WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«24130-193675ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ -2039620164465 Неповторна краса природи Харківщини Методико-бібліографічні матеріали ...»

24130-193675ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

-2039620164465

Неповторна краса

природи Харківщини

Методико-бібліографічні матеріали

Харків-2016

ББК 28.088л6(4УКР-4ХАР)

Н53

Неповторна краса природи Харківщини : методико-бібліографічні матеріали / уклад. С.О. Андрус; ред. Т.В.Смєкалова; Департамент культури і туризму Харк. обл. держадміністрації ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА». – Харків, 2016. – 40 с.

Начасі одним із актуальних напрямків екологічної культури є екокраєзнавство, тому у роботі бібліотекарів мусить звучати думка про те, що людина повинна бути творцем, а не споживачем і руйнівником нашої планети.

Вчитися жити за законами краси, бачити природу, вміти захоплюватися, дивуватися і милуватися, берегти багатство її кольорів, вболівати за все живе - головна мета, яка реалізується в різних формах бібліотечної роботи.

УкладачС.О.Андрус

РедакторТ.В.Смєкалова

Відповідальний за випускМ.В.Жарова

© ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА», 2016

«Не порушимо гармонії світу. Таємничі ліси і просторі заквітчані луки, квіти і трави то вбрання нашої рідної Землі,нашої планети,

на якій линемо у Всесвіті, то обличчя нашої людської гідності».

Л. Михайловський

Природа України — головне надбання держави. Вона є не тільки ресурсом матеріальних благ, але й середовищем життя людей, джерелом їх здоров’я і натхнення.Ще Ярослав Мудрий (ХІ ст.) у «Руській Правді» визначив відповідальність за незаконний відстріл бобрів, деяких рідкісних видів птахів. За наказом князя Данила Галицького (1220-1264рр.), було створено великі заповідники у межах сучасних Біловезької (Білорусь) та Уманської (Україна) пущ, які й нині виділені як природоохоронні території, де під охороною людини знаходяться, зокрема, популяції зубрів.

Природоохоронна робота в Україні активізувалась у ХІХст., коли значно посилився вплив людини на довкілля. У 1883 р. власник маєтку у степовій частині України Фрідріх Фальц-Фейн виділив ділянки для охорони рослин і диких тварин, зберігши цілинний степ від розорювання. Це була перша природоохоронна територія на теренах України, що згодом стала державним заповідником “Асканія-Нова”. Велика кількість природоохоронних об’єктів виникла вже в роки існування незалежної Української держави.

Нині в Україні створена нормативно-правова база збереження і охорони навколишнього природного середовища. Екологічне та природоохоронне законодавство охоплює понад 200 законів та інших державних актів. Основними є закони «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.), «Про природно-заповідний фонд» (1992 р.), «Про охорону атмосферного повітря», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ» та ін.

Національна екологічна мережа включає елементи загальнодержавного і місцевого значення, які визначаються за науковими, правовими, технічними, організаційними та фінансово-економічними критеріями.

Регіональна схема екологічної мережі Харківської області

До елементів національної екологічної мережі Харківщини загальнодержавного значення належать: (див.схему)

Природний регіон: І. Придонецький – природно-територіальне утворення в долині р. Сіверський Донець.

Природні коридори: широтний ІІ. Галицько-Слобожанський (лісостеповий);

північний рукав – долини р.Мерла, р.Рогозянка, Рогозянське водосховище, частки долини р.Лопань та р.Лозовенька, долина р.Вільхова, долина р.Муром до с.Веселе, долина лівої притоки р.Муром – від с.Тернова до с.Веселе та долина правої притоки р.Сіверський Донець – від с.Тернова до с.Стариця, долина р.Вовча;

південний рукав – долини рік Коломак, Шляхова, Мож, Гнилиця, Великий Бурлук, долина р.Нижня Дворічна (верхня) та долина р.Козинка;

меридіональний: ІІІ. Сіверсько-Донецький – заплавні луки, чагарники, сіножаті, схилові землі з незначним рослинним покривом, ліси, водні об’єкти в долині р. Сіверський Донець.

До елементів національної екологічної мережі місцевого значення належать:

Природні регіони: Краснокутський; Печенізький.

Природні коридори: Природного походження:

ІV.Орільський – долина р. Оріль, Краснопавлівське водосховище та долина каналу Дніпро-Донбас;

V.Берестовий – долина р. Берестова;

VІ.Берецький – долина р. Берека;

VІІ.Самарський – долина р. Самара;

VІІІ.Оскільський – долина р. Оскіл;

ІХ.Балаклійсько-Синихинський – долини рік Волоська Балаклійка та Синиха;

Х. Удянський – долина р. Уди.

Штучного походження: (лісосмуги вздовж залізниць).

Природно-заповідний фонд (ПЗФ) – це ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність. Похвалитися завзяттям в заповідній сфері Україна ніколи не могла – наш природно-заповідний фонд займає 6,05% від загальної території держави, для країн-членів Євросоюзу ж середній рівень цього показника дорівнює 15%. Харківська область є одним з аутсайдерів навіть за українськими мірками: (74 тис. га) загальний відсоток заповідних територій в області становить усього 2,36%. Це при тому, що територій, які збереглися в природному стані, у нас близько 15%.

Він охоплює 11 категорій територій і об’єктів загальнодержавного та місцевого значення. У дану категорію входять:

Природні заповідники — саме тут зустрічаються рідкісні види рослин і тварин, занесені у Червону книгу.

Національні парки: – Природні національні парки «Гомільшанські ліси» є на території Зміївського та Первомайського районів Харківської області, загальна площа становить 14314,8 га. ;

«Дворічанський» (загальною площею 3131,2 га), «Слобожанський» – в Краснокутському районі загальною площею 5244 га)

Ландшафтні парки: – Регіональні ландшафтні парки –«Великобурлуцький степ», «Печенізьке поле» (містить територію ландшафтного заказника місцевого значення «Печенізький» площею 365,7 га входить до складу регіонального ландшафтного парку «Печенізьке поле»), Ізюмська лука.

Дендрологічні парки: Краснокутський дендропарк (один з найстаріших дендропарків України. За однією з версій, заснований у 1793 році. Розташований у мальовничій місцевості Харківської області на околиці селища Краснокутськ біля села Основинці. Заклав парк поміщик Іван Назарович Каразін, брат засновника Харківського університету); Дендрологічний парк загальнодержавного значення Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва

Ботанічні сади: З 20-ти ботанічних садів України найвідомішими та найбагатшими за видовим складом є Донецький, Нікітський та сади Харківського і Київського університетів. А також «Кулиничі» – ботанічний сад місцевого значення

Парки, що потрапляють під категорію садово-паркового мистецтва:

- Краснокутський парк – пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;

- «Литвинівка» – парк–пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення,

- Наталіївський парк – пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення,

- Старомерчинський парк – пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

- Шарівський парк – пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

Ключовими моментами розбудови ПЗФ Харківської області у 2002-2014 рр. можна вважати виконання «Програми формування національної екологічної мережі в області на 2002–2015 роки».

Згідно програми було засновано:

У 2003р. - регіональний ландшафтний парк Ізюмська лука. Через супротив місцевої влади його площа склала 2560 га замість запланованих 26000 (2005р. збільшена до 5002 га).

6 вересня 2004р.– національний природний парк Гомільшанські ліси (за Указом Президента України Леоніда Кучми № 1047).

11 грудня 2009р. – національні природні парки «Слобожанський» та «Дворічанський» (за Указами Президента Віктора Ющенка)

Станом на 01 березня 2015 року на території Харківської області налічується 242 території та об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 74,15 тис. га, з них загальнодержавного значення – 13 одиниць площею – 23,98 тис. га, місцевого значення –

229 одиниць площею – 60,72 тис. га.

У 2014 році було розроблено 10 проектів щодо створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території Балаклійського, Красноградського, Зачепилівського, Лозівського, Первомайського, Ізюмського, Харківського, Зміївського, Золочівського і Сахновщинського районів, орієнтовною площею

21 тис. га.

Крім того, останнім часом особливої уваги серед громадськості та мешканців Ізюмського району набуло питання створення нового національного природного парку, на базі регіонального ландшафтного парку «Ізюмська лука» Харківської області.

«Ізюмська лука» – унікальний природний комплекс річкової луки у долині Сіверського Донця на півдні Ізюмського району. Ця територія віднесена до складу Придонецького природного регіону загальнодержавного значення національної екомережі, де у 2003 році було створено регіональний ландшафтний парк «Ізюмська лука».

З метою збереження ландшафтів у східній частині луки (поблизу с. Синичине та с. Яремівка) у 2014 році було розроблено проект створення ландшафтного заказника місцевого значення «Синичинський».

Науковці науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» вважають за доцільне створення національного природного парку «Ізюмська лука» на півдні Ізюмського району.

Примітка:. Території загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення «Катеринівський» площею 527,0 га, загальнозоологічного заказника «Бурлуцький» ( S 326,0 га), заповідного урочища «Божкове» (S 79,0 га), частини заповідного урочища «Дігтярне»( S 95,0 га) входять до складу регіонального ландшафтного парку «Великобурлуцький степ». Частина ландшафтного заказника «Гомільшанська лісова дача»( S 7962,0 га) входить до складу національного природного парку «Гомільшанські ліси». Лісовий заказник місцевого значення «Володимирівська дача»(S 699,0 га) входить до складу національного природного парку «Слобожанський». Ботанічні заказники місцевого значення «Конопляне»(S 315,9 га) та «Червоний»(S 49,8 га) входять до складу національного природного парку «Дворічанський». Територія ботанічного заказника місцевого значення «Борівський» (S 18,0 га) входить до складу регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський»; ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Помірки» (S 120,4 га) входить до складу регіонального ландшафтного парку «Сокольники-Помірки».

Ви можете знайти повну інформацію про природно заповідний фонд України по областям, а також Закон України про природно-заповідний фонд на сайті Природно-заповідний фонд України

http://pzf.land.kiev.ua/pzf-spisok.htmlДепартамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації: Офіційний сайт: http://ecodepart.kh.gov.ua/diialnist/pzf

Досвід роботи бібліотек з популяризації екологичних знань показує, що дуже добре в роботі з молоддю зарекомендували себе інтерактивні форми роботи такі, як КВК, брейн-ринги, різні акції, пізнавальні вікторини, та особливо -.різні екологічні ігри.

Еколого-краєзнавча гра – один з різновидів екологічних ігор, їх особливістю є суміщення екологічного та краєзнавчого матеріалу, спрямованого на виховання екологічної культури молоді.

Пропонуємо вашій увазі деяки розробки еколого-краєзнавчих ігор.

«Смарагдове мереживо Харківщини»

Туристична гра-подорож

Учасники подорожі (учні 7-10кл.) збираються в бібліотеці, знайомляться з ведучими та правилами гри.

Ведучий І: На вас чекає пізнавальна подорож-змагання.

Потрібно 2 команди по 10 чоловік (наприклад «Лісівники» та «Туристи»).

Ведучий ІІ: Ви, певно, не раз відвідували ліс з родиною чи друзями. Але сьогодні у вас буде особлива прогулянка, яка ознайомить з деякими періодами історії рідного краю, допоможе зрозуміти красу навколишньої природи. А ще – це гра-випробування начитаності, ерудованості та вміння грати у команді.

Правила гри-подорожі:

1.Всі учасники діляться на команди. Кожну супроводжує ведучий-координатор.

2.Учні повинні дотримуватись правил гри.

3.Для того, щоб команда стала переможцем, усім її членам потрібно першими пройти усі «зупинки», виконати завдання якомога швидше та дістатися фінішу.

4.Завдання від ведучого команда отримає лише тоді, коли усі її члени виконають завдання.

5.Якщо команда не має відповіді або відповідає неправильно, є можливість у команди-опонента відповісти.

6.Дозволяється користуватися допомогою ведучого-координатора, але тоді команда втрачає 2 бали.

7.За кожне виконане завдання команди отримують бали. Координатор фіксуватиме командний залік.

Зупинка №1 «Історична»

Ведучий І: Наш рідний край має багатовікову історію.

Протягом останніх століть Харківський регіон та Харків стали не тільки традиційним центром Східно-українських земель, але й одним з найбільш розвинутих промислових регіонів України та півдня Східної Європи. Однак стародавня історія краю бере свій початок у далекому минулому. Колись в степах і лісостепах сучасної України жили скіфи та сармати, які займалися тваринництвом, землеробством і ремеслом, а також племена унікальної салтівської культури, стародавні сліди якої були знайдені в селі Верхній Салтів (Вовчанський район Харківського регіону).

У X-XII століттях на правому березі ріки Уди було розташоване старослов’янське місто Донець, яке неодноразово згадується в літописах, - один з форпостів Київської Русі в боротьбі з кочівниками.

В першій половині XII століття, під час татаро-монгольського набігу, територія краю зазнала безжалісного спустошення і невдовзі перетворилась на так зване "Дике поле", покрите лісами та степовими травами.

Саме тут, між лісами й болотами, проходив сумно відомий Муравський шлях – шлях із Криму на Русь, по якому здійснювали набіги за здобиччю та невільниками кримські та ногайські татари.

Для захисту від них на початку XVII століття серед «Дикого поля» почали створюватися перші малочисельні укріплені пункти - невеликі фортеці та остроги - Царе-Борисів (1600 р.), Чугуїв (1638 р.), Валки (1646 р.).

Активне освоєння цих земель розпочалось в 30-і роки XVII століття, а масовий характер дістало під час визвольної війни українського народу у 1648-1654 роках. Тоді на великих територіях сучасного Сходу України в основному мешкали виходці з Задніпров'я. Землі ці стали називатися Слобідською Україною, або Слобожанщиною, центром якої став Харків, заснований в 1654 році на злитті річок Харків і Лопань.

Протягом 1656-1659 років, під керівництвом першого воєводи Воїна Селіфонтова, на місці сучасної центральної частини міста була збудована дерев’яна фортеця. Тому на першому гербі Харкова були зображені золотий натягнутий лук із стрілою на зеленому полі.

Для захисту від татар у середині XVII століття створені Харківський, Ізюмський, Охтирський, Сумський та Острогожський слобідські козачі полки. Харків швидко став воєнно-адміністративним, а пізніше – торговельно-ремісничим і економічним центром усієї Слобожанщини…

Історично склалося так, що благодатні природні умови, безцінні чорноземні землі, широкий простір для торгівлі завжди приваблювали іноземців. А це, в свою чергу, давало поштовх розвитку промисловості, сільському господарству, транспорту, торгівлі, міському господарству.

Наприкінці XIX та з початку XX століття розвиток промисловості регіону відбувається за участю іноземного капіталу.

Саме іноземна економічна присутність в цей період зіграла значну роль у підвищенні темпів господарського розвитку, збільшенні обсягів виробництва, перетворенні аграрного регіону в регіон з індустрією, що інтенсивно розвивається, в становленні Харкова як найкрупнішого промислового центру.

На початку XX століття в Харківському регіоні налічувалось 1982 школи, училища та гімназії (останні — тільки в Харкові та повітових центрах), видавалось 10 газет, розвивалось театральне та образотворче мистецтво.

Тут працювали прогресивні письменники Г.П.Данилевський та П.А.Грабовський, поет і етнограф І.І.Манжура, корифеї українського театру М.Л.Кропивницький та М.К.Заньковецька, вчені О.А. Потебня та Д.І.Багалій, художники С.І.Васильківський та І.Ю.Рєпін та інші.

Радянський уряд на Харківщині в грудні 1917 року проголосив перший Всеукраїнський з’їзд Рад. З 1919 по 1934 роки Харків був столицею України. Харківську область було утворено 27 лютого 1932 року.

В 1930—1931 роки на Харківщині проведена колективізація сільського господарства. Голодомор тих років залишив свої жахливі сліди: смертність на Слобожанщині виросла в чотири-одиннадцать разів.

В 1930-і роки на Харківщині відроджувались старі промислові підприємства, споруджувались нові гіганти індустрії: тракторний, верстатобудівний, підшипниковий, турбогенераторний та інші заводи.

Харків тоді був другим за величиною містом України і четвертим в СРСР, найбільшим транспортним вузлом Сходу Європи, одним з провідних наукових і культурних центрів. Тут працювали відомі діячі світової та української науки та культури: Л.Д.Ландау, Б.І.Вєркін, М.П.Барабашов, М.С.Самокиш, Лесь Курбас, Н.М.Ужвій, А.М.Бучма та багато інших.

Більше 400 тисяч харків’ян бились на фронтах Великої Вітчизняної війни (1941-1945 років), дві третини з них загинули. Окупація області тривала з 20 вересня 1941 по 20 вересня 1943 року.

За ці роки Харків вісім разів ставав місцем найважливіших битв. Тут загинуло більш ніж 500 тисяч воїнів Радянської Армії та цивільного населення. А Харків сумно відомий як одне з найбільш зруйнованих війною міст Європи.

Сьогодні Харківщина – це один з найбільш розвинутих промислових регіонів України.

Завдання : Команди розгадують кросворд

Кросворд «Земля славетних українців»

1.Х 2. А 3. Р 4. К 5. І 6. В 7. Щ 8. И 9. Н 10. А Український письменник, історик, бандурист, композитор, мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний і громадсько-політичний діяч.( Хоткевич)

Засновник першого у Східній Україні Харківського університету (1805).(Каразін)

3.Учасниця рекордного перельоту з Москви на Далекий Схід у 1938 р., учасниця Другої світової війни, одна з перших жінок, удостоєних звання (Гризодубова)

4. Автор «Педагогічної поеми».Український та радянський педагог і письменник, один із засновників радянської системи дитячо-підліткового виховання. (Макаренко)

5. Його називали головним істориком Слобідського краю. Він написав дослідження «Історія Слобідської України» (Багалій)

6.Український архітектор і педагог, автор багатьох будинків у Харкові, які визначають обличчя міста. (Бекетов)

7. Український медик, доктор медичних наук, професор; жив і працював у Харкові. В часи окупації міста рятував поранених.

(Мєщанінов)

8. Ім’я української поетеси і педагога, славетна дочка родини Алчевських. (Христина)

9. Видатний науковець, один з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології. (Мечніков)

10. Фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії. У 1931-1937 роках очолював теоретичний відділ Українського фізико-технічного інституту в Харкові. (Ландау)

Команди мають можливість отримати ще 10 балів, відповівши на запитання вікторини «Харківщина: що, де, коли?» (вона знаходиться у координаторів).

Питання до вікторини:

Як називалася місцевість, де було засновано сучасний обласний центр - Харків?

(Дике Поле, Великий степ, Сіверська земля, Тьмутаракань)

2. Що було зображено на першому харківському гербі?

4815205454025 (Ріг достатку, Кінська голова, Лук зі стрілою, Жезл Меркурія)31451555213351470660558165-230505515620

-128905184153.Коли існував такий герб Харкова?

(26 грудня 1968 року було затверджено герб Харкова Радянської доби. Його нижня частина містила три електронні орбіти і золотий колос в центрі. Вище на синьому фоні був напис з назвою міста, виконаний російською мовою. У главі герба – срібна пів шестерня на червоному полі).

4. Коли було утворено Харківську область? (27 лютого 1932 року)

5. Коли і чому саме в цей день святкується День Харківської області? (19 вересня відзначається урочистостями з нагоди визволення Області від фашистських загарбників -19 вересня 1943 року - в часи Другої світової війни)

6. Скільки налічується районів в складі Харківської області? (27)

7. З якими областями межує наша Мала Батьківщина? (Вона межує з Луганською, Донецькою, Дніпропетровською, Полтавською, Сумською областями України та з Білгородською областю Росії.)

8. Назвіть другу назву Харківщини. (Слобожанщина.)

9. Назвіть авторів гімну Харківщини.

«Слобожанський край заможний,

В мирі й злагоді живи

Дай нам гідну долю, Боже,

Й на добро благослови

Із далеких віків

Знає весь світ моїх земляків

Від батьків до синів

Зміцнює силу рід козаків…»

(Слова Людмила Петрик, музика Володимир Дашкевич)

10. Яке дерево символізує міцність та використано у більшості гербів районів Харківської області? (Дуб)

По завершенні координатори виводять команди.

Детальніше про історію рідного краю ви можете довідаєтесь з матеріалів, представлених на книжкових виставках бібліотеки та скористатися електронними ресурсами.

Мандруємо Україною http://ukrmandry.com.ua/index.php?id=699Харківщина. Історичний нарис. http://region.library.kharkov.ua/region_narys.php

Із історії Харківщини http://association.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=367:2012-03-14-16-42-57&catid=133:2012-03-14-15-36-11

Історія Слобідської України: від заселення до сьогодення

https://keui.files.wordpress.com/2013/12/51_mamontov .pdf

http://www.patent.net.ua/symbol/regions/kh/ua.htmlВедучий ІІ: Третє завдання для команд – історичний екскурс «Харківщина в полум’ї війни».

Бібліотекарі-координатори пропонують конверти з підготовленим завданням, які містять картки з назвами військових операцій: Потрібно розповісти про історичні події. Розгорнута відповідь коштує 10 балів.

Назви карток:

Перша битва за Харків (Сумсько-Харківська операція);

Харківська операція, або Друга харківська битва;

Барвінківсько-Лозівська операція 1942 рік.

Харківська наступальна операція під кодовою назвою операція «Зірка»;

Ізюм-Барвінківська операція 1943р.;

Бєлгородсько-Харківська операція (умовна назва Операція «Полководець Румянцев» 1943р.)

Джерела для конкурсу:

Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. /Гл.ред.М.М.Козлов. Редколлегия: Ю.Я.Барабаш, П.А.Жилин,В.И.Канатов и др. – М.:Сов.энциклопедия,1985. – 832 с.

Зупинка №2 «Кмітлива»

Гра «Поясни вислови».

Завдання: Кожній команді пропонується по 5 фразеологізмів;

по черзі команди правильно пояснюють значення наданних висловів. Вірна відповідь: 1бал, за фразеологізм суперника - 2 бали.

Як листу на дереві (незліченна кількість)

Темний ліс (невідоме, незрозуміле)

Не бачити за деревами лісу (не помічати за дрібним основного)

Деревина неотесана (невихованість)

Золоті верби ростуть (що-небудь, пусте)

Березова каша (припарка). (Кара різками.)...

Груші на вербі. (Безглузда вигадка; щось неможливе.)

Збирати мед з кропиви. (Мати зиск, вигоду там, де інші й сподіватися не можуть)

Кислиці ростуть (за ким, після кого). (Що б не зробив, то все не до ладу, з поганими наслідками).

Розтікатися мислію по древу. (Бути багатослівним. /Відгомін «Слова о полку Ігоревім»/)

Ведучий І: Настав час перевірити вашу пам’ять та кмітливість з літератури. Пропонуємо вам Літературне лото.

На аркушах записані прізвища письменників, які потрібно розставити за абеткою і дописати імена. (2 бали за одну вірну відповідь)

Винничук... Андрухович...

Гуцало... Вишня...

Глазовий... Глібов...

Дефо... Верн …

Довженко... Забужко …

Костенко... Карпенко-Карий...

Твен... Рабле …

Рильський...Симоненко …

Франко... Тичина...

Шевченко... Українка…

Координатор підраховує бали за виконане завдання.

Ведучий ІІ: Ви всі виконали завдання, це дає вам право дізнатися про наступну зупинку нашої подорожі – «Лісовий розсадник». Як бачите, ліс приваблював ділових людей у всі часи..

Зупинка №3. «Лісовий розсадник».

Ведучий І: Ліса Харківщини значно помолоділи в цілому, середній їх вік на сьогодні – 70 років. Лісівники продовжують саджати ліси – для майбутніх поколінь. На Харківщині лісорозсадники займають 610 гектарів. Робітники Куп’янського, Красноградського, Ізюмського лісових господарств щороку провадять лісонасадження на 500-900 гектарах, при доволі високому рівні виживання саджанців.

В Кочетоцькому розсаднику висаджують тисячі дерев і чагарників – пізніше їх розкуповують дачники і садівники Харківщини, а деякі – переміщаються в міські парки і сквери.

Туї, сосни, ялини, самшиту, ялиці і барбариси – в розпліднику вирощують десятки видів рослин. Переважають ялівці, різних видів: звичайний, віргінський, козацький та китайський. Виростити дерево – справа не з легких.

Ведучий ІІ:Тепер ліси займають 318 тисяч гектарів. В лісах і парках Харківщини росте більш за 1000 видів і форм дерев та кущів. Переважні лісові породи – дуб черешчатий і сосна звичайна. Нерідко зустрічається ялина. Із пород-супутників поширені липа, клен, ясень. На достатньо вологих грунтах ростуть береза, вільха, верба, осина, тополя. В лісах чимало дикоростучих плодових дерев – яблунь, груш.

Такі кущі як ліщина, бересклет, калина, глід, бузина, терен буяють в підлісках і на узліссях. Види порід харківських лісів за останні роки збагатились за рахунок культивування різноманітних екзотичних рослин – сосни веймутової, оксамиту амурського, айви японської, дуба червоного.

Розпоряджаються лісами вісім заготівельних лісових господарств, два учбово-досвідних лісових господарства, лісомеліоративна станція й два державних мисливсько-лісові господарства. Ліси області розподілені між 62 лісництвами. Велику допомогу лісівникам в оновленні землі подають вчені НДІ лісового господарства і агромеліорації.

Під керівництвом відділу селекції УкрНДІХА в Зміївському заготівельному лісовому господарстві створений селекційно-насінницький комплекс, який покликаний забезпечити елітним насінням всі лісові господарства Харківщини. В Чемужівському і Південному лісництвах зібрані види і форми дуба і сосни - представники майже всіх континентів світу. Це – початковий матеріал для могутніх і стійких лісів третього тисячоліття.

-26924071755 Перше завдання – літературно-музичний калейдоскоп «Рослини–символиУкраїни».

Потрібно навести якомога більше прикладів пісень та віршів про рослини-символи України. Кожна відповідь - 2 бали.

Наприклад: При долині кущ калини (Народна пісня);

Червона калина(Слова і Музика: Наталія Май); «Садок вишневий коло хати» (Сл.Т.Шевченка):

Верба (Біля млина калина)(Слова: Юрій Рибчинський.Музика: Едуард Ханок).

Українські пісні http://www.pisni.org.ua/songs/246498.html

364490064135

Ведучий І: А які ви знаєте дерева, що ростуть у нашій місцевості? Назвіть. (Команди відповідають)

Друге завдання «Дешифрування».

Ви отримали листівки із зашифрованим прислів’ям. Згадайте український алфавіт! Кожна літера стоїть під визначеним порядковим номером: 22,1,6,11; 6,7,21,7,3,11,18,24; – 2,24,6,7,29; 13,22,23,11; 22,1,6,19,3,11,18,21.

(Сади деревину — будеш їсти садовину). Конкурс на швидкість – 5 балів.

Ведучий ІІ: Щоб не збитись з дороги і знайти в лісі північ і південь, захід і схід потрібно озирнутися навколо. Завдання наступного конкурсу «Лісові компаси» вірно визначити сторони світу. Кожна відповідь оцінюється в 2 бали. Командми відповідають по черзі, якщо команда не відповідає суперники можуть отримати додаткові бали за відповідь.

Кора дерев, що ростуть окремо на великій галявині, товща й темніша з північного боку.

Тріщини, нерівності та нарости завжди на північному боці дерев.

У берези кора завжди біліша й чистіша з південного боку.

З ялин, сосон, смерек смола стікає з півдня, тому що сонце припікає.

У ялинок більша крона з півдня.

Мохи й лишайники на корі дерев ростуть в основному з північного боку.

Мурашки завжди будують свій мурашник з південної сторони дерева.

У мурашника один схил більш пологий (південний), а другий — крутий (північний).

У сонячну погоду квіти дивляться на схід.

Більшість метеликів під час відпочинку складають крильця. Рано-вранці вони сидять, повернувшись на схід; опівдні — на південь, увечері — на захід.

Гриби ростуть в основному з північного боку дерев, пнів, кущів.

У степу нірки ховрашків завжди мають вхід з південного боку.

На відкритій галявинці ягоди раніше дозрівають з півдня.

Біля пнів у лісі ягоди чорниці, брусниці достигають раніше з південного боку.

2. Ведучий: Гру завершено! Вітаємо учасників нашої пізнавальної подорожі із завершенням!

Після загального підрахунку балів проголошується команда-переможець.Отримує приз і переможець у особистому заліку.

Ліси http://kharkov.vbelous.net/ukrain/forests.htm«Краєвиди Харківщини»

Еколого-краєзнавчий турнір

Завдання:. - оцінити стан і використання рослинного і тваринного світу свого міста /села/; - поглибити знання про флору і фауну рідного краю;- виховувати дбайливе ставлення до природи.

Ведучий вітає учасників, розповідає про необхідність дбайливого ставлення до природи. Потім розповідає про правила гри, команди займають свої місця.

Правила гри:

Команди по черзі обирають собі теми і ціну питання відповідно до пропонованих категоріями. Питання читає ведучий.

На роздуми 1 хвилина. При правильній відповіді команда отримує бали від 1 до 5 відповідно до розкриття питання. Якщо команді, яка вибрала питання, важко відповісти, то його дає та команда, яка перша підняла сигнальну картку. Якщо команди не відповідають, відповідь дають глядачі або ведучий. Після закінчення гри звучить гонг і оголошується музична пауза. Журі підводить підсумки, проводиться нагородження переможців гри і кращого знавця природи рідного краю серед глядачів.

Еколого-краєзнавчий турнір проводиться за такими темами:

Природно-заповідний фонд України. Природно-заповідна мережа Харківщини.

Національні Парки: («Дворічанський» 2009; «Гомільшанські ліси» 2004 Зміївський, Первомайський райони; «Слобожанський» 2009

Краснокутський район)

Заповідні урочища-7

Заказники : загальнозоологічні,ботанічні;

Ландшафтні,лісові,орнітологічні,ентомологічні, гідрологічні, загальногеологічні (150)

Парки-памятки – 5

Памятки природи-42: комплексні,гідрологічні ботанічні

Зоопарки -1

Ботанічні сади-1

Ландшафтні парки – «Великобурлуцький степ» 2000р; «Печенізьке поле» 1999р.

Питання до теми:

Що таке природно-заповідний фонд? Який його склад?

Коли вперше з’явилися заповідні території?

Назвіть імена вчених, які зробили вагомий внесок в розвиток мережі заповідних природних комплексів. (В.Н.Каразін,В.В.Докучаєв,Ф.Є.Фальц-Фейн)

Розкажіть про природно-заповідну мережу Харківщини.

Назовіть перший природно-заповідний обєкт Харківщини.

(1804р. Ботанічний сад ХНУ імені В.Н.Каразіна)

6. Охарактеризуйте найбільші відомі Вам заповідні території (Бонусне питання)

Джерела:

Звоницький Е. Наш спільний дім /Харк.обл. організація Укр.тов-ва охорони природи. – Х.: «Геліос». –2002. – 80с.

Петранівський В.Л., Рутинський М.Й.Туристичне краєзнавство: Навч.посіб./ За ред. Проф.Ф.Д.Заставного. – К.: Знання. – 2006.–575с.

Формування природно-заповідного фонду України //Назарук М.М. Основи екології та соціоекології : Навч.посібн.– 2-ге вид., доп. – Львів, 2000. – С173-183

Перелік об'єктів природно-заповідного фонду України по областях http://pzf.land.kiev.ua/pzf-spisok.htmlНациональный природный парк "Слобожанский"

https://www.youtube.com/watch?v=GHaCWfh28P4

ДостоPRIMEчательности Харьковщины. Гомольшанские лесаhttp://www.objectiv.tv/200811/59572.html

Национальный природный парк Двуречанский

https://www.youtube.com/watch?v=nmvvT5c-7Iw

Флора України і Харківщини.

Ендеміки (від грецьк. етісіетов — місцевий) — види, родини та інші таксони (систематичні категорії) рослин, обмежені у своєму поширенні відносно невеликою територією. Інколи ареали ендеміків вузько обмежені (вузькоендемічні, або вузьколокальні).

Розмаїтий рослинний покрив України становлять понад 30 тис. видів вищих рослин, серед яких переважають трав'яні. Дерев і чагарників лише 280 видів. Понад 600 видів вищих рослин України — ендеміки.

Релікти (від лат.залишок), реліктові рослини — види, що входять до складу рослинного покриву певної країни або області як пережитки флор і фаун минулих геологічних епох, перебувають у деякій невідповідності із сучасними умовами існування. Реліктами їх називають через їх зв’язки з рослинним або тваринним світом минулих епох або певними типами рослинності.

Питання до теми:

1. Назвіть лікарські рослини лісу.

(Шипшина, конвалія, папороть, плавун, суниця)

Які дерева використовують в медицині?

(Береза, дуб, липа, крушина, ялина, ялина, кедр)

3.Чи є у флорі України отруйні рослини? Назвіть їх.

(Є такі рослини: вороняче око, дурман,чемериця)

4. Рослини ендеміки і релікти Харківщини. Наведіть приклади.

5. Які рослини Слобожанщини, занесені до Червоної Книги. Навести приклади.

Джерела:

Звоницький Е. Наш спільний дім /Харк.обл. організація Укр.тов-ва охорони природи. – Х.: «Геліос». –2002. – 80с.

Погорелова С.М. Природа Харківщини / С.М. Погорелова, В.А. Тетьоркіна, Л.І. Прокопенко; За ред.канд. пед.наук Г.Ф.Пономарьової. – Харків : Ранок, 2003. – 192 с.

Рослини Харківської області, занесені до Червоної книги України

http://redbook-ua.org/plants/region/harkivska

Фауна України і Харківщини.

Ендеміки (від грецьк. endemos — місцевий) — види, родини та інші таксони (систематичні категорії) тварин, обмежені у своєму поширенні відносно невеликою територією. Інколи ареали ендеміків вузько обмежені (вузькоендемічні, або вузько локальні).

В Україні відомо понад 45 тис. видів тварин. Певна кількість видів є ендеміками та субендеміками. Екдемічними для України є 12 хребетних. Своєрідними центрами, де найбільше ендеміків, є Карпати і Крим.

Релікти (від лат. relictum — залишок), реліктові тварини — види, що входять до складу тваринного світу певної країни або області як пережитки фаун минулих геологічних епох і перебувають у деякій невідповідності із сучасними умовами існування. Реліктами їх називають через їх зв'язки з рослинним або тваринним світом минулих епох або певними типами тварин. Так, третинними (правильніше неогеновими) реліктами називаються види, що збереглися без видимих змін щонайменше з плеоцену; наприклад, бурозубка альпійська, хохуля руська.

Рідкісні: види, популяції яких невеликі й наразі не належать до категорії «зникаючих» чи «вразливих», хоча їм і загрожує небезпека.

Зникаючі: види, що знаходяться під загрозою зникнення, збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме згубна дія факторів, що впливають на їх стан.

Вразливі: види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо триватиме дія факторів, що впливають на їх стан.

Питання до теми:

1.Поясніть поняття «тварини ендеміки і релікти».

2.Де ведеться відтворення найважчого літаючого птаха в українській фауні ? Назвіть птаха.

(Регіональний ландшафтний парк «Печенізьке поле». Дрохва)

3.Яких тварин можна зустріти на гербах районів Харківщини?

( Бабак, дроха,вовк, змія, деркач,лелека,сокіл.)

4.Про яких тварин можна сказати, що вони « лізуть із шкіри»?Назовіть їх представників, які є в списках рідкісних та зникаючих тварин Харківщини. (Змії :веретільниця ламка, гадюка звичайна, гадюка степова, мідянка.)

5. Які тварини Слобожанщини, занесені до Червоної Книги. Наведіть приклади.

Джерела:

Звоницький Е. Наш спільний дім /Харк.обл. організація Укр.тов-ва охорони природи. – Х.: «Геліос». –2002. – 80с.

Погорелова С.М. Природа Харківщини / С.М. Погорелова, В.А. Тетьоркіна, Л.І. Прокопенко; За ред.канд. пед.наук Г.Ф.Пономарьової. – Харків : Ранок, 2003. – 192 с.

Тварини Харківської області, занесені до Червоної книги України

http://redbook-ua.org/animals/region/harkivska

Червона Книга та Червона Книга України

Питання до теми:

Коли була створена перша Червона книга?

(Формування першого видання Червоної книги тривало 14 років. У 1963 році вийшло в світ перше видання Червоної книги у двох томах. Перший том містив відомості про 211 видів і підвидів ссавців, а другий – про 312 видів і підвидів птахів. )

Чому вона має таку назву?

(У результаті багаторічної роботи комісії служби виживання тварин і рослин МСОП у 1963 році вперше з’явився реєстр рідких і зникаючих видів диких рослин і тварин, якому була дана назва Red Date Book, тобто Червона книга фактів.)

Коли і скільки видань Червоної Книги вийшло в світ?

(Друге видання Червоної книги було здійснене в 1966-1971 роках. Це видання складалося з трьох томів; Третє видання Червоної книги вийшло у 1972 році; Четверте видання Червоної книги здійснене в 1978-1980 роках.)

4. Коли було створено перше видання Червоної Книги України? (1980р)

5. Які видання були надруковані у 1994 і 1996 роках?

(«Червона Книга України.Тваринний світ» і «Червона Книга України. Рослинний світ»)

Чи існує Червона Книга Харківщини?.

(Ні. На рівні області існують Червоні списки рідкісних і зникаючих видів фауни та флори)

Джерела:

Звоницький Е. Наш спільний дім /Харк.обл. організація Укр.тов-ва охорони природи. – Х.: «Геліос». –2002. – 80с.

4.1. Історія створення, мета і значення Червоної книги lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/2/26 .pdf

Природа України http://nature.land.kiev.ua/red-book.html

Червона книга тваринного світу Харківщини https://www.youtube.com/watch?v=RAd8tp5mLTMБонусна тема : Зелена Книга України (за додаткові бали)

Зелена книга України є державним документом, в якому зведені відомості про сучасний стан рідкісних, зникаючих і типових природних рослинних угрупувань України, що потребують охорони і мають важливе значення як складова частина біологічного різноманіття. Цей документ є основою для розробки заходів щодо охорони та невиснажливого використання природних рослинних угрупувань, визначає категорії рідкісних, зникаючих і типових природних рослинних угрупувань, внесених до Зеленої книги України.

Визначають п’ять категорій природних рослинних угрупувань, що потребують охорони та внесення до Зеленої книги України:

1. Корінні рослинні угрупування, в складі яких домінують види рослин, внесені до Червоної книги України, а також реліктові та ендемічні види рослин.

2. Корінні рослинні угрупування, склад яких визначається типовими видами рослин, що зростають на межі свого ареалу чи висотного поширення та мають тенденцію до зниження свого життєвого потенціалу.

3. Рослинні угрупування, що не пов'язані з природною зональністю (болота, луки, водні об'єкти тощо), які потребують охорони з ботаніко-географічних міркувань.

4. Рослинні угрупування, взаємопов'язані зі зникаючими видами представників тваринного світу.

5. Рослинні угрупування, утворені поширеними в минулому видами рослин, які стали рідкісними під впливом антропогенних чи стихійних факторів.

Пропозиції щодо внесення до Зеленої книги України природних рослинних угрупувань подаються відповідними науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, державними і громадськими організаціями, окремими фахівцями, науковцями.

Природні рослинні угрупування, що увійшли до Зеленої книги України, підлягають особливій охороні на всій території України.

Охорона природних рослинних угруповань, внесених до Зеленої книги України, передбачає збереження умов їх місцезростання та охорону від знищення й пошкодження.

Інформація про зміст Зеленої книги України, стан внесених до неї природних рослинних угрупувань підлягає широкому пропагуванню, в тому числі через засоби масової інформації, і доводиться до відома підприємств, наукових, освітніх, виховних та інших установ і організацій.

Державний контроль за додержанням вимог щодо охорони природних рослинних угрупувань, внесених до Зеленої книги України, здійснює Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Питання до теми:

1. Що таке Зелена книга України, яке її значення?

2. За якими ознаками об'єкт вносять до Зеленої книги?

3. Хто контролює стан об'єктів, занесених до Зеленої книги?

Джерела:

1.Зелена книга України — Вікіпедіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Зелена_книга_України2.Зелена книга України - Природа України. Все про природу Україниgreenbook.land.kiev.ua/

3 Эндемичным реликты, редкие и исчезающие виды растений...worldofscience.ru › Экология

Джерела аудіоматеріалів:

Звуки дождя и грозы для детей

https://deti-online.com/pesni/zvuki-prirody/zvuki-dozhdya-grozy-dlya-detey/

Звуки леса для детей

https://deti-online.com/pesni/zvuki-prirody/zvuki-lesa-dlya-detey/

Звуки рек, морей и океанов для детей

https://deti-online.com/pesni/zvuki-prirody/zvuki-rek-morey-okeanov-dlya-detey/

Пение птиц для детей

https://deti-online.com/pesni/zvuki-prirody/penie-ptic-dlya-detey/

Пернаті друзі. Пташиний світ. Голоси

http://pernatidruzi.org.ua/voices.php

Слухаємо голоси птахів та звірів

http://music.i.ua/user/378087/41296/?p=0

До кожної пропонованої теми 5 питань, що складаються зі знання загального порядку і конкретно по рідному краю. Закінчення кожного етапу гри бажано супроводжувати показом презентацій та міні-уривків з фільмів про природу. Цікаво буде включити звуки природи: голоси птахів, шум лісу, річки, океану і тощо. Гра закінчується підбиттям підсумків і врученням призів.

«Моя Батьківщина– оаза чарівна».

Еко-майданчик

Ігрову територію готують заздалегідь: це може бути бібліотека або відкритий майданчик на відкритому повітрі, парк. Помічником може виступати ініціативна група з найбільш активних читачів, вони можуть проводити гру на станціях.

Учасникам пояснюють правила гри, потім командам видаються маршрутні листи із завданням. Станції розміщуються в різних місцях, але недалеко один від одного, час перебування – не більше 20 хвилин.

На Еко-майданчику знаходяться станції, де читачі відповідають на питання вікторини, пов’язані з природою; співають пісні, пишуть (малюють) проекти майбутніх еко-міст.

Станція «Екологічний світлофор».

Для проведення гри використовуються питання на жовтих, червоних і зелених картках. Необхідно вибрати по одній картці різного кольору і відповісти на питання, за правильну відповідь учаснику гри дається 2 бали.

Червоні картики:

Дайте визначення поняття «охорона навколишнього середовища». (Охорона навколишнього середовища являє собою форму відносин між суспільством і природою. Вона здійснюється різними засобами: економічними, правовими, науково-технічними, санітарно-гігієнічними, біологічними та іншими.)

Визначте основні види забруднення навколишнього середовища. (Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в результаті природних причин - виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення - результат людської діяльності.

В даний час загальна потужність джерел антропогенного забруднення в багатьох випадках перевершує потужність природних. Природні джерела окису азоту викидають 30 млн т на рік, а антропогенні - 35-50 млн т; двоокису сірки відповідно 30 і більше 150 млн т. У результаті діяльності людини свинцю потрапляє в біосферу в 10 разів більше, ніж у процесі природних забруднень.

Забруднення поділяють за масштабами на:

а) глобальні (планетарні): озонові дірки, кислотні дощі, парниковий ефект, підвищення рівня радіації і забруднення Світового океану;

6) регіональні: забруднення окремих частин країни, басейну окремої річки, моря;

в) локальні: невеликих масштабів від локальних джерел забруднення: вихлопна труба конкретного автомобіля, викид газоподібних чи твердих відходів окремого підприємства.)

Дайте визначення терміну «райони екологічного лиха». Назвіть райони екологічного лиха України. (Райони з катастрофічним забрудненням природного середовища називають районами екологічного лиха. В Україні – 30-кіломерова зона навколо Чорнобильської АЕС, частини Донецької і Луганської областей.)

Розкажіть про стан природи своєї місцевості. Які зміни в ній ви вважаєте шкідливими?

Що таке Червона Книга? (Червона книга — основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.)

Жовті картки:

Що означає слово «екологія»? (Наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем.

Що таке «Екологічні знаки»? (це знаки, які призначені для інформації про екологічну чистоту споживчих товарів або екологічно безпечні засоби їхньої експлуатації, використання або утилізацію.) http://ppt-online.org/38253http://www.slideshare.net/Ingulcik/ss-42670322

Під екологічною катастрофою розуміють…(Екологічна катастрофа — надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей.

Поміркуй,чому погіршується стан екології на планеті?

Зелена книга України – це… (Зелена книга України - список, в який заносять рідкісні та типові для даної місцевості рослинні угруповання, які вимагають особливого режиму їх використання. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань. Зелена книга України містить 126 рідкісних і типових рослинних угруповань, що потребують охорони. Перше видання книги відбулося в 1987 році в УРСР. Друге - в 2002 році, третє - в 2009.)

Зелені картки:

Альтернативні джерела енергії (Енергія води. Енергія вітру, Сонячна енергія, геотермальна енергія, енергія біомаси)

Наведіть приклади екологічно чистого транспорту. (Електромобіль, Монорейковий автотранспорт і монокар, Електровелосипед, Геліотранспорт)

Назвіть екологічно чисті міста України.

(В Україні немає ідеальних з екологічної точки зору міст. Але найбільш чисті виділити можна, їх п'ять: два із них знаходяться у Київській області, два - на Заході України і одне в Криму. Про це свідчить рейтинг, підготовлений журналом "Фокус". Найкращий екологічний стан у містах Буча, Ірпінь (Київська обл.), Євпаторія (Крим), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.), Трускавець (Львівська обл.). Ці міста набрали по 40 балів із 100 максимальних.)

http://zelenaplaneta.org.ua/index.php/77-novini/451-viznacheno-najbilsh-ekologichno-chisti-mista-ukrajini.html

Назвіть 5 найбільш екологічно чистих країн світу. (Швейцарія.Швеція.Норвегія.Коста-Ріка. Нова Зеландія)

Моя планета http://myplanet.com.ua/?p=5147

Наведіть приклади екологічних акцій та ініціатив.

Довідка: 11 екологічних ініціатив світових мегаполісівhttp://inspired.com.ua/ideas/11-eco-ideas-from-cities/Станція «Мудрість»: «Екологічні висловлювання відомих людей».

На підготовлених картках написані вислови з пропущеними словами, які потрібно протягом декількох хвилин відновити. Пропущені слова написані на інших картках. Підберіть вірні.

«Блага природа так про все подбала, що всюди ти знаходиш…». Леонардо Да Вінчі (чому вчитися)

«Люди підкоряються законам природи, навіть коли …» Йогагнн Вольфганг Ґете (діють проти них)

«Ми всі … на одній і тій же планеті - ми екіпаж одного корабля.» Антуан де Сент-Екзюпері (несемося вдалину)

«Природа …, їй відомі тільки закони.» Д. Адамс

(не знає жодних прав)

«Природа - це найкраща …, написана на особливій мові. Цю мова треба вивчати». Н.Г. Гарін-Михайлівський (з книг)

«Природу перемагають тільки … її законам.» Ф. Бекон (підкоряючись)

«Природу потрібно …, як ми бережем саме життя.»

П.І. Чайковський (берегти)

«Хороший еколог – той, хто бачить далеко вперед і не дуже-то вірить …» Жак-Ів Кусто (у прогрес, науку і техніку).

«У природі є …. Вільям Шекспір(і зерна, і труха.)

«У природи-матері немає ….» М. Монтень (нічого некорисного).

Афоризми, цитати та вислови про природу http://geografica.net.ua/publ/cikavinki/cikavi_geografichni_fakti/aforizmi_pro_prirodu/49-1-0-727

261620484505Станція музична: «З піснею по життю».

Необхідно виконати пісню на тему природи. Наприклад: «Водограй» Сл. і Муз.В.Івасюк; Кущ калини (Народна пісня);«Реве та стогне Дніпр широкий» Сл.Т.Шевченка, Муз. Д Крижанівський; «Три поради («Не рубай тополю») Сл.Ю.Рибчинський, Ігор Шамо; «Цвіт землі» Сл. М.Сингаївський,Муз.О.Злотник; Ясени Сл.М.Ткач / Муз.О.Білаш.

Пісні про красу природи http://www.pisni.org.ua/songlist/krasa-pryrody-1.html

-80645212725Станція художньо-проектна: «Будуємо Екомісто (село)»

Заздалегідь ведучі (або ініціативна група) створює начерк плану Екоміста(села), на нього в ході гри будуть накладені малюнки спроектованих читачами будівель, парків, екологічного транспорту; самі учасники повинні цікаво і дохідливо розповісти, чому вони вибрали саме такий об’єкт для захисту.

Після проходження всіх станцій гра завершується, підводяться підсумки, нагороджуються переможці.

Пропонуємо Вам матеріали, щоб скористати в підготовці медіа-презентації або віртуальної подорожі дивними куточками природи Харківщини.

«Дивні куточки природи Харківщини»

(Медіа-презентація)

І. Харків: флора і фауна міста.

-190550165Міський сад ім. Тараса Шевченка – міський парк Харкова, створений на основі природного дубового гаю. Закладено сад Шевченка було ще на початку XІX століття В. Каразіним, засновником Харківського університету. На верхній терасі саду знаходився ландшафтний парк, на нижній – ботанічний сад.

Ще в часи заснування саду тут було створено зоопарк, який діє й до сьогодні, він є найстарішим в Україні. У саду Шевченка знаходяться пам’ятники В. Каразіну, звісно ж Т. Шевченку, Архангелу Михаїлу, скульптура «Аксакал», а також відомий пам’ятник футбольному м’ячу.

Цікавою пам’яткою саду Шевченка є пам’ятник 50-й паралелі – унікальний пам’ятник України, оскільки він приурочений найбільшому місту планети на 50-й паралелі – Харкову.

Поруч з парком знаходиться знаменитий виш країни – Харківський національний університет імені В. Каразіна.

Джерело: http://ua.igotoworld.com/ua/poi_catalog/1059-134-parks-gardens-kharkiv-oblast.htm

http://new.stezhkamu.com/places/kyivshchuna/parks/339_sad_imeni_t_shevchenka_u_kharkovi

9334526035Ботанічний сад Харківського національного університету Ви зустрінете більше 2 тисяч видів флори з усієї планети. Серед представлених примірників чимало рослин, які занесені до Червоної Книги України та до Європейського червоного списку. Загальна площа, займана цим найдавнішим в Україні науково-дослідним природним установою, заснованим на початку 19 століття, - більш 40 гектарів. Ботанічний сад розділений на дві ділянки площею 5,1 і 36,8 гектара, розташованих в різних частинах міста.

315531568580Джерело: http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/66108_botanical-garden-of-the-kharkiv-national-university.htm«Кулиничі» – ботанічний сад. м. Харків, Кулиничі.

Фермерське господарство «Кегичівське» 13,25га.

-63580645Харківський зоопарк. Найстаріший зоопарк Європи знаходиться в Харкові. Заснований він в 1895 році. За свою історію зоопарк багато пережив. Він був не раз перебудований, зокрема, відновлювався після воєнних руйнувань. З 1980 року зоопарк отримав статус заповідної території. Величезний зоопарк площею 22 га вмістив у себе дивовижне кількість тварин: більше 400 видів амфібій, риб, рептилій, ссавців і птахів. Серед них зустрічаються рідкісні, занесені в Міжнародну Червону книгу. Близько 13 видів включені в програми розведення. Тут вивчаються і зберігаються представники дикої фауни з усіх континентів.

Джерело: http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2205_harkovskiy-gosudarstvennyy-zoologicheskiy-park.htmhttp://new.stezhkamu.com/places/harkivshchuna/zoo/347_kharkivskyy_zoopark-1524073660Григорівський бір — лісовий заказник місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 76,0 га, сосновий ліс штучного походження на надзаплавній терасі долини р. Уди. Насадження віком понад 80 років оточені житловими кварталами міста. Являє собою цінний лісовий масив, охороняється 100 видів флори та 100 видів фауни, місце зростання рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України та Червоних списків Харківщини. У західній частині бору знаходиться болото, у центральній — футбольне поле.

-190531115Крюківський — гідрологічний заказник місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду міста Харкова. Загальна площа 39,3 га. Оголошений рішенням Харківської обласної ради від 23 грудня 2005 р.

Заповідна територія розташована в Основ’янському (колишньому Червонозаводському) районі, є фрагментом річкової гідрологічної системи в найбільш широкій частині долини річки Уди (який має велике значення для процесу формування водності річки та якості її води), прилеглій до вул. Крюківської. На території трапляються зникаючі середовища існування, які за Бернською конвенцією підлягають охороні в межах Європи.

3957955-537210Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Будинок учених» — об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова — загальною площею 0,1 га. Створено рішенням облвиконкому від 3 грудня 1984 року № 562. являє собою залишок корінних дубових лісів. Охороняється 1 дуб черешчатий віком понад 200 років.

Дерева Гінкго — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 0,1 га. Являє собою реліктові рослини третинного періоду в кількості 3 од. (зокрема, два дерева гінкго дволопатевого віком 50 років — реліктового рідкісного виду голонасінних), що розташовані в урочищі «Сокольники» Шевченківського району (Сокольники, 12).

Дуб Бабушкін — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 0,1 га. Створено рішенням облвиконкому від 3 грудня 1984 р. № 562. Розташований по вул. Пестрікова, 16. Охороняється 1 дуб черешчатий віком понад 270 років.

Залютинська — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 3,0 га, що розташовано в Холодногірському районі. Створено рішенням обласної ради від 23 лютого 1999 р. Територія ботанічної пам’ятки являє собою фрагмент заплави р. Уди з лучною та водно-болотною рослинністю — місце зростання рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України: зозулинців болотного і блощичного, коручки болотної, пальчатокорінників: м'ясочервоного, травневого та Фукса.

Інститутська — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м.Харкова загальною площею 0,35 га. Створено рішенням облвиконкому від 3грудня 1984 р. № 562. Знаходиться під охороною УкрНДІЛГА ім. Висоцького. Розташовано по вул. Пушкінській, 86 в садибі інституту. Ботанічна пам'ятка включає 15 дерев-екзотів: ялиць одноколірної та колючої, псевдотсуга, ялівці віргінські, горіх серцевидний, платан кленолистий, ліщина деревовидна, евкомія в'язолиста, бук, види клена, каркаса тощо.

635001493520Пушкінська — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 0,2 га. Створено рішенням облвиконкому від 3 грудня 1984 р. № 562. Розташована біля вул. Пушкінській, 39, на площі Архітекторів. Охороняється 2 дуби черешчатих віком понад 160 та 260 років — останці корінних дібров, що існували на місці нинішнього центра міста.

Вік одного дуба 160 років, діаметр стовбура 40 см, висота 15 м; другому дереву  260 років, діаметр стовбура  130 см, висота 18 м.

Помірки — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 120,4 га, що знаходиться в урочищі лісопаркового господарства (кв.кв. 8, 9, 16, 23, 29н). Пам’ятка природи являє собою ділянку лісу з насадженнями дубу (природного походження віком близько 100 років) з типовими представниками лісової флори і фауни, клену, берези, хвойних порід, ліщини, бересклету та ранньоквітучими рослинами.

Разом із пам’яткою природи місцевого значення «Сокольники-Помірки» входить до Лісопарку.

Сокольники-Помірки — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 163,1 га, що розташована в урочищі лісопаркового господарства (кв.кв. 52-54, 60, 61, 65, 68), типова діброва південного лісостепу (суха і свіжа кленово-липова діброви).

Чорноглазівська — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 0,2 га. Розташовано у дворі буд. № 5 по вул. Маршала Бажанова. Охороняється 3 дуба черешчатих віком понад 160 років.

Чорноглазівські дуби — ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова загальною площею 0,15 га. Створено рішенням облвиконкому від 3 грудня 1984 р. № 562. Розташовано по вул. Маршала Бажанова, 11. Охороняється 2 дуби черешчатих віком понад 160 до 260 років.

ІІ.Природні скарби Харківщини.

Національні природні парки

Національний природний парк Гомільшанські ліси, Задонецьке. В мальовничій долині річок Сіверський Донець і Гомільша розкинувся заповідний парк «Гомільшанські ліси». Ця природна скарбниця займає територію близько 15 тисяч гектар. На території парку можна зустріти сліди диких звірів. Тут є косулі, олені, дикі кабани, а також рідкісні птахи знайшли свій притулок в цьому заповіднику. Історія Національного природного парку Гомільшанські ліси Парк багатий не тільки своєю фауною і флорою, а й історією. У ньому ви знайдете десятки археологічних пам’яток, таких як Сухогомольшанське або Великогомільшанське городища. Найбільш ранні пам’ятники – скіфські, вони датуються четвертим століттям до нашої ери. Тисячі курганів, залишки кріпосних стін, поховальних споруд збереглися і до наших днів.

Є на території парку і сліди Другої світової війни. У цих краях велися запеклі бої, про що свідчать численні могили полеглих радянських воїнів, траншеї, землянки та бліндажі. Особливий інтерес тутешні місця представляють для тих, хто цікавиться історією часів Запорізької Січі. Тут можна побачити руїни козацького Свято-Миколаївського монастиря, заснованого запорожцями ще в 1648 році. Про колишні подвиги тих часів нагадує і Козача гора, де проводять цікаві екскурсії. Парк – улюблене місце туристів, котрі полюбляють тишу і самоту. Тут можна розбити наметовий табір, прогулятися по екологічним і етнографічним стежкам.

Джерело: http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/67301_nacionalnyy-prirodnyy-park-gomolshanskie-lesa.htmhttp://new.stezhkamu.com/places/kyivshchuna/parks/337_kharkivskyy_park_imeni_horkoho_

Короп(б)овы хутора, озеро Белое, «Гомольшанские леса», Змиевской район, Харьковской обл.

https://www.youtube.com/watch?v=o4jDmXZTQCw

http://find-way.com.ua/v-mandry/mistsia/zmiiv/natsionalnyi-pryrodnyi-park-zapovidnyk-homilshanski-lisy

2413092075Національний природний парк «Дворічанський» розташовується на північному сході Харківської області. Проте про унікальні рослини, які росли на крейдяних відшаруваннях, вже давно говорили відомі науковці. Історія заповідника Ще у 18 столітті відомий натураліст і геолог Петер-Симон Паллас говорив про необхідність вивчення унікальної крейдяної флори. А описали цю рослинність у своїх працях ботаніки та географи Андрій Краснов, Валерій Талієв та Дмитро Литвинов. У 30-х роках 20 століття ботанік Борис Козо-Полянський пропонував створити у межах Дворічанського району заповідник, аби вберегти крейдяну рослинність. У 2001 році викладачі та студенти ХНУ імені Каразіна на чолі з професором кафедри зоології та екології Віктором Токарським почали вивчати видовий склад майбутнього заповідника. Після 10 років досліджень було прийнято рішення створити парк. Національний природний парк «Дворічанський» був заснований 11 грудня 2009 року. Що можна побачити у парку Головна пам'ятка заповідної території – крейдяні гори. Знаходяться вони у долині річки Оскіл біля села Кам'янка. 70 мільйонів років тому на цій території було море. З органічних решток на дні цього моря утворились крейдяні гори, де можна побачити чубатого удода та орлана-білохвоста, які занесені до Червоної книги України. Також тут живе багато гризунів: бабаки, ховрахи та тушканчики. А у річці плавають лящі, окуні та щуки. Між схилами гір є так звані байрачні ліси, де водяться вовки, лосі, дикі кабани. На деяких ділянках дозволено полювати. Національний природний парк «Дворічанський» – хороше місце для відпочинку. На берегах річки влітку можна побачити багато кемперів. Найкраще відпочивати на пляжі «Караван», що поблизу Кам'янки та біля дворічанської Лисої гори. Варто пам'ятати, що крейда добре відбиває сонячні промені, тож у літні дні поблизу крейдяних гір досить спекотно. Легенда про Лису гору З творів та переказів відомо, що на Лису гору не варто ходити. Вершини, на яких не було рослинності, вважались поганськими місцями. З Лисою горою біля горою біля Дворічної навпаки. Зійти на неї радять тим, у кого проблеми зі здоров'ям. Кажуть, що якщо спочатку піднятись на вершину гори, спуститись та зустріти світанок біля її підніжжя, то можна вилікуватись від будь-яких хвороб.

Джерело: http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/67310_nacionalniy-prirodnyy-park-dvurechanskiy.htmНациональный природный парк Двуречанский

https://www.youtube.com/watch?v=nmvvT5c-7Iw

-190540640Національний природний парк «Слобожанський» розташований у долині річки Мерла, яка перетинає Краснокутський район Харківської області, і є одним з найважливіших ландшафтних комплексів Лівобережного лісостепу України. Тут гармонійно поєднуються широкі плакорні плато на південно-західних відрогах Середньо-Руської височини,  а між ними низинні елементи річкових долин: заплави, тераси, діючі річища, стариці, болота, суходільні луки, крутосхили долин.

Парк об’єднує у собі природні особливості двох зон, Полісся і Лісостепу. Заплава річки розділяє парк на дві частини – на правому високому березі знаходиться нагірна діброва з невеликими ділянками лучних степів, лівий берег представлений більш пологими боровими терасами. Характерними для парку є реліктові осоко-сфагнові та гіпно-сфагнові болота.

В околицях парку знаходяться 13 об'єктів ПЗФ, які, в сукупності з Парком входять до всеукраїнської екологічної мережі, та 17 пам'яток містобудування та архітектури XVII - XX ст., деякі з яких є шедеврами світового значення.

На території Слобожанського парку проводяться науково-дослідні роботи, з метою вивчення природних процесів, об’єктів та комплексів, забезпечення постійного моніторингу за їх змінами, екологічного прогнозування, розроблення наукових засад охорони, відтворення й використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів. У парку створені чудові умови для проведення наукових досліджень, відпочинку й оздоровлення населення, пропаганди природоохоронних знань і екологічного виховання.

Науковими співробітниками розробляється проект функціонального зонування національного парку та плану розширення території парку. У заповідне ядро входитимуть унікальні для Північно-східної України осоко-сфагнові та гіпно-сфагнові болота, природні ділянки соснового лісу та нагірні діброви насіннєвого походження.

Регіональні ландшафтні парки

-66040314960Регіональний ландшафтний парк Великобурлуцький степ

У мальовничому куточку Слобожанщини в 80 км від Харкова розташований ландшафтний парк Великобурлуцький степ. Парк створений в 2000 році на площі 2000 гектар, щоб зберегти рідкісні та зникаючі види тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, Червоного списку Харківської області та Європейського Червоного списку.

3040380106680Тут можна побачити степових бабаків або байбаків (бабаків) в природному середовищі існування і в розпліднику-біостанції Віктора Токарського, професора кафедри зоології Харківського національного університету ім. Каразіна. Віктор Токарський керує проектом відродження степових бабаків. Біостанція знаходиться в центрі парку Великобурлуцький степ на хуторі Наталівка недалеко від смт. Великий Бурлук, проживають тут декількох сімейств бабаків. Тварин можна погодувати, поспостерігати поблизу.

Саме він щороку в лютому випускає бабака Тимка передбачати прихід весни. Раніше популяція бабаків в Україні була в 10 раз більше, ніж зараз. Постраждали бабаки від браконьєрів, які відловлюють їх заради цінного бабачачого жиру.

Байбак (RU, 2013) https://www.youtube.com/watch?v=BMdb7NFCMtU

Джерело: http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/181833_velikoburluckaya-step.htm-4191030480 Регіональний ландшафтний парк «Парк дикої природи «Вільхова балка» створений на земельній ділянці старого військового полігону, біля села Руська Лозова, Дергачівського району, Харківської області на відстані 20 км від міста Харкова та поблизу від автотраси Харків - Бєлгород.

Створений рішенням Харківської обласної ради від 29.01.2009 року № 1098 - V з ініціативи Харківського обласного благодійного фонду «Народне Єднання» і знаходиться в управлінні даного Фонду.

Також розроблено проект створення на території парку розплідника зубрів з метою утримання і розведення чистокровної популяції цих тварин.

-3175059690Ландшафтний парк «Ізюмська лука» Одна з найбільших в Україні річок Сіверський Донець в Ізюмському районі на Харківщині робить величезну петлю поблизу села Левківка. Назвали її «Ізюмська закрут». Зараз це регіональний ландшафтний парк, площа якого понад 5 тисяч гектарів. Туристи організовують сюди піші походи або сплавляються на байдарках. Розраховувати треба не менш ніж на 3-4 дні. Від Левківка до міста Ізюм по прямій всього 18 км, а по закруті річки - все 80. Для сплаву по річці необхідний досвід, так як Сіверський Донець має порожисті ділянки, перекати. Припускають, що територія, облямована закрутом річки, раніше знаходилася під водою. Підтвердження цьому знайшли в географічному атласі XVІІ століття, виданому в Амстердамі. В районі закруту зображено величезне озеро. Якщо ви поки не наважуєтеся на похід, можна подивитися на закрут з вершини гори Кременець в Ізюмі. Ви побачите, що течія річки визначає гряда пагорбів, під якими вона протікає. Усередині Ізюмської луки - сосновий ліс. Цей край славиться грибами. На території Ізюмської луки практично немає населених пунктів, крім сіл Левківка, звідки слід починати маршрут, та Іванівка. Зате природа тут надзвичайно красива, ліси манять в свою невинну хащу.

Джерело: http://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/67320_landshaftnyy-park-izyumskaya-luka.htm-1397081915Ландшафтний парк «Печенізьке поле» смт Печеніги Джерело: http://ua.igotoworld.com/ua/poi_catalog/1059-134-parks-gardens-kharkiv-oblast.htm

4318038100

«Червонооскольський»

Борівський район Червонооскільське водосховище 4000,0 га,

Фельдман-Екопарк регіональний ландшафтний парк (140,5 га) Дергачівський р-н.

Заказники (150 од.)

У кожному районі Харківської області є природно-заповідні об’єкти – заказники

Вікіпедія:Вікі любить Землю / Харківська область — Вікіпедіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/...Вікі.../Харківська_область

Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду Харківської області станом на 01.01.2014 року http://ecodepart.kh.gov.ua/diialnist/pzf

Памятки природи :

Великий ліс (Харківський р-н м.Люботин); Гора Кременець (Ізюмський р-н); Гуртовівка (Коломацький р-н); Гутянський дуб-велетень (Богодухівський); Два дуби-велетні (Харківський); Джерело Г. С. Сковороди (Харківський); Дуб Петра І (Краснокутський);

Дуби №№1,2,3,4,5 (Валківський р-н); Ізюмська дача (Ізюмський р-н);

Козіївська №1, Козіївська №2 (Краснокутський р-н);

Красношахтарська (Ізюмський); Лісосмуга № 65 (Харківський)

Любівська (Краснокутський); Мохувате болото (Дергачівський); Мурафа, Мурафська дача (Краснокутський); Неруб (Великобурлуцький); Новоєгорівська (Дворічанський); Пересічанський дуб (Дергачівський); Петрівський дуб-велетень (Ізюмський); Південне (Дергачівський); Пісківська (Ізюмський); Полянський дуб-велетень (Богодухівський); Пять братів: дерево (Золочівський);Скорики (Золочівський); «Шишківська» (Шевченківський район); Юннатівська: Балаклійська районна станція юних натуралістів (Балаклея).

Заповідні урочища:

Бір (Балаклійський р-н); Божкове і Дегтярне (Великобурлуцький р-н);

Дубові Гряди (Сахновщина); Миколаївські насадження (Чугуївський р-н);Пивне (Вовчанський р-н); «Тюндик» (Балаклійський р-н); «Холодноярське» (Вовчанський р-н).

-81280170815Дендрологічні парки:

Дендрологічний парк Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (Харківський р-н);

http://knau.kharkov.ua/dendropark.html

Цікаві місця Харківщини: Докучаєвський ставок та дендрологічний парк.

http://aid.org.ua/cikavi-miscya-xarkivshhini-dokuchayevskij-stavok-ta-dendrologichnij-park-agrarnogo-universitetu/

«Дружба» знаходиться в південно-східній частині Лозової. Як об'єкт природно-заповідного фонда  був створений в червні  2000 року. Займає площу 51,5 гектара. (м. Лозова);

«Литвинівка» (Валківський район с. Литвинівка.) заснований в 1930-1933рр. під керівництвом академіка М.І.Вавилова. Тут ростуть близько 200 видів дерев-екзотів, в основному північноамериканського та далекосхідного походження.

Парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва:

«Краснокутський» (Краснокутський); «Наталіївський» (Краснокутський); Старомерчицький (Валківський); «Шарівський» (Богодухівський).

7 природних чудес Слобожанщини - маловідомі чарівні місця Харківщини http://intereesnoe.blogspot.com/2016/05/7.html

науково-практичне видання

Неповторна краса

природи Харківщини

Укладач С.О. Андрус

Підписано до друку 02.08.2016. 40 стор. Тираж 50 примірників.

ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА»,

м. Харків, просп. Ювілейний, 49/8

h_libra@ukr.nethttp://www.khoyub.com.ua

Похожие работы:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫРАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 апреля 2013 г. N 179-РПОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ)ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕНА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ (в ред. распоряжений Правительства Москвыот 26.04.2013 N...»

«Проект Рекомендации по формированию плана развития учреждения социального обслуживания семей и детей1. Общие положения 1.1. Рекомендации по формированию плана развити...»

«Формування толерантності як протидія ксенофобії та нетерпимості У сучасному глобалізованому і багатонаціональному світі дуже важливо, щоб кожна людина, громада та нація врахову вали багатокультурний характер людського співтовариства та прагнули д...»

«территориальный этап Всероссийского конкурса сочиненийИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ возрастная группа 10-11 классы № Ф.И.О. участника ОО класс тематическое направление тема жанр итоговый балл рейтинг место 1 Чалынин...»

«Тренера по вольной борьбе № Ф.И.О. Год рождВид спорта кол-во часов в неделю к оплате образование стаж работы по специальности категория Спортивное звание Первоначальный контингент Оставшийся контингент Спортивные результаты К-во подготовленных в сборную РК...»

«Тема заняття: "Робота зі стрічками в мові С"Мета заняття: навчальна: ознайомити студентів із поняттям стрічки у середовищі С. Набути практичних навичок роботи зі стрічками. розвивальна: розвинути інтерес до предмету, стимулювати логічне мислення та пізнавальну активність студентів; виховна: виховувати культуру веденн...»

«Министерство культуры Ростовской области Областной дом народного творчества "Методика работы с детьми дошкольного возраста" для руководителей хореографических коллективов г....»

«Б. А. Тимощук Древнерусские города Северной Буковины  OCR по Б. А. Тимощук. Древнерусские города Северной Буковины. // Древнерусские города. Отв. ред. В. В. Седов. — М:. Наука, 1981. Стр. 116—136Деление на страницы сохранено. Номера страниц проставлены вниз...»

«Конспект урока по математике в 3 классе. Тема. Таблица умножения и деления с числом 7. Цели: Составить таблицу умножения и деления с числом 7.Задачи:формировать умения применять таблицу умножения и деления на 7.закр...»

«Тема: Дифференцированный подход к детям 5-7 лет при организации физкультурно-оздоровительных мероприятий Очередько Татьяна Александровна г. Томск. МАДОУ99, руководитель по физическому воспитанию: e – mail. irgyk@sibmail.comАннотация: В статье описан опыт и...»

«Положение о IX Международном конкурсе юных пианистов им.Т.П.НиколаевойМеждународный конкурс юных пианистов им.Т.П.Николаевой посвящен памяти уроженки г. Брянска выдающейся пианистки ХХ века, лауреата международных и всесо...»

«Тыва дылды 5-11 класстарга ооредиринге тайылбыр бижик. Пояснительная записка программы обучения тувинскому языку в 5-11 классах. Тыва-дыл тыва нациянын дылы болур. Ында тыва улустун торээн дылын сайзырадып келген байлак дуржулгазы, мерген угааны, угаан-бодалынын чедиишкиннери мооннеттинге...»

«-450215-46084800ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Спартакиада пенсионеров Московской области 2017 года (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Москов...»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) Факультет журналистики Кафедра семиотик...»

«ЯЗЫК ИСКУССТВА КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ И ОПИСАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ УНИВЕРСАЛИЙ Савелова И.Б. Отсутствие развития в человеческом сообществе "антропологического воображения" (О.И. Гениссаретский) приводит к "антропологической катастрофе" (М.К. Мамард...»

«Программа профессионального модуляразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 43.02.10 "Туризм" (углубленная подготовка). Организация-разработчик: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рязанск...»

«Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова" Информационный сборник Профессиональные штудии(Серия "В помощь специалисту публичной библиотеки") Выпуск 6ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА В ПРОСТАН...»

«Администрация муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 262 г. Томари Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учрежден...»

«Анна Александровна Ожиганова (ИЭА РАН)ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:ОБУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ НАВЫКАМ1.Согласно глобальным оценкам в настоящее время более 200 миллионов человек являются международными мигрантами. Мобильность населения стала н...»

«Лехнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Виховний захід на тему"НЕМА БЕЗ КОРЕНЯ РОСЛИНИ, А НАС, ЛЮДЕЙ, БЕЗ БАТЬКІВЩИНИ" Розробка вчителя географії Калін Н.П. 2014 рік Мета: Розширити поняття про незалежність і волю держави та значення цього факту для народу України. Формувати національну с...»

«Тестовые задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии ("Культура дома и декоративно-прикладное искусство") в 2012/2013 учебном году 7-8 классы (дев...»

«ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга" "России верные сыны" обобщение опыта работы культурно-досуговых учреждений области по проведению Дня защитника Отечества 3613153429000 г. Тамбов, 2014 г. 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, то...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Программа "Теория и практика межкультурной коммуникации" Боблак Александра ВикторовнаОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКОГО СЛЕНГА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА МАТЕРИАЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ Выпускная квалификационная работа бакалав...»

«УДК 338.482:06 Наїста В.О., студентка 3 курсу економічного факультету Науковий керівник – Гофман М.О., к.е.н., старший викладач кафедри економічної теоріїФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Розглядаються основні напрями формування ринку туристичних послуг, визначено економічну...»

«Учебно – методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Департамента культуры города МосквыУтверждено: Приказ (номер, дата) Должность ПодписьФИОДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА Музыкальны...»

«"Формируя будущее библиотек" Международный форум Программа г. Москва, Библиотека иностранной литературы, Овальный зал (ул. Николоямская, д.6) 20 апреля 2017 г. 9:30 – 10:00 Регистраци...»

«Герберт Шиллер Манипуляторы сознанием Шиллер Г. Манипуляторы сознанием Пер. с англ.: Науч. ред. Я. Н. Засурский. М.: Мысль, 1980. Известный американский ученый профессор Герберт Шиллер...»

«№ Полное название учреждения Полный фактический адрес Телефоны, E-mail Ф.И.О. руководителя учреждений 1 Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Нефтеюганский район, городское поселение Пойковский,...»

«Приложение 1 к приказу Департамента образования области от№_ПОЛОЖЕНИЕ об областной заочной викторине по фольклору и этнографии "Бабушкины науки" Общие положения1.1. Областная заочная викторина по фольклору и этнографии "Бабушкины науки" (далее Викторина) проводится в целях реализации Межведомственного регионального плана мероприятий на 2016-20...»

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска Централизованная библиотечная система Организационно-методический отдел по работе с детьми и юношеством Организационно-методический отдел по библиотечному обслуживанию Великой победе посвящается К 70-летию Победы в В...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.