________

Директор школи

М.П.

Додаток № 2

Районна виставка дитячої творчості «Поліські візерунки»

Вікова категорія:

Назва композиції: «Великоднє диво»

Фото автора

розміром 6 х 4 см Автор: Волинець Ірина, учениця 5 класу Овруцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, вихованка гуртка «М'яка іграшка» Овруцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Вчитель (керівник гуртка) Пустовойт Анеля Олексіївна, вчитель трудового навчання Овруцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Фото виробу (горизонтальне) розміром 10 х 15 см

Опис композиції:

Вступ.

Матеріали та інструменти.

Технологія виготовлення.

Знаки, символи, кольори.

Літературні джерела.

Опис виробу оформлюється на сторінках формату А4. Текст набирається в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 12 п. з одинарним міжрядковим інтервалом. Всі поля 20 мм.


Похожие работы:

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇКИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА Осяянний сонцем Київ 2014 УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ...»

«ТЕСТИРОВАНИЕМАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО КУРСУ "Русский язык и культура речи" для студентов инженерных специальностей Задание 1. Определите стиль и тип речи.          Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно делать для этого при изучении произведений его?...»

«Современная деятельность библиотеки: приоритеты планирования 2016 — 75 лет назад – Начало Великой Отечественной войны (22 июня);— 30 лет назад – Авария на ЧАЭС (26 апреля).Международный день пожилых людей (1 октября);Де...»

«Российский и мировой рынок зерновых и масличных культурЗЕРНОВЫЕ Текущая ситуация на рынке зерна Объем биржевых торгов при закупке зерна в интервенционный фонд за период (с 30 сентября 2014 г. по 3 июня 2015 г.) составил 1 036,8 тыс. тонн на общую...»

«ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Контрольные работы для студентов факультета заочного обучения по английскому языку Смотрова И.В. Сложеницына Л.В.ВОРОНЕЖ 2016 Предисловие Учебно-методическое пособие предназн...»

«"Дней Александровых прекрасное начало". Внутренняя политика 1801-1812 гг. Внешняя политика Александра 1 1801-1812гг Отечественная война 1812г Европа под сенью Священного союза 1815-1825гг Второй период правления Александра. 1815-1825. Внутрення...»

«Практические задания и упражнения К теме 1 "Язык. Речь. Речевая деятельность" Приведите примеры искусственных знаковых систем.Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях:а) Боровая (вывеска на здании железнодорожной станции);б) Переучет (табличка на двери магазина);в)...»

«БИБЛИОТЕКИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА Белякова Т.В. зав. отдела научной обработки документов и организации каталогов НБ ХНМУ (Харьков) Камлык И.В. зав. сектором электронной информации для ученых НБ ХНМУ (Харьков) "Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом,...»

«Олимпиадная работа по КТНД.4кл. 1-тур 24.12.2013г1.Как называется наша страна?_2.Что вы о ней знаете? (какова площадь Дагестана?) 3.Как называется главный город нашей страны? 4. В каком селе мы живё...»

«Приложение1УТВЕРЖДЕНА: приказом директора МБУК "Алексеевский краеведческий музей" от "02" сентября 2014 г. № 61АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МБУК "Алексеевский краеведческий музей"  Антикоррупционная политика муниципального бюджетного учреждения культуры "Алексеевский краеведческий музей"...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.