WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Овадне Розв'язування задач на сили в механіці (план-конспект уроку фізики у 8 класі) Попович О. В. - вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Овадне Тема ...»

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Овадне

Розв'язування задач на сили

в механіці

(план-конспект уроку фізики у 8 класі)

Попович О. В. - вчитель фізики

ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Овадне

Тема уроку: “Розв'язування задач на сили в механіці ” (8 клас).

Мета уроку:

закріпити й поглибити знання учнів про сили в механіці;

продовжити формувати фізичне мислення, вміння і навички застосовувати фізичні знання в конкретних практичних умовах; формувати компетентність розв’язування задач;

формувати самоосвітні компетентності ;

розвивати вміння аналізувати фізичні явища під час розв’язування задач;

розвивати соціальні, комунікативні і полікультурні компетентності під час роботи учнів у групах;

розвивати пам'ять і логічне мислення учнів;

виховувати адекватну оцінку й самооцінку, позитивне ставлення до критики, потребу в саморозвитку.

Очікувані результати для учнів:

Поглибити знання про сили в механіці: їх природу і прояв.

Використовувати набуті знання для розв’язування задач.

Розв’язувати задачі раціональним способом.

Працювати разом і успішно.

Тип уроку: урок удосконалення знань та вмінь учнів розв’язувати задачі.

Форма уроку: фронтальна і групова.

Обладнання: підручники, збірники задач, збірники тестових завдань, обладнання

для демонстрації сил в механіці (брусок, пружина, набір тягарців,

динамометр).

Структура уроку:

Етап уроку Час Методи й прийоми роботи на уроціДіяльність учителя

Організаційний момент 2хв Створення ситуації успіхуПривітання. Створення мікроклімату на уроціМотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, завдань уроку 3хв Методичний прийом «Здивуй і зацікав» Розкриття практичного значення навчальної діяльності.

Актуалізація опорних знань 5хвМетодичні прийоми«Ланцюжок»,«Доміно» Фронтальне опитування. Корекція знань.

Формування компетентності розв’язування задач 25хв Інтерактивні вправи «Акваріум», «Дерево рішень» Координація діяльності учнів при розв’язуванні задач на дошці. Пояснення на основі демонстрацій.

Рефлексія 5хвБесіда «Практичність теорії» Переконання у практичній доцільності діяльності на уроці.

Підведення підсумків уроку 3хв Аналіз діяльності учнів.Оцінювання. Підводить підсумок, Проводить оцінювання

Домашнє завдання2хв Завдання розв’язування задач різного рівня складності. Пояснення домашнього завдання.

План уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Повторення сил (фронтальне опитування).

2. Повторення фізичних величин (інтерактивна вправа “фізичне доміно”).

3. Повторення формул (гра “ланцюжок”)

ІV. Розв’язування задач.

1. Розв’язування тестових задач.

Розв’язування якісних задач.

Розв’язування розрахункових задач.

Розв’язування експериментальних задач.

V. Рефлексія.

V І. Підведення підсумків уроку.

VIІ. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Вітаю Вас на уроці фізики у 8 класі.

Гостям бажаю приємних вражень, а учням – міцних знань.

Всміхніться один одному і нехай ваша усмішка буде візиткою до успіху.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку.

Ми з вами живемо у світі, де все постійно змінюється, рухається, взаємодіє.

Життя - це рух. Ми вивчаємо механічний рух, що належить до механічних явищ.

Запитання: Які ще явища вивчає фізика?( механічні, теплові, електричні, магнітні, звукові).

Механічний рух відбувається за рахунок дії сил, взаємодій між тілами.

Запитання: Скільки видів взаємодій існує в природі?(гравітаційні і електромагнітні (в макросвіті), сильні і слабкі (в мікросвіті)).

Завдання уроку:

1.Повторити і поглибити знання про сили в механіці: їх природу і прояв.

2.Використовувати набуті знання для розв’язування задач.

3.Вчитися розв’язувати тестові, якісні, розрахункові, експериментальні задачі

4.Розв’язувати задачі раціональним способом.

5.Працювати разом і успішно.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Повторення сил (фронтальне опитування).

Які сили вивчають в механіці? Яка природа цих сил?

(сила тяжіння, вага тіла, сила пружності, сила тертя, реакція опори).

2. Повторення фізичних величин (інтерактивна вправа “фізичне доміно”).

F,Н; l,м; М,Нм;,м/с; t.с; Р,Н; N,Н;V, м3;k Н/м ;g=9,8Н/кг ;,кг/м3 ;

m,кг; µ,- ;l,м.

3. Повторення формул (гра “ланцюжок”)

(учень пише формулу з фізичною величиною, яка написана на карточці)

ІV. Розв’язування задач.

Розв’язування тестових задач.

Сила тяжіння, вага тіла ( с.20, 21).

Сила пружності ( с.18,19).

Сила тертя ( с.22,23).

Розв’язування якісних задач.

Задача 10.25 (с.

43, вищий рівень).

Яблуко, що падає з гілки, набуває швидкості завдяки притяганню до

Землі. А чи набуває Земля швидкості завдяки притяганню до цього яблука?

Відповідь: Так, але значно меншу, оскільки маса Землі набагато менша від

маси яблука.

Задача 12.14 (с.

49, достатній рівень).

Чому важко писати крейдою по мокрій дошці?

Відповідь: Коли пишуть крейдою, від неї відриваються маленькі грудочки і

залишаються на дошці внаслідок тертя. Якщо дошка волога,

тертя набагато менше.

Розв’язування розрахункових задач (інтерактивна вправа «Акваріум», робота в групах).

Задача 10.23.

(с.43, достатній рівень)

Якою є вага сталевого кубика з ребром завдовжки 10 см?

Дано: Розв’язання:

а=10см=0,1м Р= g m V=(0,1м)3=0,001м3

=7800 кг/м3 m = V m =7800 кг/м3*0,001м3=7,8кг

g=9,8Н/кг V= а3 Р=9,8Н/кг*7,8кг=76,44Н

Р-?

Відповідь: Р=76,44Н.

Задача 12.36.

(с.51, вищий рівень)

По горизонтальному столу за допомогою динамометра рівномірно тягнуть брусок вагою 10Н. Динамометр показує 2Н. На брусок встановлюють тягарець масою 500г. Якими будуть показання динамометра, якщо брусок знов рухається рівномірно ?

Дано: Розв’язання:

Рб=10Н Fбв = Fб +Fв Fбв = 2Н*(1+ 9,8Н/кг *0,5кг: 10Н )=3Н

Fб=2Н Fв = µgmв

mв=500г=0,5кг Fб = µРб

g=9,8Н/кг µ= Fб :Рб

Fбв - ? Fбв = Fб*(1+ gmв:Рб)

Відповідь: Fбв = 3Н.

Інший спосіб розв’язування :

Рбв = Рб + Рв=10Н+5Н=15Н

Складаємо і розв’язуємо пропорцію:

10Н – 2Н

15Н – Fбв2Н:10Н=15Н: FбвFбв *10Н=2Н*15Н

Fбв =2Н*15Н:10Н=3Н

Розв’язування експериментальної задачі (інтерактивна вправа «Дерево рішень» ).

Визначити жорсткість пружини.

Обладнання: динамометр, лінійка

Довжина шкали шкільного динамометра дорівнює 10 см. Межа вимірювання

динамометра – 4 Н.

Дано: Розв’язання:

F=4Н F= k х k = 4Н : 0,1м =40 Н/м

х=10см =0,1м k = F : х

k-?

Відповідь: k =40 Н/м.

Додаткове запитання: Чи зміниться жорсткість, якщо взяти 2 пружини і

з’єднати їх послідовно, паралельно?

V. Рефлексія

З якою метою ви розв’язували задачі?

Які думки і почуття викликала у вас робота на уроці?

Чого ви навчилися?

VI. Підведення підсумків уроку.

Зміст опрацьованого (вчилися розв’язувати задачі).

Висновки.

VII. Домашнє завдання

Розв’язати задачі 11.14, 12.15


Похожие работы:

«БИБЛИОПАНОРАМАНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 / 2012 Издается с июня 2009 года Выходит два раза в год Учредители Министерство культуры Республики Бурятия Национальная библиотека Республики Бурятия Восточно-Сибирская государственная академия культ...»

«Бергман И. Исповедальные беседы / Перев. со швед. и комм. А. А. Афиногеновой. М.: РИК "Культура", 2000. 432 с. Латерна магика5ЧитатьДети воскресенья253ЧитатьИсповедальные беседы338ЧитатьБеседа первая (июль 1925 года)338ЧитатьБеседа вторая (август 1925 года)357ЧитатьБеседа третья (март 1927 года)379ЧитатьБеседа четвертая (май 1925 года)39...»

«ТЕМА: Хліб у святах та обрядах. МЕТА: Ознайомити дітей з народними звичаями та обрядами в Україні, поглибити їхні знання про хліб та про відношення до нього, виховувати бережливе ставлення д...»

«В. В. Сафонова, Н. В. БазинаМетодические принципы отбора аутентичных видеофильмов Для учебных целей FLT Principles for Selecting German Authentic Videos for Didactic Purposes Аннотация. В статье рассматриваются принципы отбора аутентичных...»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ) Факультет журналистики...»

«2514600-36155500РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД УЛАН-УДЭ" Глава муниципального образования – Мэр г. Улан-УдэПОСТАНОВЛЕНИЕ от "19" марта 2015 г. №16 О создании Совета по вопросам межнациональных отношений при мэре г. Улан-УдэВ целях дальнейшей гармонизации межнаци...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор ГАУК НСО ДНК им. Г. Д. Заволокина _А.В. Романцов "_"_2017 г. Положение о III Межрегиональном фестивале-конкурсе национального танца "Сибирская карусель". III Межрегиональный фестиваль-конкурс национального танца "Сибирская карусель" (далее фестиваль-конкурс) проводится в рамках праздно...»

«Рішення Одеської міської ради №3654-VI від 18.07.2013р. Про затвердження Концепції розвитку молодіжного спорту, велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Одесі на 2013-2018 роки Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Зако...»

«Концерн "БЕЛЛЕГПРОМ" Учреждение образования "Барановичский государственный колледж легкой промышленности имени В.Е. Чернышева" "УТВЕРЖДАЮ" Заместитель директора по учебной работе С.Н. Гизун " "2016 Методические рекомендации по изучению учебного предмета...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.