WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Погоджено. Затверджено. Заступник директора: Директор школи: Дата: Дата: Українська мова (4 години на тиждень) авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Прищепа О., Пономарьова К., ...»

Погоджено. Затверджено.

Заступник директора: Директор школи:

Дата: Дата:

Українська мова

(4 години на тиждень)

авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Прищепа О., Пономарьова К., Мартиненко В.

підр. М.А.БілецькаМ.С.Вашуленко «Рідна мова», Київ «Освіта», 2 клас, 2010 р.

Всього годин:64

РЗМ: 8

Перевірні роботи: 6

Тематичний бал : 3

№ з/п Зміст навчального матеріалу

Дата

з/п Дата фактич-наПримітки

1. Закріплення знань і вмінь, здобутих у першому класі

(8 год)

Звуки і букви української мови. Малі та великі літери. 03.09 2. Алфавіт. Алфавітні назви літер. 04.09 3. Голосні та приголосні звуки. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків. 05.09 4. Склад. Складотворча роль голосних звуків. 06.09 5. Перенесення частини слів з рядка в рядок по складах. Правила перенесення слів зі збігом двох та кількох приголосних звуків. 10.09 6. Правила перенесення частини слів з літерами й та ь у середині слова. 11.09 7. Закріплення знань про слово,речення. Окреме написання слів у реченні. 12.09 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 1)

Складання і записування підписів під серією малюнків(назв малюнків), які можуть слугувати планом розповіді. 13.09 9. Списування слів, речень, частин тексту з друкованого шрифту за підручником. 17.09 10. Мова і мовлення (9 год.)

Уявлення про мову,як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними та немовними знаками.

18.09 11. Українська мова і споріднені з нею мови. Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених словах. 19.09 12. Старі і нові слова в мові. Поповнення мови новими словами. 20.09 13. Усне і писемне мовлення(говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування. 24.09 14. Усне і писемне мовлення(говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування. 25.09 15. Практичне ознайомлення зі словами- звертаннями. 26.09 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 2)

Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка. 27.09 17. Слова ввічливості. Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування. 01.10 18. Узагальнення знань та умінь учнів за темою «Мова і мовлення ».

Перевірна робота (мовна тема 1) 02.10 19. Текст (7 год.)

Аналіз перевірної роботи. Заголовок тексту. 03.10 20. Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту. 04.10 21. Спостереження за побудовою тексту: речення-зачин, у якому повідомляється, про що йтиметься в тексті;основна частина, в якій викладено зміст висловлювання;речення-кінцівка, яке свідчить про те, що висловлювання завершено. 08.10 22. Спостереження за роллю абзаців у тексті. 09.10 23. Дотримання абзаців,які відповідають трьом основним частинам висловлювання(зачин - основна частина - кінцівка). 10.10 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 3)

Побудова і записування речень, що передають вид вікна з класу. 11.10 25. Спостереження за використанням слів(він, вона, вони, цей,ця,це,ці, тоді, після того)для зв’язку речень у тексті.Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням та ті, що були вжиті раніше. Тематичний бал № 1. 15.10 26. Речення (16 год.)

Зміст та завершене інтонаційне оформлення речення. 16.10 27. Речення у яких є повідомлення, запитання, прохання або наказ, спонукання до дії. Спостереження за інтонацією таких речень. 17.10 28. Розділові знаки у кінці речення(.?!)велика літера у першому слові речення. 18.10 29. Розділові знаки у кінці речення(.?!)велика літера у першому слові речення. 22.10 30. Інтонація речень, різних за метою висловлення. 23.10 31. Інтонація речень, різних за метою висловлення. 24.10 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 4)

Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень; вилучення речення, що не відповідає темі. 25.10 33. Поширення речення за питаннями. поданими вчителем. 05.11 34. Об’єднання двох простих речень в одне складне - за зразком, без використання термінів. 06.11 35. Використання безсполучникових зв’язків, а також сполучників а,і. 07.11 36. Використання безсполучникових зв’язків, а також сполучників а,і. 08.11 37. Розуміння змісту речення. Перевірна робота. Діалог. 12.11 38. Встановлення різниці у змісті подібних речень, які розрізнюються одним-двома словами. 13.11 39. Розуміння змісту речення. Встановлення різниці у змісті подібних речень, які розрізнюються одним-двома словами. 14.11 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 5)

Добір до тексту заголовка; удосконалення тексту із часто повторюваними словами. 15.11 41. Контрольне списування. Тематичний бал № 2. 19.11 42. Слово. (36 год.)

Аналіз перевірної роботи. Слова, що означають назви предметів.. складання речень. Вимова та правопис слів предмет, портфель. 20.11 43. Розпізнавання іменників за питаннями хто ? що? Складання речень. Вимова та правопис слова лисеня. 21.11 44. Групування предметів за груповими та видовими ознаками. Складання речень. Вимова та правопис слова диван. 22.11 45. Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини ( без вживання термінів). Вимова та правопис слів ясен, календар. 26.11 46. Змінювання іменників за зразком «один - багато». Редагування тексту. Вимова та правопис слів черевики, шістнадцять. 27.11 47. Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання. Вимова та правопис слів театр, ковдра, одіяло та днів тижня. 28.11 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 6)

Робота з деформованим текстом. Записування поновленого тексту. 29.11 49. Велика буква в іменах, по – батькові та прізвищах людей. Вимова та правопис словачерговий. 03.12 50. Доповнення діалогу. Складання усної розповіді за серією малюнків. Закріплення вміння правильного запису імені, по - батькові та прізвища людей. 04.12 51. Велика буква у кличках тварин. Складання опису тварин. 05.12 52. Велика буква у назвах сіл, міст, вулиць, річок. Навчальний діалог. Вимова та правопис слова вулиця. 06.12 53. Закріплення правил написання іменників з великої букви. 10.12 54. Повторення матеріалу за темою «Слова, що означають назви предметів ». Вимова та правопис слова метро. 11.12 55. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слово. Іменник».

Перевірна робота. (мовна тема 2) 12.12 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 7)

Читання, обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах; формування умінь бачити позитивне у роботі, давати поради щодо її опрацювання, уміння вдосконалювати написане.

13.12 57. Слова, що означають ознаки предметів. Роль прикметника у мовленні. Вимова та правопис слова ознака. 17.12 58. Зв'язок прикметника з іменником у реченні. Складання діалогу. Доповнення тексту. Вимова та правопис слова ґудзик. 18.12 59. Змінювання прикметників з іменниками за зразком « один – багато». Вимова та правопис слова іній. 19.12 60. Перевірна робота. Аудіювання. 20.12 61. Закріплення знань про прикметник. Письмовий переказ тексту за малюнком і поданим планом. 24.12 62. Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок. Прикметники, близькі і протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Складання вітання. Запитання для повторення. 25.12 63. Перевірна робота. Диктант. 26.12 64. Урок розвитку зв’язного мовлення. (урок 8)

Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень; вилучення речення, що не відповідає темі. Тематичний бал № 3. 27.12


Похожие работы:

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИСУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ Общие положения Данные методические рекомендации разработаны в целях об...»

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 4" города СмоленскаПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ протокол заседания педсовета Директор МБУ ДО "ДЮСШ №4" от 31.08.2015 № 1 В.М. Бочаров 31.08.2015ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ дополнительная предпрофессиональная программа (п...»

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНООрганизатор: Партнеры: Ресторан Администрация Слюдянского городского поселения "Деловой двор" Товарищества ресторанного дела Сибири Директор Бурлакова М.А. Межрегиональная Ассоц...»

«2282190-561975МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАЛО-ВЯЗЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "УТВЕРЖДАЮ" "СОГЛАСОВАНО" Директор школы Председатель Управляющего Совета _Е.С. Меркулова И.В. Олейниченко 1 сентября 2013 1 сентября 2013 "РАССМОТРЕНО И УТВЕРЖДЕНО" "СОГЛАСОВАНО" на Методическом с...»

«2193290-374650Хаб АВИА 00Хаб АВИАМИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТАХАБАРОВСКОГО КРАЯКРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" "УТВЕРЖДАЮ" ПОЛИТИКА И ЦЕЛИКГУП "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 1.ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ...»

«МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный художественный институт "УТВЕРЖДАЮ": Проректор по учебной – методической и воспитательной работе Тимохов...»

«НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.04 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕПАСПОРТА КОМПЕТЕНЦИЙ Общекультурные компетенции код Формируемая компетенция Этапы формирования компетенции Содержание этапа формирования компетенции ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззр...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.ГРОДНООТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК № 4 (в помощь заместителю руководителя по идеологической работе) апрель 2016СОДЕРЖАНИЕ: Государственная политика зан...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 ноября 2014 г. N 2246-р Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Пре...»

«5143500-11430000XIII Международный фестиваль-конкурсв рамках Проекта КАРАВАН КУЛЬТУРЫ 2017 Западное Поморье, Волин(море, Польша Германия)Даты заездов на весну и лето 2017/19 гг: BALTIC MUSIC RACE 30.04-03.05.2017 / 30....»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.