WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«Програмові вимоги з МОДзП до державного іспиту (бакалавр) Спостереження як основний метод ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Види спостережень в ...»

Програмові вимоги з МОДзП до державного іспиту (бакалавр)

Спостереження як основний метод ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Види спостережень в природі. Методика керівництва спостереженням.

Методика використання моделей та ілюстративного матеріалу задля ознайомлення дошкільників з природою.

Методика проведення дослідів у різних вікових групах.

Методика використання словесних методів для ознайомлення дошкільників з природою.

Засоби фіксації знань дітей про природу.

Методика проведення екскурсій в різних вікових групах.

Форми організації роботи з ознайомлення дітей з природою.

Методика проведення свят і розваг природничого змісту.

Куток природи в ДНЗ. Розміщення й обладнання кутка природи. Утримання мешканців кутка природи.

Ділянка ДНЗ. Планування ділянки. Вимоги до озеленення ділянки.

Скласти план-конспект заняття з МОДзП в середній групі.

Скласти план-конспект заняття з МОДзП в старшій групі.

Навчально-виховне значення праці в природі. Види праці. Форми організації праці дітей дошкільного віку в природі.

Методика проведення повсякденних та цільових прогулянок в різновікових групах.

Скласти план-конспект заняття з МОДзП в молодшій групі.

Скласти план-конспект природничої екскурсії в старшій групі.

Програмові вимоги з МРРМ

до державного іспиту (бакалавр)

Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій. Діалогічне та монологічне мовлення дошкільників.Методика проведення бесід з дітьми дошкільного віку.

Методика проведення розповідей з дітьми дошкільного віку.

Форми навчання дітей рідної мови. Специфіка проведення занять в різних вікових групах.

Методика виховання звукової культури мови в різних вікових групах.

Закономірності становлення слова у дітей дошкільного віку. Особливості словника дітей і завдання словникової роботи. Принципи словникової роботи.

Становлення граматичної будови мови у дітей дошкільного віку. Типові помилки в мовленні дошкільників та їх причини. Дитяче словотворення.

Скласти план-конспект тематичного заняття з МРРМ в середній групі.

Закономірності засвоєння звука дитиною. Поняття звукової культури мови. Особливості звуковимови дітей в різних вікових групах.

Методика роботи з поетичними творами в ДНЗ. Робота в куточку книги.

Скласти план-конспект комплексного заняття з МРРМ в молодшій групі.

Методика проведення мовленнєвих занять в групах раннього віку.

Скласти план-конспект комбінованого заняття з МРРМ

в середній групі.

14. Скласти план-конспект заняття з художньої літератури

в старшій групі.

15. Скласти план-конспект комплексного заняття з МРРМ в старшій групі.

16. Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку (1-3 р.ж.).

Методика художнього читання і розповідання дітям дошкільного віку.

Програмові вимоги з МФВ до тестового державного іспиту (бакалавр)

Заняття з фізичної культури – основна форма фізичного виховання дітей у ДНЗ.

Скласти план-конспект заняття з фізичної культури для дітей молодшого дошкільного віку.

Методика проведення рухливих ігор з дошкільниками.

Методика проведення фізкультхвилинок з дітьми дошкільного віку.

Скласти комплекс вправ для фізкультхвилинки.

Методика проведення ранкової гімнастики в ДНЗ.

Зміст роботи колективу ДНЗ з виховання здорової дитини.

Методика проведення ігор спортивного характеру в різних вікових групах ДНЗ.

Скласти план-конспект рухливої гри для дітей середнього дошкільного віку.

Скласти комплекс вправ ранкової гімнастики для дітей старшого дошкільного віку.

Програмові вимоги з народознавства

до державного іспиту (бакалавр)

Українські національні ігри в роботі з дітьми дошкільного віку.

Методика ознайомлення дітей з рідним краєм.

Скласти план-конспект з народознавства в старшій групі.

Скласти план-конспект з народознавства в другій молодшій групі

Методика проведення національних свят та обрядів з дітьми дошкільного віку.

Методика ознайомлення дошкільників з символами України.

Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з народними промислами та ремеслами.

Скласти план-конспект з народознавства в середній групі.

Малі жанри українського фольклору в роботі з дітьми дошкільного віку.

Програмові вимоги з образотворчої діяльності

до державного іспиту (бакалавр)

Теоретичні питання

Форми організації образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі.

Аплікація як вид народного декоративно-прикладного мистецтва, її своєрідність.

Методи керівництва зображувальною діяльністю в дошкільному навчальному закладі.

Види конструювання в ДНЗ. Обладнання для конструювання.

Види ліплення. Значення ліплення для естетичного виховання дітей дошкільного віку.

Практичні питання

Скласти план-конспект заняття з предметного малювання в середній групі.

Скласти план-конспект заняття з декоративного малювання в старшій групі.

Скласти план-конспект заняття з ліплення в середній групі.

Скласти план-конспект заняття з аплікації в середній групі.

Програмові вимоги з теорії та методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку (ДЕК)

Особливості сприймання й відтворення множин дітьми раннього віку.

Зміст поняття «величина». Особливості формування поняття «величина» у дітей дошкільного віку.

Поняття про простір і просторові орієнтації у дошкільному віці. Особливості сприймання простору дітьми раннього і дошкільного віку.

Поняття про форму предметів. Особливості сприймання форми предметів та геометричних фігур дітьми дошкільного віку.

Особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку.

1. Методика формування первинних уявлень у дітей дошкільного віку про рівність та нерівність множин.

2. Методика формування у дітей уявлень і понять про величину предметів. Навчання дітей дошкільного віку вимірюванню величини предмета.

3. Методика навчання дітей складати й розв’язувати прості арифметичні задачі.

4. Методика формування у дітей уявлень і понять про форму предметів.

5. Методика формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку.

1. Скласти план-конспект заняття з ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з числом і цифрою 1. (с20-21С)

2. Скласти план-конспект заняття з ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з трикутником. (с.30С)

3. Скласти бесіду для ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з просторовими відношеннями: вперед-назад, вгору-вниз, праворуч-ліворуч. (с.33С) Покажіть на прикладах, як слід використовувати заняття з образотворчої діяльності, фізкультурні та музичні заняття для закріплення просторових орієнтацій.

4. Скласти план-конспект заняття з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з поняттям «задача». (с. 57 СТ)

5. Складіть бесіду ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з частинами доби. (с.32 СТ)

Програмові вимоги з теорії та методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку (ДЕК)

Особливості сприймання й відтворення множин дітьми раннього віку.

Зміст поняття «величина». Особливості формування поняття «величина» у дітей дошкільного віку.

Поняття про простір і просторові орієнтації у дошкільному віці. Особливості сприймання простору дітьми раннього і дошкільного віку.

Поняття про форму предметів. Особливості сприймання форми предметів та геометричних фігур дітьми дошкільного віку.

Особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку.

Методика формування первинних уявлень у дітей дошкільного віку про рівність та нерівність множин.

Методика формування у дітей уявлень і понять про величину предметів. Навчання дітей дошкільного віку вимірюванню величини предмета.

Методика навчання дітей складати й розв’язувати прості арифметичні задачі.

Методика формування у дітей уявлень і понять про форму предметів.

Методика формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку.

Скласти план-конспект заняття з ознайомлення дітей дошкільного віку з числом і цифрою 1.

Скласти план-конспект заняття з ознайомлення дітей дошкільного віку з трикутником.

Скласти бесіду для ознайомлення дітей дошкільного віку з просторовими відношеннями: вперед-назад, вгору-вниз, праворуч-ліворуч. Покажіть на прикладах, як слід використовувати заняття з образотворчої діяльності, фізкультурні та музичні заняття для закріплення просторових орієнтацій.

Скласти план-конспект заняття з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з поняттям «задача».

Скласти бесіду ознайомлення дітей дошкільного віку з частинами доби.

Похожие работы:

«Зверніть увагу! На багатьох об’єктах необхідно провести роботу по заміні віконних блоків. В зв’язку з цим просимо виготовити віконні блоки із метало пластикових профілів не менше ніж на 3 камери відомих європейських виробників. Склопатекети встановлювати тільки заво...»

«Сценарий открытия школьного музея 1 Глашатай: Здравы будьте, гости званные да желанные! По какому поводу здесь собрались-то знаете?. Открывается в нашей школе светлица знатная, да не простая, а культурная. Не высокая не низ...»

«Российская академия сельскохозяйственных наук ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени И.Г. Калиненко Твердая (тургидная) озимая пшеница в Ростовской области (сортовой...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Южно-Уральский государственный университет Кафедра "Лингвистики и межкультурной коммуникации"СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой Декан факультета лингвистики и межкультурной лингвистики коммуникации _ _ (Х...»

«ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Постановка проблемы Современный город состоит из сотен небольших сообществ, зачастую замкнутых на самих себе. Это сообщества людей, небезразличных к городской среде, желающих и готовых быть участниками и инициаторами позитивных изменений, но не имеющих для этого ни необходимой образователь...»

«Стратегическая сессия для молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа "Молодежь России против ВИЧ!" Стратегическая сессия (мозговой штурм) – специальный формат коллективной работы для производства и...»

«Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы "Будь здоров, как Максим Орлов!" 2014 г. Программа дошкольного образов...»
 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.