WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«219808bottom викладання ІНФОРМАТИКИ за новим Державним стандартом Ключові слова: Інформаційно-комунікаційні технології, галузь ...»

219808bottom

викладання ІНФОРМАТИКИ за новим Державним стандартом

Ключові слова: Інформаційно-комунікаційні технології, галузь «Технології», Державний стандарт початкової загальної освіти, курс «Сходинки до інформатики», інформаційна компетентність та культура учня.

Анотація

У даній роботі розглядаються перспективи, переваги та недоліки нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Методичні прийоми, форми роботи та засоби навчання на уроках інформатики у початковій школі.

Попович Анна Михайлівна

Вчитель інформатики Кандибинської ЗОШ І – ІІІ ст. Спеціаліст ІІ категорії 941000

викладання ІНФОРМАТИКИ за новим Державним стандартом

Ключові слова: Інформаційно-комунікаційні технології, галузь «Технології», Державний стандарт початкової загальної освіти, курс «Сходинки до інформатики», інформаційна компетентність та культура учня.

Анотація

У даній роботі розглядаються перспективи, переваги та недоліки нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Методичні прийоми, форми роботи та засоби навчання на уроках інформатики у початковій школі.

Попович Анна Михайлівна

Вчитель інформатики Кандибинської ЗОШ І – ІІІ ст. Спеціаліст ІІ категорії В епоху розвитку науково-технічного прогресу, людство потребує удосконалення знань, умінь і навичок в галузі інформаційних технологій. Тому одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасної загальноосвітньої школи є впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес.

Головною умовою підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки. Тому починаючи з початкових класів дітей навчають пристосовуватися в новому суспільстві.

Наше життя неможливо уявити без комп’ютерів, мобільних телефонів, Інтернету. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стали невід’ємною частиною людської діяльності, але щоб використовувати усі можливості ІКТ потрібно отримати ґрунтовні знання в даній галузі. Напевно, тому і було запроваджено новий Державний стандарт початкової загальної освіти у 2 – 4 класах.

Програма «Сходинки до інформатики» для 2 – 4 класів спрямована на реалізацію мети і завдань освітньої галузі «Технології» визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти. В свою чергу, галузь «Технології» є базовою для молоді в успішному опануванні ІКТ з метою розв’язання життєвих та навчальних завдань.

Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, вивчаючи його учні у скороченій формі знайомляться з основними питаннями науки інформатики та інформаційних технологій. Цей курс є ознайомчим, або, як написано у програмі «Сходинки до інформатики», світоглядним. Тобто, на даному етапі вчитель повинен лише ознайомлювати учнів з матеріалом у доступній, елементарній формі.

Кожне відкриття передбачає багато нових можливостей, але поряд з перспективами, перевагами, як завжди є і недоліки. Новий Державний стандарт не виняток. Він має як позитивні так і негативні моменти.

Великою перевагою є те, що учні отримують уявлення про основні поняття інформатики, це передбачає полегшення вивчення базового курсу інформатики середньої школи. Крім того даний курс призначений для підтримки вивчення інших предметів: математики, української мови тощо. Учні навчаються застосовувати комп’ютер у різних сферах своєї діяльності.

Звичайно, в деяких моментах виникають труднощі. Вчитель інформатики повинен добре знати успішність учнів з інших предметів, адже курсом передбачено така тема, як «Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів». Тому вчитель, який викладає інформатику, повинен тісно співпрацювати з вчителем початкових класів.

Як вчитель, що викладає в сільській місцевості, не можу не згадати про проблему, яка стосується вивчення тем «Пошук інформації в Інтернеті» (3 клас) та «Електронне листування» (4 клас). Дуже низька швидкість Інтернету не дозволяє ефективно проводити урок і дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог. За комп’ютером учні повинні перебувати не більше 15 хвилин, але за цей час неможливо зайти у власну електронну скриньку, прикріпити файл, написати листа і відправити його адресату, хоча це Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Та все ж таки, ідея впровадження ІКТ у початкову школу є доцільною і перспективною. За допомогою комп’ютера навчання для дітей стає цікавішим і ефективнішим. Але одного комп’ютера замало. Виникнення інтересу до вивчення інформатики залежить від форм та методів викладення матеріалу. Вчитель повинен так організувати урок, щоб комп’ютер був допоміжним інструментом для навчання. Зацікавити учнів, навчити їх творчо мислити.

Одним із етапів уроку є мотивація, на нього відводиться дуже мало часу, якщо просто привітатися з учнями, оголосити тему уроку, мету і завдання. Існує дуже багато методів мотивації, які підводять учнів до формулювання теми уроку. Ось деякі з них, які я використовую на своїх уроках.

Ребуси

У цьому прийомі учні не просто розгадують слово, яке має відношення до даної теми, а й згадують правильні назви зображених об’єктів на малюнках. Вивчають різні правила розв’язування ребусів, які знадобляться їм на інших предметах. Пропоную розробки своїх ребусів. Додаток 1

Кросворди

Учні розгадують кросворд, ключове слово і буде темою уроку. При розгадуванні діти згадують матеріали минулих уроків.

м о н і т о р с к а н е р п р и н т е р п о в і д о м л е н н я к о м п’ ю т е р і н ф о р м а ц і я м о д е м т а ч п е д Загадки

Що за друг залізний є у світі?

Його знають і дорослі й діти.

Малювати вміє гарно,

І рахує дуже вправно.

Стаціонарний, персональний,

Це комп’ютер геніальний.

Пазли

Учні з окремих частин складають малюнок і називають, що на ньому зображено.

center444500

-566427909149Методичні прийоми, форми роботи та засоби навчання

Робота в групах та парах

Підсумкові заняття у вигляді гри

Знайди зайве

Віршована інформатика

Мозковий штурм

Загадки - ребуси

Головоломки

Практичні вправи

Методичні прийоми, форми роботи та засоби навчання

Робота в групах та парах

Підсумкові заняття у вигляді гри

Знайди зайве

Віршована інформатика

Мозковий штурм

Загадки - ребуси

Головоломки

Практичні вправи

На уроках інформатики потрібно не тільки вивчати матеріал підручника, а й розвивати творче та логічне мислення учнів. На протязі уроку потрібно змінювати види діяльності та форми роботи. Додаток 2

Дуже важливим аспектом є результативність даного курсу. На мою думку, більш доцільніше було б оцінювати знання учнів, а не просто замінювати оцінки фразами «Молодець», «Дуже добре», «Сьогодні ти працював краще», «Ти можеш працювати краще». Якщо учень добре засвоїв матеріал він хоче отримати за це не тільки похвалу, а ще й добру оцінку. Коли відбувається оцінювання, вчитель бачить результативність своєї роботи, може робити аналіз, а учні намагаються краще відповідати, щоб не бути гіршими за інших. Це, звичайно, стосується не всіх учнів, але деякі хочуть тримати лідерство, а за допомогою оцінок вони краще опрацьовують матеріал. А коли дитина не отримує оцінку за те що вона виконує завдання в неї зникає інтерес до вивчення предмета. На моєму уроці був, навіть, такий випадок, дитина не готувалася до уроку інформатики і коли я запитала: «Чому ти не виконуєш завдання?» дитина відповіла, що їй це не потрібно тому що все одно за це не поставлять оцінку. Виходячи з всього цього, я вважаю, що оцінювання є необхідною умовою при організації навчання курсу «Сходинки до інформатики».

Для того, щоб учні успішно опанували даний курс потрібно створити всі необхідні для цього умови. Це багатосторонній процес і тут повинні бути задіяні всі: МОН України, адміністрація школи, вчителі, батьки та учні. Потрібно врахувати всі сторони і спільними зусиллями вдосконалити викладання курсу «Сходинки до інформатики». І лише тоді буде досягнута мета цього курсу «Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві».

Тому найважливішим завданням вчителя інформатики є формування інформаційної компетентності та культури учня, який має використовувати комп’ютер як універсальний інструмент для роботи з інформацією.

Література:

Науково-методичний журнал «Інформатика у школі»: ВГ «Основа», № 4(4) квітень 2009р. «Інформаційно – комунікаційні технології і навчально-виховний процес», Денисенко В.В.

Науково-методичний журнал «Інформатика у школі»: ВГ «Основа», № 3(63) березень 2014р. «Деякі прийоми мотивації на уроках», Романов О.М.

Науково-методичний журнал «Інформатика у школі»: ВГ «Основа», № 4(64) квітень 2014р. «Інновації у використанні інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі», Бондар В.А., Бондар О.М.

Науково-методичний журнал «Інформатика в школі та сім’ї» № 5(117) 2014 р. «Нестандартні підходи до вивчення інформатики», Богданова О.О.

Сайт МОН України.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу «Сходинки до інформатики», автор: Н.В. Морзе, Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, О.В.Коршунова, Й.Я Ривкінд, Ф.М. Рівкінд.

Додаток 1-60731929586200

Додаток 2

Завдання 1

Якось Елзік отримав листа від своїх родичів з Планети сонячних золотавиків, та воно було закодоване. Елзік дуже засмутився, але у нього є друзі, Мудрунчик, Гануся та Олесь, які відразу ж взялися допомагати йому прочитати, що там написано. Давайте і ми з вами допоможемо прочитати Елзіку листа від родичів.

А Б В Г Д Е Є Ж З И

І Ї Й К Л М Н О П Р

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь

Ю Я, ! Зміст листа:

Відповідь: З усіх скарбів знання найцінніше, тому що воно не може бути ні вкраденим, ні загубленим, ані знищеним.

952524003000Завдання 2

ЗАЯВКА

на участь у роботі обласної Інтернет-конференції

«Нові підходи до викладання інформатики відповідно до вимог державних стандартів»

Прізвище Попович

Ім’я Анна

По батькові Михайлівна

Науковий ступінь Наукове звання Посада Вчитель інформатики

Організація Кандибинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Поштова адреса 56654

Новоодеський район

с.Кандибинепров.Шкільний, 1

Телефон/Факс 0958757929

E-mail ani4ka1987popowi4@gmail.com

Назва доповіді Викладання інформатики за новим Державним стандартом


Похожие работы:

«Приложение 1 к приказу Министерства культуры Республики Коми № от _ 2014 г. Положение о проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства работников методических служб муниципальных культурно-досуговых учреждений...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _18.11.2014_ № _1593Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Комплектование и сохранение библиотечных фондов" В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о...»

«Ієрархічна модель соціальних передумов в етіології смертності. Як вже відзначалося вище, в основу соціоекологічного підходу є покладеним уявлення про супідрядність п’яти рівнів зумовле...»

«Отчет о работе отряда ЮИД по итогам первого полугодия 2014-2015 учебный год МБОУ "Староильдеряковская СОШ" В МБОУ "Староильдеряковская СОШ" отряд ЮИД функционирует уже более 10 лет. Членами отряда являют...»

«Анкета независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры городского округа Коломна Московской области получателями услуг 2017г. (название учреждения) Источник информации Показатель Диапазон значений показателей (...»

«Тема "Технологии организации самостоятельной работы студентов" Вопросы Введение Сущность самостоятельной работы Способность к самоорганизации учебной деятельности Виды и структура самостоятельной работы студентов Принципы организации самостоятельной работы студентов в вузе Технологии организации самостоят...»

«Левківська Ганна Степанівна, вихователь ДНЗ №16 "Веселка", Центру реабілітації дітей, м.Новоград-Волинський Засоби організації спостережень в природі та формування екологічної культури дітей дошкільного віку Природа...»


 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.