WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Програма навчальної дисципліни Історія становлення, розвитку і надбань української культури. Тема 1.Предмет та завдання курсу Історія української культури. ...»

Програма навчальної дисципліни

Історія становлення, розвитку і надбань української культури.

Тема 1.Предмет та завдання курсу "Історія української культури".

Феномен та витоки української культури.

Предмет та завдання курсу "Історія української культури". Культурологія як наука. Поняття, сутність та форми культури. Феномен національної культури. Інформаційно-семіотичне та ментальне поле культури. Артефакти. Етнокультурні проблеми походження українського народу. Релігія, міфологія і культи.

Тема 2.Прадавня культура на території сучасної України.

Культура праслов’ян.

Матеріальна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт). Трипільська культура. Духовна культура стародавнього населення України (протонеоліт — епоха бронзи). Культура епохи раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати). Черняхівська культура та її місце у культурному надбанні слов’ян. Античні колонії. Культура слов'янського населення України.

Тема 3. Культура Київської Русі.

Проблема становлення державності у східних слов'ян. Культура Київської Русі крізь призму взаємовідносин Схід - Захід (кочовий світ, Візантія, Європа, Близький Схід). Християнізація Русі та її значення для розвитку української культури. Формування соціальної структури та політичної влади. Церква як рушійна сила культурного розвитку Київської Русі. Характеристика мистецтва Київської Русі: сакральна культура (література, архітектура, живопис, музика); позасакральна культура (книжна культура, світські жанри, розвиток традиційної культури, власна давньоруська книжність).

Тема 4. Українська культура в другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Україна в протистоянні Заходу і Сходу. Католицький Захід і культура Ренесансу. Реформація і Контрреформація. Імперія Османів. Татари. Інкорпорація українських земель до складу Литви та Польщі. Соціально-економічний розвиток України (розвиток міст, торгівля, ремесла, закріпачення селян). Соціальна структура населення України XIV - XVII ст. (шляхта, селяни, міщани, духовенство). Поява козацтва та його значення для розвитку української культури. Вплив гуманістичних та реформаційних ідей в Україні. Релігійні процеси в Україні в умовах протистояння Заходу та Сходу (боротьба за Київську митрополію, рух братств, Берестейська унія, відновлення та реформування православ'я Петром Могилою, підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату). Становлення української культури XIV - середина XVII ст. як синтез здобутків візантійської та західноєвропейської культур.

Тема 5. Культура України кінця XVII - кінця XVIII ст.

Епоха просвітництва - культурно-політичний контекст української історії. Становище українських земель у середині XVII - XVIII ст. Втрата автономії України в умовах політики централізації Російської імперії. Передумови та причини розвитку бароко в Україні. Формування ідеологеми «Київ - другий Єрусалим» та її значення для розвитку національної та релігійної самосвідомості. Київський культурний центр. Початок інтеграції української козацької старшини та духовенства в соціально-політичне та духовне життя Російської імперії. Розвиток історичної самосвідомості. Особливості українського бароко (архітектура, література, музика, театр). Григорій Сковорода - останній геній Старої України.

Українська культура нового часу.

Тема 6. Національне відродження в Україні (кінець XVIII - XIX ст.

).

Причини, передумови та періодизація українського національного відродження. Вплив ідей романтизму на українську культуру. Новий «культурний ландшафт» України. Слобожанщина - центр національного відродження України. Традиціоналізм і романтизм. «Історія Русів». «Енеїда» Котляревського. Початок національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця». Процес націоналізації української греко-католицької церкви. Кирило-Мефодіївське товариство та ідея єдності слов'янських народів. Тарас Шевченко - ідеолог модерної України.

Тема 7. Розвиток української культури в другій половині XIX - на початку XX ст.

Реформи 1860-1870-х років в Російській імперії та їх вплив на соціально-економічний та політичний розвиток України. Промисловий переворот,урбанізація та початок руйнування традиційного села. Зародження націоналізму. Громадський рух. Галичина - український П'ємонт. Роль Івана Франка в національно-культурному русі. М.Грушевський і його роль у розвитку української національної культури. Вплив реалізму на розвиток українського мистецтва (література, театр, музика, живопис). Традиція та «модерн» в українській культурі кінця XIX - початку XX ст.

Тема 8. Культура України в період комуністичної диктатури (кінець 1910-х – кінець 1980-х).

Криза європейської цивілізації. Війна і загроза цінностям Заходу. Утвердження комуністичного тоталітаризму. Ленін і «диктатура пролетаріату». «Ленінський кооперативний план». Тоталітарний поворот. Україна в епіцентрі трагедій. Українська інтелігенція в Громадянській війні. Непівський реформізм і «українізація». Терор і кінець «українізації». Культурне піднесення 20-х років. Формування ідеї соборної України. Культурний рух періоду Центральної Ради. Формування української національної школи. Національно-культурна політика Гетьманату. Створення української вищої школи. Українська Академія Наук. Д.Багалій, А..Кримський, Ст.Смаль-Стоцький, В.Вернадський, М..Туган-Барановський. Видавнича справа. Преса. Театр. Автокефалія Української православної церкви.. «Масовізм» і Хвильовий. Український авангард. Винниченко. Культурні орієнтації українського націоналізму. Культура України в період сталінського тоталітаризму. Україна в Другій світовій війні: культурно-політичні перспективи. Культура України в повоєнній тоталітарній імперії. «Соціалістичний реалізм». Шестидесятники. Рух дисидентів та боротьба за національну культуру.

Тема 9. Культура в часи перебудови та становлення незалежності України.

Вплив Горбачовської перебудови на українську культуру. Національна культура в умовах зростання національно-культурної ідентичності. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси. Культурна ситуація постмодерної доби. Масова культура - феномен постіндустріального суспільства. Мистецтво постмодернізму. Проблема типології української національної культури.

Тема 10. Стан та актуальні проблеми сучасної української культури.

Тенденції розвитку сучасноїукраїнської культури: література, театр, музика, образотворче мистецтво, архітектура. Нова парадигма художнього мистецтва. Основні риси сучасного мистецтва. Термінологія сучасного мистецтва. Проблеми сучасної культурології в галузі: науки, освіти, мистецтва.


Похожие работы:

«Администрация муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 262 г. Томари Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Томаринская централизованная библиотечная система" администрации МО "Томаринский гор...»

«Рабочая программа по литературному чтению (СистемаД.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. Авторская программа Е.И.Матвеевой)Пояснительная записка Рабочая программа по литературному чтению составлена на...»

«Министерство культуры РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Красноярский государственный художественный институт "УТВЕРЖДАЮ": Проректор по учебной – методической и воспитательной работе _/С.В. Тимохов/ _20г.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫУПР...»

«Министерство спорта Российской Федерации Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет физической культуры"МИКРОСТРУКТУРА ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ С...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫРАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 апреля 2013 г. N 179-РПОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ)ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕНА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ (в ред. распоряжений Правительства Москвыот 26.04.2013 N 223-РП, от 08.07.2014 N 347-РП) В целях повышения эфф...»

«Календарно-тематическое планирование. № тема Содержание Дата проведения Древние цивилизации (6 ч) По плану фактически 1 Первые художники Земли. Понятие о МХК. Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Живопись Альтамиры. Символика гео...»

«Утверждена приказом Вице-президента по управлению персоналом и социальным вопросам акционерного общества "Национальная компания "азастан темір жолы" от 2013 года №_ Технология оформления через автоматизированные кассы самооб...»

«ПОЛОЖЕНИЕ о расписании занятий для студентов (слушателей), обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Росси...»

«Отчет МБУК " Мурмашинская городская библиотека" за 2014гВ прошедшем году муниципальное задание по оказанию библиотечно-информационных услуг населению поселка Мурмаши выполнено в полном объеме,...»

«Звіт про результати моніторингового дослідження стану організації патріотичного виховання в ЗНЗ Миколаївської області Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить люд...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.