WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


«Клас: 11 – А, 11 – Б, зарубіжна література Тема: Утілення в оповіданні М. Павича «Дамаскин» рис постмодернізму. Мета: дидактична: ...»

Клас: 11 – А, 11 – Б, зарубіжна література

Тема: Утілення в оповіданні М. Павича «Дамаскин» рис постмодернізму.

Мета:

дидактична: допомогти учням усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості твору письменника; розглянути нелінійність сюжету оповідання та факти візантійської та поствізантійської культури, історичні факти та особи, що знайшли відображення в тексті; вчити сприймати тексти літератури постмодерну;

розвивальна: розвивати навички аналізу постмодерністських творів, уміння висловлювати свою думку й аргументувати її;

виховна: виховувати повагу до культурних надбань народів світу, естетичний смак, прагнення до духовного саморозвитку.

Моє бажання – боротися за свого читача кожним реченням

М.Павич

Метод «Мозковий штурм»

Закінчіть речення «Постмодернізм – це…».

Назвіть основні риси постмодернізму.

Яких найвідоміших прозаїків постмодернізму ви знаєте?

Назвіть представників постмодернізму в українській культурі.

Перегляд відео HYPERLINK "https://vk.com/video96174165_456239059?list=fb13167e33fffd392b" Календар історіі та культури | Вахтанг Кебуладзе| Милорад Павич

Слово вчителя

В одному із своїх висловлювань М. Павич сказав: «Коли ви вибираєте книгу для читання важливо тільки одне: чи потрібен вам цей текст, чи вирішує він ваші проблеми, чи тамує ваш інтелектуальний авітаміноз?» Я адресую ці питання вам. Завдання. Сформулюйте проблемні питання твору, запишіть їх у таблицю. Робота з таблицею. ПРОБЛЕМИ Філософські Моральні Літературні (Декілька учнів зачитують свої роботи). Досвіду у читанні постмодерністських творів у вас ще немає. Отже, поговоримо про письменника і його твір.

Складання графічного змісту оповіданняОповідання для комп’ютера та циркуля: Дамаскин 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВОРУ. Дослідницька робота учнів під керівництвом учителя.

Методів аналізу твору багато. Існує добре вам відомий, коли під час аналізу з’ясовується наступне.

Завдання. Зробіть коротку доповідь результатів своїх випереджальних завдань.

Ця загальна схема може варіюватися, бо твір – це замок, що має свій ключ, хоча постмодерністські твори доречніше порівнювати з сейфами, які мають коди.

Під час аналізу постмодерністського твору слід враховувати особливості поетики цих творів

Прикладом літературної гри у оповіданні «Дамаскін»є епізод із 5 розділу «Їдальня»:

«Стілець, стіл,...стільці, свічадо, скарбець, сито, сільничка, сукно, ступа...Атилія збагнула, що всі...речі...починаються з однакового звуку.... Дамаскін грався з нею “в літери”. Початкові літери...можна було скласти у три слова».

Завдання. Ви помітили ознаки інтертекстуальності у творі Павича? Назвіть їх.

(Варіант завдання: знайдіть риси постмодернізму в оповіданні «Дамаскін». Які передтексти використав Павич?)

ПРЕТЕКСТИ: (запис у зошит на окремій сторінці з подальшим доповненням)

1. Християнська житійна література (легенда про Дамаскіна та Листвичника)

2. Історичні джерела (історія архітектури)

3. Поема Данте «Божественна комедія» (символіка чисел)

4. Роман Достоєвського «Злочин і кара» (взаємозв’язок між гріхом і карою)

5. Роман Золя «Карьера Ругонів» (зображення декількох поколінь одного роду)

6. Роман Чернишевського «Що робити?» (введення образу читача)

7. Роман Булгакова «Майстер і Маргарита» (звернення до читача)

8. Міф «Золоте руно» (цикл «Аргонавти»)

9. Чарівні казки (сюжетно-композиційні елементи)

10. Твори Гофмана (двоїста будова образів)

11. Е. По «Золотий жук» (зашифроване послання)

12. Р.Л. Стівенсон «Острів скарбів» (зашифрована карта)

13. О.С. Пушкін «Євгеній Онєгін» (дзеркальна композиція)

Завжди виникає питання, що буде використовувати автор як цитату?

Завдання. Чи є назва твору цитатою?

Відповіді учнів (історична довідка про Іоанна Дамаскіна)

Обравши для свого героя цитатне ім’я християнського діяча восьмого століття, через алюзію автор викликає в нашій уяві хронотоп Візантії, тому читачеві потрібні певні знання з історії.

Вибір письменником єдиного художнього простору, де розгортається дія його творів – це традиційний засіб для світової літератури. У Ф. Купера – це був кордон між сходом і заходом США, у Фолкнера – вигаданий округ Йокнапатофа, у Бальзака – Париж. Таким чином, Павич наслідує не тільки ім’я героя, а й художній засіб відомий у літературі.

ВИСНОВОК 1. Загальний код твору РУКА. У 4 розділі з’являється жіноча мармурова скульптура без руки, шкатулка з закривавленим указівним пальцем, у 5 розділі – «рука в чорній рукавичці із золотою тютюнницею у вигляді персня», «рука…мала під рукавичкою замість указівного пальця срібний наперсток». Отже, зв’язок з легендою, в якій розповідається про відрубану кисть Іоанна Дамаскіна очевидний, але як автор скористався пешождерелом. Він його звеличує чи пародіює?

Таким чином, ми установили декілька претекстів твору Павича: християнська література, зокрема житійна та історичні джерела (Щоб сказати які саме, треба провести подальші дослідження) та їх ПАРОДІЮВАННЯ.

Можливе випереджальне завдання для одного із учнів.

Завдання.Покажіть карту Римської імперії, межу поділу на Західну і Східну (Візантію). Які сучасні держави знаходяться на території східної частини Римської імперії? Розкажіть про ідеологію (релігію), архітектуру Візантії. Як звалася столиця Візантії у різні часи? (Візантій – Константинополь (324–330) – Царгород – Стамбул; дві релігії: християнська–мусульманська).

Перейдемо до другої групи елементів інтертекстуальності: цитати та алюзії в самому тексті.

Основний художній прийом 1 розділу, який називається «Будівничі» і складається з 7 абзаців – є АЛЮЗІЯ. Автором названі загально відомі історичні, етнографічні, географічні і культурні факти. Тому для адекватного сприйняття тексту потрібно будувати асоціативні ряди із слів:

Як ставитися до цих фактів? Добре, якщо ви знаєте і пам’ятаєте історію і впевнені, що названі 8 грошових одиниць дійсно ходили в названу історичну епоху на території Сербії. Але вірогідніше, що гра з довірливим читачем уже розпочалася, і те, що сприймається як класична експозиція (названо час і місце діє), є постмодерністський прийом Павича, який дозволяє йому створити один світовий час буття людства (в цілому в 1 розділі названо 3 країни, 5 національних мов, 2 релігії, 18 географічних назв, 17 прізвищ).

ВИСНОВОК 2. Перший розділ є класичною експозицією (повідомляється де і коли відбуваються події, але змінюється її роль. Мета автора не відтворити конкретну достовірну епоху, а створити загальну картину людського буття)

Завдання. Погляньте на картку № 2. Знайдіть визначення поняття гра. Які ще елементи тексту можна віднести до гри автора з читачем, Дамаскіна з Атилією?

Композиційні елементи твору підтверджують наявність гри мистецькими засобами.

(Епізоди 5 і 6 розділів установлюють інтертекстуальні зв’язки з творами Е. По «Золотий жук» та Р.Л. Стівенсона «Острів скарбів»)

Дзеркальне використання деталей: («кораблик із хлібної скоринки») повторюється двічі у 2 і 5 розділах, відрізаний палець – тричі, у 4–5 розділах.

– Яка геометрична фігура використовується автором (героєм) у якості дороговказа для Атилії?

– Коло. «Сонце у вигляді золотого годинника».

– Яка деталь у портреті Атилії та знаряддях праці Дамаскіна використовується як підказка для читача (для Атилії)?

– Годинник - компас, циркуль.

Дзеркальне зображення часу дії і фраз початку 3 розділу («Храм») «…на Святого Андрія Первозванного зодчий Йован, прозваний Лествичником, подав …креслення нового храму Введення…» і 4 розділу («Палац») «…на Святого Андрія Первозванного …зодчий Йован, прозваний Дамаскіном, подав малюнки палацу…».

(Ім’я святого Андрія Первозванного встановлює інтертекстуальний зв’язок з релігійною літературою і з’ясовується, що свято Андрія Первозванного має дві дати: 30 червня і 30 листопада. Отже, навіть цей факт позбавлений єдиного прочитання. Крім того, Андрій Первозванний є покровителем України, Росії, Шотландії, Румунії, Греції, Сицилії, Амальфи).

ВИСНОВОК 3

Повторюваність фраз, епізодів, деталей, образів дають підставу вважати композицію дзеркальною (таку композицію мав роман О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»).

Наслідування композиції відноситься до третьої групи інтертекстуальних елементів.

Композиція складається із 6 розділів та 2 перехресть і має 4 варіанти прочитання.

Можливе випереджальне завдання для одного із учнів.

Завдання. Складіть свій варіант композиції оповідання «Дамаскін» і порівняйте її з класичною композицією.

Завдання. З’ясуйте: символи чи симулякри названі деталі?

(Визначення симулякрів можна дати для самостійної дослідницької роботи або відкрити учням на уроці з завданням):

Розділ 1

1. Число 800

2. Одне ім’я у майстрів (Йован)

3. Будівництво релігійних споруд (монастирі, келії, церкви, собори, храми)

4. Античні урни (для сліз)

Розділ 2

5. Женевський годинник із компасом на зворотному боці (подарунок батька)

6. Храм

7. Палац

8. Кораблик із хлібної скоринки (подарунок Дамаскіна)

9. Шрам у вигляді заплющеного ока (на плечі Дамаскіна і у вигаданого сина Атилії) Розділ 3

10. Один вітер (вітер в один бік)

11. 7 вікон храму

12. 3 церкви (однакові: зелена, жовта, бузкова). «Хозарський словник» Павича складається з червоної, зеленої, жовтої книги (прийом символістської поетики і автоінтертекст).

13. Поранена голова Дамаскіна14. Самшит перестав рости

Розділ 4

15. Долоня з двома перстнями (блакитні)

16. Жіноча мармурова скульптура (без руки)

17. Небесна математика

18. Шкатулка з закривавленим указівним пальцем

Розділ 5

19. Кораблик із хлібної скоринки

20. Сонце у вигляді золотого годинника

21. Зірка у формі золотого хреста

22. Чорна рукавичка із золотою тютюнницею у вигляді персня

23. Книжка «життєпис…» (1744–1784=40, Іоанн Листвичник усамітнився в пустелі Фола на 40 років)

24. Срібний наперсток

Розділ 6

25. Відрізати косу

26. Відпустити косу

27. Циркуль

28. Мапа (карта)

29. М’яч земної кулі

30. Три вікна спочивальні

31. 30 разів клацнув замок

32. коло з радіусом 30 миль33. 2 перстні з літерами А

Нам удалось визначити 33 деталі, які можна вважати як символами, так і симулякрами. Це питання потребує подальшого дослідження. (Відзначте число 33 у співвіднесенні з християнською символікою, поемою Данте і романом Достоєвського). Прийміть до уваги алюзію на символістську літературу в цілому, де символ являється основним художнім засобом). Таким чином, ми можемо дописати ще декілька претекстів і якщо деталі виявляться симулякрами – це і буде приклад пародіювання символістських засобів творення образу

2 розділ називається «Обід» і складається з 23 абзаців, дає можливість продовжити пошук цитат та алюзій в самому тексті та розглянути тлумачення образів.

Можливе випереджальне завдання для одного чи групи учнів.

Завдання. Перечитайте і систематизуйте інформацію, яка дається у тексті. Порівняйте з традиційним планом характеристики героя.

Завдання. Знайдіть усі портрети в оповіданні, систематизуйте їх, порівняйте з класичним портретом і його роллю в тексті.

Проаналізуйте портрет Атилії. Знайдіть елементи романтичного, реалістичного, імпресіоністичного, символістського, казкового (фантастичного) стилів у портреті героїні.

Підсумковий запис. Інформація 1–2 абзаців твору.

У портреті Атилії є деталь: «Вона носила сукні...високо підперезані», яка викликає алюзію до портрету В. Лопухіної Боровиковського.

269240317500ВИСНОВОК 4

У 1–2 абзаці зображується історія трьох поколінь родини Николичів. Павич пародіює творчу манеру розроблену натуралістичною та реалістичною літературою ХIХ століття (роман Золя «Кар’єра Ругонів» і ряд інших). Переказ та екфрасис – це ще одна форма інтертексту.

При створенні образу Атилії використовуються елементи різних стилів: романтичного, реалістичного, імпресіоністичного, символістського, казкового (фантастичного).

При створенні образів архітекторів очевидна алюзія до двоїстих образів героїв творів Е. Гофмана, які можуть одночасно жити в двох світах і бути людьми і чарівниками одночасно.

Прикладом третьої групи інтертекстуальних елементів є також сюжет оповідання «Дамаскін».

Можливе випереджальне завдання для одного (групи) учнів.

Завдання.

Складіть фабулу та сюжет оповідання «Дамаскін». Вилучіть із тексту детективно-любовний сюжет, пов’язаний з образом чоловіка без пальця.

Можливі варіанти сюжету.

Варіант 1. Дочка хазяїна-замовника має нареченого, але закохується в молодого майстра. Після сутички з ревнивим нареченим майстер зникає. Дівчина намагається знайти його. (Кого? Нареченого чи майстра?)

Варіант 2. Дочка хазяїна (царя) зустрічається з майстром (чужинцем, нареченим). Закохується в нього з першого погляду. Починаються випробування. У чарівній казці – це розгадування загадок, виконання складних завдань. У творі Павича – це побудова палацу у вигляді листа кохання.

Підсумковий запис.

Сюжетна схема твору архетипова: боротьба і кохання (Хейзінга). Зокрема використані елементи сюжету міфа («Золоте руно»), чарівних казок (важкі завдання, порушення наказу, пошук-випробування).

Найбільш ефективним виявився інтертекстуальний аналіз твору. Він дозволив побачити особливості постмодерністської поетики та дав вам навички читання постмодерніських творів.

Домашнє завдання.

Написати міні-твір на одну із тем:

1. Чому самшит почав рости?

2. «Третій храм Йован завжди будує на небі»3. Чи потрібно (чи легко) будувати храм духовності в суєті людського існування?

4. Які питання поставив переді мною твір Павича, а які допоміг вирішити?

Прочитати роман П. Коельо «Алхімік».

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях П. Коельо.
Похожие работы:

«5143500-11430000XIII Международный фестиваль-конкурсв рамках Проекта КАРАВАН КУЛЬТУРЫ 2017 Западное Поморье, Волин(море, Польша Германия)Даты заездов на весну и лето 2017/19 гг: BALTIC MUSIC RACE 30.04-03.05.2017 / 30.04-03.05.2018 / 30....»

«Утверждаю: Председатель Правления МБФ "Мир на ладони" Чиркова Наталья Борисовна Благотворительный Фонд поддержки и развития культуры и образования "Мир на ладони" Многопрофильная фирма ООО "Пилигрим" 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 19, оф. 127/2, тел./факс: 8 (343)222-21-61, 8 (343)278-...»

«Практические задания и упражнения К теме 1 "Язык. Речь. Речевая деятельность" Приведите примеры искусственных знаковых систем.Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях:а) Боровая (выве...»

«Велинь, велиняни, Волинська земля! (Сім чудес Волині) Краєзнавча година для 7 – 10 кл. Мета: З метою краєзнавчого навчання і виховання учнів розвивати пізнавальну активність, вміння бачити на загальноукраїнському фоні своєрідність свого краю, його неповторність, багату й цікаву історичну спадщину. Виховувати патріотичні почутт...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Казанский государственный аграрный университет" Кафедра "Агрохимия и почвоведение"УЧ...»

«Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации Методический отдел Есть такая профессия. (в помощь организатору культурно-досуговых мероприятий) Информационно-методическое пособие Москва, 2016 г. Ответственный за выпуск начальник методического отдела заслуженный работник культуры РФ Хробостов Д.В.С...»

«Бергман И. Исповедальные беседы / Перев. со швед. и комм. А. А. Афиногеновой. М.: РИК "Культура", 2000. 432 с. Латерна магика5ЧитатьДети воскресенья253ЧитатьИсповедальные беседы338ЧитатьБеседа первая (июль 1925 года)338ЧитатьБеседа вторая (август 1925 года)357ЧитатьБеседа...»

«Стиль “Классицизм” left0Стиль классицизм и неоклассицм – два разных временных и эпохальных периода европейской культуры. С учетом более позднего периода, неоклассицизм использует в отделки и мебели более дешевые предметы...»

«Событийные мероприятия в Уральском федеральном округе (сентябрь-декабрь 2017 года) № Название мероприятия, организаторы Место проведения, дата Краткое описаниеСЕНТЯБРЬ Курганская область 1 Праздничный концерт, посвященный 50-летию санатория "Лесники" ОГУП "Курорты Зауралья" zauralkurort.ru8(35231)25-0-90,...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.