WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НОВА ПРОГРАМА для середніх загальноосвітніх шкіл Миколаївщини ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ 5-12 класи 2008 Затверджено Вченою радою МОІППО Нова ...»

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НОВА ПРОГРАМА

для середніх загальноосвітніх шкіл Миколаївщини

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

5-12 класи

2008

Затверджено Вченою радою МОІППО

Нова програма для середніх загальноосвітніх шкіл Миколаївщини

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

5-12 класи

Програму підготували:

Д. Діордіца,

В. КупцоваПояснювальна записка

Як зазначено в новій програмі з української літератури для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, „література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного фонду”. З метою посилення патріотичного виховання в кожному класі за програмою відведено по 2 уроки для ознайомлення з літературною творчістю письменників рідного краю. Звичайно, такий незначний час унеможливлює повноцінне засвоєння художнього доробку літераторів певного регіону, тому, укладаючи нову програму, рекомендуємо вчителям-словесникам частково будувати уроки розвитку зв’язного мовлення та уроки вдосконалення навичок виразного читання на основі літератури свого краю. Виходячи з цього, подаємо тематику 4-х уроків у кожному класі для вивчення літературних здобутків Миколаївщини.

Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти програма передбачає формування соціальних, мотиваційних та функціональних компетентностей, що сприятимуть усебічному розвитку особистості й зростанню її на своєму історичному ґрунті, та врахування вікових особливостей і пізнавальних можливостей учнів.При укладанні програми автори орієнтувалися на виконання завдань:

- створення цілісного уявлення про літературну Миколаївщину в хронологічному та історичному аспектах;

- вивчення високохудожніх літературних текстів;

- ознайомлення з тематичним та жанровим розмаїттям літератури рідного краю;

- формування емоційно-ціннісної сфери учня як національно свідомої особистості з чітко вираженою національною позицією;

- заохочення школярів до власної літературної творчості;

- формування бібліотечно-бібліографічних, книгознавчих умінь.

В основу програми покладено такі методологічні принципи:

* вивчення літератури рідного краю в об’єктивному культурно-мистецькому контексті;

* урахування вікових, пізнавальних і психологічних можливостей учнів;

* доцільність у наростанні складності матеріалу;

* системна опора на різноплановий краєзнавчий матеріал;

* розвиток зв’язного мовлення та навичок виразного читання.

Зміст програми дає можливість учителеві використовувати як традиційні типи уроків та форми й методи навчання, так і нетрадиційні: зустрічі з письменниками, створення літературної карти Миколаївщини, підготовка творчих папок про письменників, укладання альбому „Літературні місця області, району”, створення картотеки літературних премій області, участь у наукових конференціях, підготовка проектів, презентацій, дослідницька діяльність учнів в рамках Малої академії наук тощо.

З питань вдосконалення методики проведення уроків української літератури в середній школі радимо звертатись до наукових праць

Ситченка А.Л. „Навчально-технологічна концепція літературного аналізу”, Шуляра В.І. „Урок літератури в умова 12-річної школи: 5-9 класи” та використовувати ”Методичну лоцію” (Бібліографічний путівник учителя літератури), укладену Шуляром В.І.

Бажаємо всім викладачам української словесності успіхів у непростому процесі формування особистостей, залюблених у культуру рідного степового краю. Висловлюємо подяку Валерію Бойченку та Людмилі Старовойт за творчу допомогу.

5 клас

№ уроку Зміст навчального матеріалу Додаткові відомості

1 Вступний урок. Літературні постаті Миколаївького краю

Художнє слово в історії рідного краю.

Тематичне й жанрове багатство фольклору Миколаївщини. Дніпрова Чайка, Спиридон Черкасенко, Микола Вінграновський, Павло Глазовий, Дмитро Кремінь як найвідоміші письменники Миколаївщини. Коротка характеристика творчого шляху в історико-хронологічному аспекті.

Т.Л. Епос, лірика, драма як роди літератури. Загальне уявлення. Міжпредметні зв’язки Географічна карта Миколаївської області. Історія краю. Художник А.Антонюк. Композитор Т.Яворська.

Література:

Антонюк А., Кремінь Д. Лампада над Синюхою: Альбом-антологія. – Миколаїв: Вид-во Атол, 2007. – 216 с.

* Л.Д.Дяченко, О.І.Слюсар. Рідний край. Миколаївщина (підручник для 5 класу), 1998. – 152 с.

* Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник-хрестоматія. /Уклад. і заг. редакція Н.М.Огренич. – Миколаїв: Вид-во МОІППО, 2003. – 212 с.

* Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик / За ред. В.Бойченка. –Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001. – 96 с.

* Николаевцы: Энцикл. словарь. 1789-1999. – Николаев, 1999.

2 Легенди та перекази Прибужжя

Легенди та перекази Південного Прибужжя як елемент народної культури краю. Міфологічні, історико-героїчні та апокрифічні легенди.

„Пугачева скеля”, „Таємниця степової криниці”, „Стогін-камінь”, „Ікона Святого Миколая”, „Соколи”, „Богоявленський фонтан”, „Мар’ївка”Народні уявлення про героїзм і винахідливість козаків-запорожців, життя наших предків у минулих століттях.

Формування навичок усного переказування.

Т.Л. Легенда і переказ як жанри фольклорного епосу. Різновиди легенд. Міжпредметні зв’язки

Козаччина, гайдамацький рух на Миколаївщині, перебування історика Д.Яворницького в Мигії. Бугогардівська паланка. Топонімічні та гідронімічні легенди.

Картини С.Васильківського „Козаки в степу”, „Козачий пікет”.

Література:

* Ковальова О.Ф. Українська народна творчість (від традицій до сучасності). – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – 528 с.

* Козацькі поселення на Миколаївщині. Історія та легенди. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури та мистецтв. /Авторський колектив під керівництвом В.Я.Дрізо. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2001. – 56 с.

* Легенди та перекази Південного Прибужжя/ Укладач О.Ф.Ковальова. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – 212 с.

* О. Добровольський. Крізь тисячоліття. Історія Миколаївщини в топонімах. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 1998. – 144 с.

3 Дніпрова Чайка. Комічні казки-опери „Коза-дереза”, „Пан Коцький”Письменниця, фольклорист, педагог Людмила Олексіївна Василевська-Березіна.

Мотиви народних казок у комічних казках-операх „Коза-дереза”, „Пан Коцький”. Зображення людських рис у діях персонажів комічних опереток. Удосконалення вмінь виразно читати діалоги, інсценізувати їх.

Т.Л. Лібрето, літературна казка. Міжпредметні зв’язки

Основоположник української класичної музики М.Лисенко.

Література:

* Дніпрова Чайка. Проводи Сніговика-Снігуровича: Вірші, поезії в прозі, оповідання, казки, п’єси. – К.: Веселка, 1993.– 271 с.

* Дніпрова Чайка // Література рідного краю: Посібник-хрестоматія. (Письменники Миколаївщини). – Миколаїв, 1994. – С.71-96.

* Дніпрова Чайка: відома і невідома (передм. Л.Ржепецького) – Миколаїв, 2001.– 64 с.

* Камінчук О. Поетеса у прозі, прозак у поезії (Художня специфіка творчості Дніпрової Чайки) // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – №3. – С.150-154.

4 Микола Вінграновський. Поезія

Перше знайомство з майстром. Розповідь про Первомайщину – батьківщину письменника. Вінграновський – учень О.Довженка, лауреат Шевченківської премії.

Збірки віршів для дітей „Андрійко-говорійко”, „Мак”, „Літній ранок”, „Ластівка біля вікна”.

Олюднення художніх образів у віршах „Літній ранок”, „Почапали каченята...”, „До нас прийшов лелека…”. Гуманістичні мотиви, втілення любові до рідної землі в поезії видатного земляка.

Розвиток умінь словесного малювання.

Т.Л. Художні описи природи.

Міжпредметні зв’язки

Первомайськ – найстаріше місто Миколаївської області.

Пісні Г.Улицької на слова М.Вінграновського.

Література:

* Артюх Н. Почути весняний грім (система уроків за творчістю М.Вінграновського, 5 клас) // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – №3. – С.6-10.

* Вінграновський М.С. Вибрані твори: У 3 т. – Т.1: Поезії / Вступна стаття Т.Салиги. – Тернопіль: Богдан, 2004.– 400 с.

* Науковий вісник МДУ. Випуск 14. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2007. – 143 с.

* Творчість Миколи Вінграновського в літературному контексті XX століття. Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції. – Миколаїв: МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2007. –

122 с.

6 клас

№ уроку Зміст навчального матеріалу Додаткові відомості

1 Календарно-обрядові та родинно-побутові пісні Південного Прибужжя.

О. Ковальова – відома дослідниця фольклору Миколаївщини

Розповідь про книги О.Ковальової.

„Пане господарю, що на твоїм дворі?”

Космогонічні мотиви щедрівки. Залишки доісторичного світотворчого міфу в образі берези – дереві Лади, язичницької богині. Уособлення християнства в алегоричному образі Марії. Алегоричні образи майстра-золотаря та хрестика як звернення до Бога з проханням дати людям віру християнську. Роль повторів та діалогів у пісні.

„Ой на Івана та на Купала” – одна з найпоширеніших купальських пісень. Введення внутрішнього монологу дівчини для вираження її почуттів.

„Ой з-за гори з-за крутої голуби літають”Розповідь про нелегку подружню долю жінки в родинно-побутовій пісні. Роль монологічного й діалогічного мовлення. Метафоричні образи коней вороних та кам’яного мосту. Паралелізм у творі.

Т.Л. Види календарно-обрядових пісень. Міжпредметні зв’язки

Космогонічні поняття та вірування людини прадавніх часів. Українське народознавство.

Християнські свята.

Основні біблійні образи.

Мелодії щедрівок та купальських пісень.

Література:

* Кобальчинська Р.Р. Золоті ключі: Нар. календар. К.: Україна, 1993. – 191 с.

* Ковальова О.Ф. Українська народна творчість (від традицій до сучасності). – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – 528 с.

* Скуратівський В.Т. Український рік: Розповіді. – К.: Веселка, 1996. – 238 с.

* Література рідного краю. Посібник-хрестоматія (Письменники Миколаївщини). – Миколаїв, 1994. – С. 4-13.

2 Поезії Л.Чижової за мотивами народної творчості та історії ПрибужжяЛюдмила Чижова і Мигіївський край. Духовний мікросвіт українців у поетичних збірках „Води живої джерело”, „Окраса життя”, „Ємигея”, „Із глибини народної криниці”, „Світе мій, світе”. Цикл віршів про річки Миколаївщини. Поєднання подій минувшини із наболілими проблемами сьогодення.

Поема „Безсмертник”Трагічна доля української родини в часи ординського завойовництва. Своєрідність інтерпретації змісту народної легенди „Безсмертник”. Звеличення вірності й самовідданості матері й дружини, осуд зрадництва.

Вірш „Ємигія” – гімн любові до рідної землі. Роль протиставлення й риторичних звертань у творі.

„Гетьманова балка” – поетична розповідь про останні години перебування гетьмана Мазепи на Миколаївській землі.

„Ніч над Буго-Гардовою паланкою”Зображення чарівного поєднання стану природи й людини у вірші. Досконала художня структура поезії.

Людяність поетичного слова – прикметна риса творчості поетеси. Мелодика віршів. Пісенна творчість.

Т.Л. Інтонація, логічний наголос, темп як основні засоби виразного читання. Міжпредметні зв’язки

Гранітно-степове Побужжя – одна із заповідних зон Миколаївщини. Урочище Протіч, Стогін-камінь. Рослинний світ, великі ріки й малі річки нашого краю.

Музика А. Кос-Анатольського, Л.Кравченка, О.Максимця до віршів Л.Чижової.

Література:

* Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник-хрестоматія. /Уклад. і заг.редакція Н.М.Огренич. – Миколаїв: Вид-во МОІППО, 2003. – С.137-145.

Чижова Л.Я. Із глибини народної криниці: Легенди, казки та перекази рідного краю. – Миколаїв: ПП Гудим І.О., 2003 – 124 с.

* Чижова Л. Ємигея: Книжка поезій. – Миколаїв, 1999. -56 с.

* Чижова Л. Окраса життя: Вірші, поетична казка, поема: (За народними переказами, повір’ями та легендами про села Південної України). – Миколаїв, 1996. – 40 с.

3 Спиридон Черкасенко. Оповідання

Короткий життєпис письменника. Книга „Малий горбань та інші оповідання” (1912).

Зображення життя дітей шахтарів у збірці „На шахті”. Проблема людяності, милосердя й жорстокості в оповіданнях „Безпритульні”, „Воронько”.

Оповідання „Як вродилася пісня” (збірка „Діткам”).

Художнє відтворення потягу людини до прекрасного, одвічного прагнення поєднатися з природою у творенні краси. Зображення весняного ранку в степу.

Удосконалення навичок виразного читання малої прози.

Т.Л. Оповідання. Пейзаж.

Міжпредметні зв’язки

Новобузька учительська сеемінарія (1874р.) – один із найстаріших навчальних закладів області.

Література:

* Ржепецький Л.А. Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – 60 с.

* Спиридон Черкасенко. Твори: В 2 т.– Т.1: Поезія. Драматичні твори. – 890 с. Т.2: Оповідання. Роман. – К.: Дніпро, 1991. – 671с.

* Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали до курсу „Літературне краєзнавство”: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – С.23-29.

4 Повісті М.Вінграновського для дітей. „Сіроманець”М. Вінграновський – лауреат Національної премії ім. Т.Г.Шевченка, автор повістей для дітей. Тематика повістей „Кінь на вечірній зорі”, „Первінка”. Діти війни – герої творів письменника.

Протистояння добра і зла в повісті „Сіроманець”. Втілення людської доброти й бережного ставлення до хижих тварин в образі хлопчика Сашка. Зображення беззахисності живої природи перед жорстоким світом людей. Іронічно-саркастичне змалювання образу Василя Чепіжного. Гуманістичне спрямування твору.

Т.Л. Повість. Герой епічного твору. Іронія.

Міжпредметні зв’язки

Тварини півдня України.

Твори зарубіжної літератури про світ природи (Р.Кіплінг „Мауглі”).

Література:

* Вінграновський М.С. П’ять повістей: Повісті. – К.: Дніпро, 1987.– 168 с.

Гужва В. Незасклене вікно народу: До 70-ліття Миколи Вінграновського //Дивослово. – 2006. – №11. – С.50-54.

* Науковий вісник МДУ. Випуск 14. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2007. – 143с.

* Салига Т. Микола Вінграновський. – К.: Рад. письменник, 1989. – 167с.

7 клас

№ уроку Зміст навчального матеріалу Додаткові відомості

1 Поетична, краєзнавча дослідницька творчість та громадська діяльність

В. БойченкаСнігурівка – мала батьківщина поета. Збірки поезій „Іскри” (1972), „Сонячні кола”(1975), „Поліття” (1977), „Багряні колони” (1978), „Широти” (1981), „Світлі ріки” 1984),

„Доброта” (1987), „Птахи над полум’ям” (1989), „Правий берег” (1991), „Не повториться мить” (2001), „Книга Леля: Лірична драма” (2006). Переклади сучасної американської та англійської поезії та прози. Нарис „З історії словесності Південного Прибужжя”. Громадська діяльність поета: Миколаївська письменницька організація, товариство „Просвіта”, літоб’єднання „Стапель”, газета „Аркасівська вулиця”. Валерій Бойченко – лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Павла Тичини (2003), премії імені Миколи Аркаса (1997).

Поезії „Запорозький Гард”, „Вулиця Потьомкінська”. Художнє вираження любові до рідного краю, турботи про його долю.

Т.Л. Віршований розмір. Літературний переклад.

Міжпредметні зв’язки

Американська та англійська дитяча поезія. Повість Віля Джемса „Димок”, роман

Р.-Л. Стівенсона „Корабельна катастрофа”.

Література:

* Бойченко Валерій Петрович // Українська літературна енциклопедія. Т.1. – К., 1988. – С.207.

* Бойченко В.П. Не повториться мить: Поезії та переклади. – Миколаів: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 203 с.

* Миколаївський оберіг. Поетична антологія. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2007. – 428 с.

* Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали до курсу „Літературне краєзнавство”: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. –132 с.

* Яценко Н. Робочий зошит з літератури рідного краю. – Миколаїв, 2006.

2 Дніпрова Чайка. Новели

Тернистий життєвий і творчий шлях письменниці, творчі зв’язки з Миколою Лисенком, Оленою Пчілкою, Марією Заньковецькою, Іваном Франком.

Поезія в прозі. „Дівчина-чайка”Тема твору. Поетичне зображення мужності героїні новели.

Своєрідність художньої форми та метафоричний зміст поезії в прозі

„Морське серце”.

Т.Л. Поезія в прозі. Літературний портрет. Метафора.

Міжпредметні зв’язки

Доманівський край. Художник Р.Судковський. Картини художників Судковського „Біля берегів Очакова”, Захарова „Море”.

Література:

* Голобородько Я. Доля і пошуки Дніпрової Чайки // Українська мова та література. – 2003. – №10. С39-41.

* Дніпрова Чайка. Вибрані твори. – К., 1987.

* Дніпрова Чайка// Письменники Радянської України, 1917-1987: Бібліограф.довідник. – К., 1988. – С.190.

* Дніпрова Чайка. Проводи Сніговика-Снігуровича: Вірші, поезії в прозі, оповідання, казки, п’єси. – К.: Веселка, 1993.– 271 с.

* Зажерило А. Дніпрова Чайка: життя і творчість // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №12.

– С.37-38.

3 Постать Миколи Аркаса – історика, музиканта, етнографа, просвітителя, письменника

Родина Аркасів на Миколаївщині. Аркасівський родовід. Вплив козацького роду Богдановичів та селянського середовища на формування народницького світогляду Аркаса. Розповідь про життєвий шлях. Творчі зв’язки Аркаса з Лесею Українкою, Б.Грінченком, М.Кропивницьким, М.Лисенком, братами Тобілевичами.

Створення першої популярної книги з історії України („Історія України-Русі”).

Зацікавлення фольклором краю, записування народних пісень у селах Варварівка, Піски, Богданівка, Корениха, Козирка, Інгулка, Христофорівка. Написання першої української опери за мотивами Шевченкових творів (опера „Катерина”). Сценічна доля твору.

Зацікавлення літературною творчістю. Ліричні вірші, поема „На убивство Шмідта”.

Микола Аркас – організатор миколаївської „Просвіти”. Театральна діяльність просвітян.

Вшанування пам’яті видатного земляка в Миколаєві. Міжпредметні зв’язки

Історична доля Чорноморського флоту і Миколаївський край. Головний командир Чорноморського флоту. Військовий губернатор Миколаєва.

Кобзар Терентій Пархоменко.

Література:

* Аркас М. Історія України-Русі. – К: Вища школа, 1990.

* Аркас Микола Миколайович // Укр. літ. енциклопедія.– К., 1988. – Т.1. – С. 86-87.

* Аркас Николай Николаевич // Николаевцы: Энцикл. словарь. 1789-1999. – Николев, 1999.– С.44.

* Література рідного краю: Посібник-хрестоматія. (Письменники Миколаївщини) – Миколаїв, 1994. – С. 13-26.

* Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали до курсу „Літературне краєзнавство”: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – С.30-36.

* Шкварець В.П. Микола Миколайович Аркас: життя, творчість, діяльність. – Миколаїв-Одеса, 2002.

4 Павло Глазовий. Гумористична творчість

Автор двох десятків книг сатири й гумору, восьми книг поезії для дітей. Гумористичні збірки „Великі цяці” (1956 р.), „Карикатури з натури” (1963 р.), „Коротко і ясно” (1965 р.), „Щоб вам весело було” (1967 р.), „Куміада” (1969 р.), „Смійтесь, друзі, на здоров’я” (1973 р.), „Весела розмова” (1979 р.), „Сміхологія” (1982 р.), „Сміхослов” (1997 р.)та інші. Багатство гумористичних жанрів у творчості письменника. Об’єктивність оповіді, художня спостережливість, динамізм комічних ситуацій, теплота і життєдайність – визначальні риси гумористичних творів П.Глазового.

Тематика та основні мотиви гуморесок „Родичі”, „Чого жінці шкода”, „Де найкраще жити”, „Виряджала мати сина”, „Предки і нащадки”, „Кухлик”.

Т.Л. Співомовки, байки, віршовані казки, усмішки. Народний анекдот. Засоби творення гумору. Міжпредметні зв’язки

Байки Езопа, Лафонтена, І.Крилова.

Література:

* Глазовий Павло. Вибрані усмішки. – К.: Вид-во УСГА, 1992. – 141 с.

* Глазовий П. Сміхологія: Книга для всіх, кому любий сміх. – 2-е вид., доп. – К.: Дніпро,1989.–

574 с.

* Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник-хрестоматія. /Уклад. і заг. редакція Н.М.Огренич. – Миколаїв: Вид-во МОІППО, 2003. – С. 75-80.

* Павло Глазовий. Байки та усмішки. – К.: Рад. письменник, 1975.

* Павло Глазовий // Письменники Рад. України, 1917-1987: Бібліограф. довід. – К., 1988. С.137.

8 клас

№ уроку Зміст навчального матеріалу Додаткові відомості

1 Думи, козацькі та чумацькі пісні Побужжя

Історична основа дум „Ой ти, брате, Мертвовод”, „Смерть козака на долині Кодими”. Тема та основні мотиви творів. Використання народнопоетичних мовних засобів, прийом паралелізму.

Козацька пісня „Розвивайся, сухий дубе, завтра мороз буде”. Ставлення творців пісні до козаків. Роль повторів у пісні.

Історична пісня „Ой стояли на Тавані проти Яниколя”. Образ козацького ватажка Антона Головатого.

Чумацька пісня „Чумаче, чумаче, чого зажурився?” Розповідь про важку долю чумаків.

Т.Л. Думи, історичні пісні. Основні жанри народної лірики.

Міжпредметні зв’язки

Архаїчна лексика, історизми. Дніпро-Бузький лиман і українське козацтво.

Історичні відомості про чумацтво на Миколаївщині. Кобзарство на Україні.

Дослідження О.Ковальової про соціально-побутові пісні.

Картини Ф.Красицького „Гість із Запоріжжя”, О.Сластіона „Проводи на Січ”, А.Антонюка „Чумаки”.

Література:

* Ковальова О.Ф. Українська народна творчість (від традицій до сучасності). – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – 528 с.

* Сергеєва О. З історії козацтва на Миколаївщині: бібліографічний покажчик // Бузький Гард. – 1996.– С. 92-94.

Яценко Н. Робочий зошит з літератури рідного краю. 8 клас // Українська мова та література. – 2008. – №10-11. – С. 23-33.

2 Сім’я Тобілевичів – сузір’я видатних митців Миколаївщини

Мистецькі імена членів родини Тобілевичів. Миколаївщина – батьківщина Миколи Садовського, Марії Садовської-Барілотті, Панаса Саксаганського. Роль братів Тобілевичів у створенні українського професійного театру, Театру корифеїв, їх режисерська й акторська діяльність. Іван Карпенко-Карий – визначний український драматург. Шляхи діячів Театру корифеїв на Миколаївській землі, виступи на миколаївській сцені.

Т.Л. Жанри драматичних творів.

Міжпредметні зв’язки

Села Костувате, Кам’яно-Костувате Братського району. Музей- садиба на хуторі Надія Кіровоградської області. 58-ий Празький полк у Миколаєві. Театр Монте. Миколаївські газети кінця XIX - початку XX століть.

Творчість композиторів Ніщинського, Гулака-Артемовського. Актриса Марія Заньковецька.

Література:

* Коломієць. Р. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого. – К: Мистецтво, 1984. – 100 с.

* Саксаганський П. Думки про театр.– К., 1955. – 232 с.

* Спогади про Миколу Садовського: Збірник. – К.: Мистецтво, 1981. – 406 с.

* Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали до курсу „Літературне краєзнавство”: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – С. 6-14.

3 Творчість В. Юр’єва, А. Качана,

А. Ластовецького (на вибір учителя)

Основні мотиви віршів В.Юр’єва „Лелеки”, ”Розквітають півники”, „Журавля б у небі золотому”.

Поезії-забавлянки для дітей

А. Качана (своєрідність жанру). Замилування рідним степовим краєм у віршах „Прощання з літом”, „Польова дорога”.

Вірші А.Ластовецького „Освідчення”, „Тепло”, „Причілок білий” – теплі картинки про природу й людей Приінгулля.

Т.Л. Пейзажна лірика. Міжпредметні зв’язки

Картини С.Кириченко, Н. Клейн „Урожай”, М.Івасюка „Мати”, К. Білокур „Сніданок”,

А Сафаргаліна „Земля цвіте”.

Новобузький, Новоодеський край.

Література:

* Вітер з лиману. Поезії. – Одеса: Маяк, 1988. –240 с.

* Качан А. До синього моря хмарина пливе: Вірші. – Одеса: Маяк, 2001.

* Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник-хрестоматія. /Уклад. і заг. редакція Н.М.Огренич. – Миколаїв: Вид-во МОІППО, 2003. – С. 131-136.

* Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик. / За ред. В. Бойченка. – Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001. – 96 с.

* Миколаївський оберіг. Поетична антологія.– Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2003. – 428 с.

4 О. Бердник. Один із прозових творів (на вибір учителя)

Нелегка доля письменника й громадянина. Участь у Великій Вітчизняній війні. Роки ув’язнень у радянських таборах для політв’язнів. Участь у створенні Української Гельсінської групи. Вихід творів письменника за кордоном. Світоглядні й філософські погляди митця.

Прозова творчість 1959-1971 років: повісті „Подвиг Вайвасвати”, „Розбиваю громи”; повість-легенда „Покривало Ізіди”; науково-фантастичні романи „Стріла часу”, „Серце Всесвіту”, Діти Безмежжя”; дитяча повість „Марсіанські зайці”; історична повість „Сини Світовида”; історичний роман „Хто ти?”; роман „Зоряний Корсар”.

Творчість 1985-1997 років:

Романи та повісті „Вогнесміх”, „Вогняний вершник”, „Чаша Амріти”, „Пітьма вогнища не розпалює”, „Лабіринт мінотавра”„Тайна Христа”, „Пісня надземна”, „Камертон Дажбога”.

Популярність прози О.Бердника.

Т.Л. Жанрові різновиди науково-фантастичних романів і повістей.

Міжпредметні зв’язки

Снігурівщина. Заселення херсонських степів.

Фантастичні повісті Кіра Буличова, оповідання Рея Бредбері.

Література:

* Бердник О. Вогняний вершник. – К.: Молодь, 1989.

* Бердник О. Чаша Амріти: Роман-феєрія. – К.: Дніпро, 1989.

* Бердник О. Покривало Ізіди: Повість-легенда. – К.: Веселка, 1988.

* Бердник О. Зоряний Корсар: Фантаст. роман. – К.: Рад. письменник, 1971.

* Бердник О. Діти Безмежжя: Роман-феєрія. – К.: Дніпро, 1989.

* Бердник О. Лабіринт Мінотавра: Повісті. – К.: Веселка, 1990.

* О.Бердник //...З порога смерті...: Письменники Радянської України – жертви сталінських репресій. – К., 1991. – С. 62-64.

* Старовойт Л.В. Письменники

Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали до курсу „Літературне краєзнавство”: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – С.6-14.

.

9 клас

№ уроку Зміст навчального матеріалу Додаткові відомості

1 Миколаївщина в художній літературі

Миколаївщина в поезії XX століття:

В.Сосюра „Здрастуй, Миколаїв”, Дмитро Надіїн „Миколаїв”, Любомир Дмитерко „Ольвія”, Марк Лисянський „Город над Ингулом и над Бугом”, „Корабелы”, Леонід Вишеславський „Мой Николаев”, Олесь Гончар „Над Бугом”, Михайло Божаткін „Песня о крабельном крае”, Юрій Зіньковський „Іван Сірко під Очаковом”, Катерина Голубкова

„ Возвращение”, Дмитро Кремінь „Леви Миколи Аркаса”, Лариса Матвєєва „Я люблю этот город”, „Остров Березань”, Ірина Реулець „Миколаєву”.

Художня проза та драматургія про наш край:

О. Сизоненко „Корабели”, Ю.Яновський „Дума про Британку”, О. Глушко „Кінбурн”, В.Чемерис „Ольвія”, Олесь Гончар „Бригантина”, І.Микитенко „Диктатура”, „Кадри”, М. Божаткін „Десант принимает бой”, Максим Горький „На солі”, „Вивід”, В.Карпенко „Десант у безсмертя”.

Урок-огляд (на вибір учителя). Міжпредметні зв’язки

Картини А.Антонюка „Ранок на Богополі”, „Світло весни”, „Моя Венеція”.

Література:

* Вітер з лиману. Поезії. – Одеса: Маяк, 1988. –240 с.

* Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик. / За ред. В. Бойченка. – Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001. – 96 с.

* Миколаївський оберіг. Поетична антологія.– Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2003. – 428 с.

* Сизоненко О. Вибрані твори: В 2 т.– К.: Дніпро, 1983.

2 Доля і творчий доробок Олекси Різниченка. „Слово про мову”Дитинство і юність у Первомайську. Переплетення життєвих шляхів М.Вінграновького й Олекси Різниківа. В’язень сумління (арешти за політичні переконання). Літературно-публіцистична діяльність. На чолі Одеської літературної студії „Гарт”. Олекса Різниченко – лауреат літературних премій ім. Павла Тичини, Костянтина Паустовського.

Збірка поетичних творів „Озон” (1990 р.), збірка творів „Терновий вогонь”(1993 р.),

містерія „Бран” (2006 р.).

Яскравий вияв невмирущої любові до рідного слова, тривога і біль за його майбутнє в поезії „Слово про мову”. Виразність художніх засобів, досконалість поетичної форми. Афористичність висловів, значення риторичних звертань.

Т.Л. Поглиблення поняття про відповідність форми змістові.

Міжпредметні зв’язки

Система концтаборів для політв’язнів у Радянському Союзі. Політичні переслідування за ідейні переконання.

Література:

* З порога смерті: Письменники – жертви сталінських репресій” /Упоряд. О.Мусієнко. – К., 1991.

* Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник-хрестоматія. /Уклад. і заг. редакція Н.М.Огренич. – Миколаїв: Вид-во МОІППО, 2003. – С. 122-130.

* Наодинці з Богом: Поезії. – Бровари: БПМК „Укр. ідея”, 1998. – 383 с.

* Одеська хвиля. Документи, твори, спогади в’язнів сумління / Упор. П.Отченашенко, О.Різників, Д.Шупта. – Одеса: Друк, 2006. - 256 с.

* Різників О.С. Бран. Містерія. – Одеса: Друк, 2006. - 192 с.

*Різниченко О.С. Озон 2: Поезії. – Одеса: КА-ДО, 2006. – 154 с.

3 Російськомовні письменники і наш край

Поетична творчість Леоніда Вишеславського, Марка Лисянського, Катерини Голубкової, В’ячеслава Качуріна, Юрія Миронова, Еміля Январьова (огляд творчості). Громадянські мотиви, кохання, гармонія людини й природи – основні теми творчості миколаївських поетів.

Ідейно-художній аналіз окремих поезій за вибором учителя. Міжпредметні зв’язки:

Російські письменники В. Маяковський, Максим Горький, В. Даль, І. Бунін на Миколаївщині.

Література:

* Лисянский М.Преодоление: Стихи. – М.: Сов. писатель, 1988. – 205 с.

* Миколаївський оберіг. Поетична антологія.– Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2003. – 428с.

* Миронов Ю. Зов небес: Стихотворения и поэмы. – Николаев: МП «Возможности Киммерии», 1997. – 195 с.

Мирошниченко Е.Г. Я зачем-то съездил в Николаев… – Николаев: Аванта, 2001. –

160 с.

* Январьов Э. Ольвийский причал: Стихотворения. – К.: Дніпро, 1991. – 246 с.

4 Микола Аркас-Третій. З „Історії Північної Причорноморщини”Короткий огляд життєвого шляху. Вплив діда (Миколи Аркаса) на формування світоглядних позицій. Участь у боротьбі за незалежну Україну в двадцятих роках XX століття, праця на ниві української культури в період еміграції.

Створення родинної хроніки Аркасів, переклад „Іліади” Гомера, наукова праця „Історія Північної Причорноморщини”, вірші, оповідання, повісті.

Зображення в уривку з твору „Історія Північної Причорноморщини” „Здобуття Ольвії ґетами” боротьби ольвійців з ґетами. Мужність захисників міста. Майстерність автора в змалюванні античності, батальних сцен. Багатство лексики твору.

Т.Л. Мова художнього твору. Художня деталь.

Міжпредметні зв’язки

Історія армії УНР.

Грецизми в українській мові.

В.Чемерис. „Ольвія”.

Історико-археологічний заповідник „Ольвія”.

Література:

* Аркас М. З родинної хроніки. Поезії. Дума про похід на половців Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича у 1185 р. / Упорядник та автор передмови В.І.Ульяновський. – Миколаїв, 1993.– 93 с.

* Аркас М. Історія Північної Причорноморщини. Т.1 – Торонто, 1969. – 350 с.

* Жадько В. Микола Аркас-молодший: З родинної хроніки // Жадько В. Благословенне святим Миколаєм. – К., 2000. – С. 513-518.

* «Именовать – город Николаев»: Историко-краеведческий выпуск. – Николаев, 1989.

10 клас

№ уроку Зміст навчального матеріалу Додаткові відомості

1 Миколаївщина і Театр корифеїв

Становлення українського професійного театру в умовах заборони українського художнього слова в Російській імперії. Театр корифеїв – унікальне культурно-мистецьке явище. Загальний огляд творчості Карпенка-Карого. Перебування Марії та Панаса Тобілевичів у Миколаєві. Улюблені ролі братів та сестри Тобілевичів на сцені миколаївських театрів. Марія Садовська – „український соловейко”. Режисерська діяльність Миколи Садовського та Панаса Саксаганського, роль Садовського у створенні першого українського стаціонарного театру в Києві, новаторського українського театру.

Миколаївські шляхи М.Л.Кропивницького (Арбузинський, Доманівський, Вознесенський райони, м. Вознесенськ, м. Миколаїв). Дружні стосунки режисера з Миколою Аркасом, постановка опери „Катерина”. Марія Заньковецька на миколаївській сцені. Діячі Театру корифеїв – „блискуча плеяда майстрів української сцени”, творці реалістичного театру.

Т.Л. Реалістичний театр. Міжпредметні зв’язки

Райони Миколаївської області.

Театри Миколаєва (Русінова, Міллера, Барб’є, Монте). Миколаївські газети „Южанин”, „Николаевская газета”, „Николаевский листок объявлений”. Кіровоградський край як театральна столиця.

Література:

* Бойченко В. Словесність Прибужжя крізь століття // Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик / За ред.В.Бойченка. – Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001.– 96 с.

* Дурилін С.М.Марія Заньковецька. Життя і творчість. – К.: Мистецтво, 1955. – 520 с.

* Література рідного краю: Посібник-хрестоматія. (Письменники Миколаївщини). – Миколаїв, 1994. – С.27-33.

* Новиков А. З історії українського професійного театру (до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв) // Укр. мова і літер. в школі. – 2006. – №6. – С.37–41.

* Саксаганський П. Думки про театр. – К., 1955. – 232 с.

2 О.Сизоненко. Трилогія „Степ” або оповідання „Ти не перша, Таню...”

Дитинство в степовому Баштанському краї. Бойовий шлях сержанта-мінометника в роки Великої Вітчизняної війни, бойові нагороди. Праця на Чорноморському суднобудівному заводі.

Перша збірка оповідань „Рідні вогні”. Творча діяльність у Києві, твори, присвячені Миколаївщині. Автобіографічний характер роману „Не поле перейти” (2004 р). О.Сизоненко – автор більше як 40 художніх та публіцистичних книг.

Трилогія „Степ”. Книги „Степ”, „Була осінь”, „Мета”

Біографічні сторінки творів. Тема великої Вітчизняної війни. Поетичне й філософсько-соціальне наповнення образу степу в трилогії. Мотив невіддільності людини й степу. Образ Дмитра Івановича Сіраша та його родини. Прототипи образу Романова та інших героїв. Історичні особи у творі.

Епічність твору, відзначення Шевченківською премією (1984 р.)

Оповідання „Ти не перша, Таню...”

Тема нещасливого справжнього кохання. Чистота і щирість почуттів Тані й Сергія в складній життєвій ситуації. Композиція твору.

Т.Л. Трилогія як жанр великого епічного твору. Символи краси в епічному творі. Засоби творення образів та пейзажних картин.

Міжпредметні зв’язки

Баштанський край.

Повість А. Чехова „Степ”.

Література:

Карпенко В. Олександр Сизоненко // Письменники Радянської України: Літературно-критичні нариси. Вип.12. – К..: Рад. письменник, 1986. – С.110-131.

* Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник-хрестоматія. /Уклад. і заг. редакція

Н.М. Огренич – Миколаїв: Вид-во МОІППО, 2003. – С. 65-73.

* Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик. / За ред. В.Бойченка. –Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001. – С. 71-73.

* Сизоненко О. Степ: Роман. – К.: Рад. письменник, 1976. – 560 с.

* Сизоненко О. Була осінь..: Роман. – К.: Дніпро, 1981. – 432 с.

* Сизоненко О. Мета: Роман. – К.: Рад. письменник, 1983. – 551 с.

* Сизоненко О. Рідні краї: Оповідання. – К.: Рад. письменник, 1955. – 209 с.

* Сизоненко О. Корабели: Роман. – К.: Молодь, 1960. – 282 с.

* Сизоненко О.

В батьківському краю. – К.: Рад. письменник, 1959. – 155 с.

* Сизоненко О. Доки й живу: Оповідання, есе, етюди. – К.: Рад. письменник, 1989. – 355 с.

* Сизоненко О.Не вбиваймо своїх пророків. – К. 2003.

3 Поетичні твори С. Іщенко,

В. Чорнобрової, Н. БілецькоїКоротка розповідь про миколаївських поетес. Творча доля С.Іщенко – переможця обласних літературних конкурсів „Нові імена”, „Золота арфа”. Поетичні збірки „Хорали неба і землі” (1995), „Сі-дієз” (1998), „Танок Дани дощовий” (2006).

Поезії „Цій землі залишили печатку...”, „Немов повітря крапелька...”. Роздуми про долю України й витоки поетичного таланту.

В. Чорноброва – переможець обласного літературного конкурсу „Золота арфа”, Міжнародного конкурсу молодих українських літераторів „Гранослов”, лауреат літературної премії ім. Богдана-Ігоря Антонича. Книги поезій „Плач українки” (1999), „Калинова книга” (2001), „Собор українців-бужан у моїх сльозах. Народна поетична енциклопедія Півдня України. Книга перша” (2001).

Поезія „...ми – Божий народ”. Своєрідність форми. Поетичні медитації як вияв індивідуального світосприймання автора.

Н.Білецька – філолог за покликанням. Лауреат літературних конкурсів „Золота арфа”, „Собори наших душ”, „Свято пушкінської поезії”, „Нові імена України”, „Гранослов-2002”. Поетична збірка „З літопису лимарської зорі”.

Філософські мотиви у вірші „Діалог”.

Т.Л. Сонет. Образи-символи. Постмодернізм у сучасній поезії.

Міжпредметні зв’язки

Миколаївський український театр драми та музичної комедії.

Українська письменницька діаспора в Канаді.

Теонімія українського язичництва, давня українська міфологія. Картини А.Антонюка „Дажбог”, „Ідіть до нас кутю їсти...”

Література:

* Антонюк А., Кремінь Д. Лампада над Синюхою: Альбом-антологія.– Миколаїв, 2007 – 216 с.

* Велесова книга: Ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії Б.Яценка. Видання друге. – К.: Велес, 2007. –

160 с.

* Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник-хрестоматія. /Уклад. і заг. редакція Н.М.Огренич. – Миколаїв: Вид-во МОІППО, 2003.

* Миколаївський оберіг. Поетична антологія.– Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2003. – 428 с.

* Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали до курсу „Літературне краєзнавство”: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – С.122-126.

11 клас

№ уроку Зміст навчального матеріалу Додаткові відомості

1 Проза О. Глушка. Творчість братів Капранових. Загальний огляд

Очаківський край – батьківщина письменників.

Журналістська діяльність О. Глушка в Миколаєві. Літературна праця в Києві (журнал „Вітчизна”, Спілка письменників України). Перша збірка оповідань „Маслиновий гай” (1981).

Роман „Кінбурн”. Зображення завоювання півдня України Російською імперією. Історична ерудиція автора в зображенні епохи.

„Роман стрибок тарпана”. Майстерність письменника як новеліста й творця епічних полотен.

Брати Капранови. Видавнича й письменницька діяльність Віталія і Дмитра Капранових. Міжпредметні зв’язки

Турецька фортеця Ачі-Кале.

Історія міста Очакова. Заповідник „Кінбурнська коса”. Картини художника Судковського.

Література:

* Глушко О. Маслиновий гай: Оповідання. – К.: Рад. письменник, 1981. – 165 с.

* Глушко О.Кінбурн: Іст. роман. – К.: Рад. письменник, 1988. – 300 с.

* Глушко О. Стрибок тарпана: Іст. роман. – // Вітчизна. –1997. – №11-12. – С.11-105.

2 С.Черкасенко. Роман „Пригоди молодого лицаря”Новобузький край – батьківщина поета. Життя на Донеччині. Участь у творенні нової української школи, діяльності театру М.Садовського. Еміграція. Поетична, прозова й драматургічна творчість. Вилучення літературної спадщини письменника з мистецького життя України з 1930 до 1990 року.

Історико-пригодницький роман „Пригоди молодого лицаря”Жанрова новизна роману в українській літературі кінця IX- початку XX століть. Сюжетна основа твору – події на Україні в 1615-1625 роках, гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного, морський похід козаків на Кафу. Оригінальність сюжетно-композиційної моделі подорожей Павла Похила. Психологічна майстерність письменника в змалюванні образів Сагайдачного, Орисі, Дениса Криги. Образи матерів-удів Василини, Обеременчихи та інших персонажів. Колоритне зображення козацько-селянської епохи в романі.

Т.Л. Композиція епічного твору, прийоми саморозкриття персонажів. Міжпредметні зв’язки:

УНР і доля українських письменників-емігрантів.

Боротьба українського козацтва з татарськими і польсько-шяхетськими завойовниками.

Література:

* Дяченко С. Новаторство

С. Черкасенка в жанрі романної прози // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. –№6. – С.139-141.

* Мишанич О. Повернення: Літературно- критичні статті і нариси.– К.: Обереги, 1993.

* Ржепецький Л.А. Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000 - 60 с.

* Спиридон Черкасенко. Твори: В 2 т.– Т.2: Оповідання. Роман. – К.: Дніпро, 1997. – 671с.

Черкасенко С. Пригоди молодого лицаря: Роман з козацьких часів. – К.: Укр. письменник, 1993. – 303 с.

3 Поезія і проза Б.Мозолевського.

Доля талановитого письменника, відомого вченого-археолога

Дитинство у важкі воєнні й повоєнні роки на Веселинівщині. Навчання в Одеській спецшколі військово-повітряних сил, Єйському військово-морському авіаційному училищі, Київському державному університеті

ім. Т.Г. Шевченка. Археологічні дослідження й наукові праці Б.Мозолевського. Знахідка століття вченого-скіфолога – золота пектораль. Творчі стосунки з В.Чорноволом,

І. Дзюбою, В Стусом.

Перша російськомовна збірка „Начало марта” (1963). Поетичні книги „Червоне вітрило”, „Веретено”, „Кохання на початку осені”, „І мить як вік”, „Дорогою стріли”. Лірична повість „Дума про степ”.

Поезії „Балада про рідну пісню”, „Смерть Івана Сірка”Образ Вітчизни, української ментальності. Незрима присутність душі поета-патріота в кожному рядку і слові.

Т.Л. Вияв життєвої позиції в манері письма митця. Міжпредметні зв’язки

Веселинівський край. Скіфський період на території України.

Археологічні експедиції, царське поховання скіфів під Товстою могилою на Дніпропетровщині.

Покоління шістдесятників в українській літературі.

Література:

* Література рідного краю (Письменники Миколаївщини): Посібник-хрестоматія. /Уклад. і заг. редакція Н.М.Огренич. – Миколаїв: Вид-во МОІППО, 2003. – С. 105-110.

* Мозолевський Б. Дорогою стріли: Поезії. – К.: Рад. письменник, 1991. –159 с.

* Мозолевський Б. Червоне вітрило: Поезії. – К.: Рад. письменник, 1976. –102 с.

* Мозолевський Б. І мить, як вік: Поезії / Передм. В.Забаштанського. – К.: Дніпро, 1986. –173 с.

* Мозолевський Б. Дума про степ. // Дніпро, 1996. –№11-12. – С. 6-49.

* Мозолевський Б. Скіфський степ. – К.: Наукова думка, 1983. –199 с.

* Старовойт Л.В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали до курсу „Літературне краєзнавство”: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во Іліон, 2007. – С.108-116.

12 клас

№ уроку Зміст навчального матеріалу Додаткові відомості

1 М.Вінграновський. Роман „Северин Наливайко”Прозовий доробок письменника.

Ідейно-тематичний зміст роману „Северин Наливайко” (1986-1992 ). Історична правда і художній вимисел у романі. Відображення складного комплексу ментальності українського народу. Проблема відсутності національної державотворчої свідомості. Письменник як талановитий баталіст. Домінанта чоловічого характеру українського козака в образі Северина Наливайка, риси маскулінності: сміливість, надійність, вірність, доброта, стійкість, відчайдушність. Северин Наливайко для автора – улюблений герой української історії.

Роль „химерних елементів” в історичному романі”. Особливості композиції та мови твору.

Т.Л. Історичний роман. Химерна проза. Міжпредметні зв’язки

Відомості про Северина Наливайка як легендарного селянського гетьмана. Острозька академія, роль князів Острозьких у розвитку української культури. Історія козацтва й очаківська земля.

Література:

* Вінграновський М.С. Северин Наливайко: Роман: Для ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1996. –

366 с.

* Дзюба І. Історичний міф Миколи Вінграновського // Вінграновський М.С. Вибрані твори: У 3 т. – Тернопіль: Богдан, 2004.– Т.2. – С.5-10.

* Кіт Данило. Багатогранний талант: Шкіц до портрета Миколи Вінграновського // Дивослово. – 2002. – №9. – С.5-7.

* Козаченко А.П. Урок історичної правди. Образ Северина Наливайка за романом Миколи Вінграновського // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – Грудень (№ 36) – С.23-25.

* Науковий вісник МДУ. Випуск 14. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2007. – 143.

* „Я повів своє слово просто...” Інтерв’ю М. Вінграновського // Дніпро. – 1986. – №11. – С. 107-110.

2 Поезія Д.Кременя. Збірки „Шлях по зорях”, „Бурштиновий журавель”, „Пектораль”, „Елегія троянського вина”, Синопсис”, „Скіфське золото”Творча доля поета - лауреата премії

ім. В.Чумака та премії ім. М. Аркаса, лауреата Шевченківської премії. Переклади віршів миколаївського поета іншими мовами. Роль Дмитра Кременя в підтримці талановитої молоді Миколаївщини. Публіцистичні виступи.

Основні мотиви творчості, своєрідність

художнього мислення. „Пектораль” – книга поезій, відзначена найвищою державною нагородою. Філософські й історіософічні мотиви творів. Поет-пісняр.

Вивчення окремих поетичних творів за вибором учителя.

Т.Л. Філософська та історіософічна лірика.

Міжпредметні зв’язки

Скіфська культура. Відкриття Б.Мозолевським золотої пекторалі. Культура Ольвії. Творчість художника Андрія Антонюка.

Література:

* Антонюк А., Кремінь Д. Лампада над Синюхою: Альбом-антологія. – Миколаїв: Вид-во Атол, 2007. – 216 с.

* Дмитро Кремінь. Літопис. Вибране. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2003. – 452 с.

* Дмитро Кремінь. Травнева арка: Поезії. – К.: Молодь, 1978. – 82 с.

* Дмитро Кремінь. Бурштиновий журавель: Поезії. – К.: Рад. письменник, 1987. – 110 с.

* Дмитро Кремінь. Полювання на дикого вепра. Нова книга: Поезії. – К.: Факт, 2006. –

96 с.

3 Миколаївська спілка письменників сьогодні, діяльність літературних об’єднань.

Письменники Миколаївщини – лауреати Національної премії

ім. Т. Г. Шевченка (О. Сизоненко,

М. Вінграновський, Д. Кремінь,

Л. Вишеславський) та інших літературних премій України.

Літературні премії Миколаївської області

Література:

* Борвій: Альманах. – Миколаїв: Інгул, 2003. – 131 с.

* Вышеславский Л. Близкая звезда: Лирика. К.: Рад. письменник, 1983. – 126 с.

* Золота арфа: Творчість молодих митців Миколаївщини. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2001. –154 с.

* Літературна Миколаївщина в особах: Бібліографічний покажчик. / За ред. В.Бойченка. – Миколаїв: Ганна Гінкул, 2001. – С. 71-73.

* Шевченківські лауреати 1962-2001. Енциклопедичний довідник: Упорядник

М.Г. Лабінський.– К.: Криниця, 2001. – 694 с.

Похожие работы:

«Сравнение программ дополнительного образования и программ спортивной подготовки, реализуемых организациями, с учетом их отличительных особенностей № п/п Наименование Программы, отличительные осо...»

«Рабочая программа Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс Пояснительная записка  Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса " Основы духовно-нравственной культуры народов России" авторы: Н.Ф. В...»

«Приложение 1 к приказу Министерства культуры Республики Коми № от _ 2014 г. Положение о проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства работников методических служб муниципальных культурно-досуговых учреждений "Формула успеха"1...»

«Решение тригонометрических уравненийЦели: учебная цель: отработать навыки решения тригонометрических уравнений различными способами; способствовать развитию у учащихся самостоятел...»

«Министерство культуры Свердловской области Свердловская областная специальная библиотека для слепыхМодернизация библиотечных процессов в свете реализации государственной культурной политики: формирование новой культурной модели развития библиотечного обслуживания инвалидов по зрению От...»

«Информация о ГТО Проведенный в ноябре 2014 г. общероссийский опрос населения страны с 9-ти летнего возраста показал, что большинство граждан страны (54%) поддерживают введение ГТО. Это в 5 раз больше по отношению к тем, кто не поддерживает (остальные затруднились ответить). За введение ГТО больше...»

«Программа разработана на основе УМК "Школа России", авторской программы "Технология" Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и федеральным компонентом Государственного стандарта общего начального образования 2011 года I. Пояснительная записк...»

«Санкт-Петербургский Государственный УниверситетВосточный факультетКафедра африканистики Лазарев Александр ИгоревичГлагол в языке киньяруанда: структурно-семантический анализ. Направление: 032100 Востоковедение, африканистика (профиль: "Языки и культура Восточной Африки (суахили))Выпускная квалификационная раб...»

«Урок підготувала вчитель вищої категорії, старший вчитель трудового навчання Рівненської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №24 Шарабура Оксана ГеннадіївнаТема уроку: КОРОТКІ ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО КУЛЬТУРНИЙ СИМВОЛ УКРАЇНИ – ПИСАНКУ, ЇЇ МІСЦЕ В СУЧАСНОМУ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОМУ МИСТЕЦТВІ. ОРНАМЕНТИ ПИСАНКАР...»

«Согласовано Утверждаю Министр физической Президент РСОО шахматно – шашечная культуры и спорта КЧР федерации КЧР Р.А. Чотчаев _К.А. Акбаев ""_2016г. ""_2016г. Утверждаю Исполнительный директор Федерации шахмат СКФО _Р. М. Яндарбие...»

«Приложение 1 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 30 января 2017 года № 22 Приложение 1 к Правилам организации тестирования на оценку личны...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.