WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ІI етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2016 рік Контрольна робота з біології 11 ...»

ІI етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів - членів Малої академії наук України 2016 рік Контрольна робота з біології 11 клас

I рівень. Повне і правильне розв’язання кожного завдання оцінюється у 3 бали.

Уважно прочитайте завдання. Виберіть одну правильну відповідь:

завдання

1. Наведіть назву науки про мохи:

а) бріологія; б) птеридологія; в) ліхенологія; г) альгологія

2. Назвіть бактерії, що мають паличковидну життєву форму

а) стафілокок; б) спірила; в) бацила; г) вібріон.

3. Визначте місце розташування флоеми в пагоні у рослини:

а) деревина; б) камбій; в) кора; г) серцевина.

4. Кількість хромосом у диплоїдному наборі квасолі – 22. Визначте кількість хромосом в

ендоспермі її насінини:

а) 44; б) 33; в) 22; г) 11.

5. Позначте групу організмів, які відносять до нижчих рослин:

а) водорості; б) мохоподібні; в) папротеподібні; г) голонасінні.

6. До механічних тканин належить:

а) склеренхіма; б) ситоподібні трубки; в) паренхіма; г) епідерма.

2 завдання

1.Укажіть, для яких тварин характерна лактація:

а) Амфібії; б) Рептилії; в) Птахи; г) Ссавці.

2. Виберіть види, які належить до типу Кільчасті черви:

а) п’явка медична; б) гострик людський; в) волосоголовець; г) ришта.

3. Нервова система стовбурового типу в :

а) ланцетника; б) павука; в) планарії; г) ставковика.

4. Укажіть, які органи виділення ракоподібних:

а) нирки; б) мальпігієві судини; в) зелені залози; г) скоротливі вакуолі.

5. Назвіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз:

а) розмноження; б) ріст; в) дозрівання; г) формування.

6. Укажіть процес формування тканин в онтогенезі:

а) гістогенез; б) органогенез; в) філогенез; г) овогенез.

завдання

1. Визначте тип тканини, до якого належать кров і лімфа:

а) залозиста епітеліальна; б) опорна сполучна; в) серцева м’язова; г) трофічна сполучна.

2. Визначте, яке розщеплення буде спостерігатися при аналізуючому схрещуванні:

а) 1:1; б) 1:2:1; в) 3:1; г) 9:3:3:1.

3. Укажіть оболонку Землі, в якій знаходяться основні фонди Нітрогену в малодоступній

формі:

а) атмосфера; б) гідросфера; в) літосфера; г) біосфера.

4. Гормон окситоцин синтезується в :

а) гіпофізі; б) гіпоталамусі; в) щитоподібній залозі; г) епіфізі.

5. Позначте роль води у процесі фотосинтезу:

а) фактор, що підтримує тургор у листках; б) донор кисню;

в) донор електронів; г) джерело енергії для синтезу вуглеводів.

6. Укажіть метод, за допомогою якого можна у перші ж дні після народження дитини

діагностувати в неї фенілкетонурію:

а) цитогенетичний; б) метод родоводів; в) клінічного аналізу; г) дерматогліфічний.

ІІ рівень. Повне і правильне розв’язання кожного завдання оцінюється у 5 балів.

Уважно прочитайте завдання. Наведіть усі правильні відповіді:

завдання

1. Назвіть прізвище вченого, який:

А. Сформулював закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Б. Створили модель будови ДНК

В. Відкрив центри походження культурних рослин;

Г. Дослідив процес подвійного запліднення у квіткових рослин;

Д. Винайшов протихолерну та протичумну вакцини.

2 завдання

Наведіть відповідний термін:

А. Реакція живого організму на дію подразників, яка здійснюється і контролюється нервовою

системою

Б. Забарвлення і форма тіла тварин, що дозволяють уникнути поїдання ворогами

В. Підвищення життєздатності гібридів першого покоління відносно батьківських особин

Г. Наука, що вивчає неклітинні форми життя

Д. Наявність в одному організмі чоловічих та жіночих статевих органів

ІІІ рівень. Повне і правильне розв’язання кожного завдання оцінюється у 7 балів.

1 завдання. У кожному запитанні може бути від однієї до кількох правильних відповідей. Оберіть усі правильні відповіді.

1. Визначте, які клітини утворюються в результаті мейозу:

а) гаплоїдні; б) диплоїдні; в) тетраплоїдні; г) поліплоїдні; д) одноплоїдні.

2. Виберіть речовини, що належать до ферментів:

а) лізоцим; б) трипсин; в) гуанін; г) інсулін; д) пепсин.

3. Визначте послідовність проходження нервового імпульсу по вказаних ділянках

рефлекторної дуги колінного рефлексу:

А вставний нейрон; Б рецептор; В відцентровий нейрон; Г доцентровий нейрон.

4. Визначте гомозиготну особину :

а) AABbCc; б) WWGgPp; в) wwggpp; г) AABBXY; д) aabbccXX; е) AABBXO.

5. Укажіть, на якому рисунку зображено представника класу Ракоподібні:

6. Установіть відповідність між етапами ембріонального розвитку ланцетника та

стадіями його раннього онтогенезу:

1 перший етап А органи

2 другий етап Б зародкові листки

3 третій етап В морула

4 четвертий етап Г бластула

Д гаструла

2 завдання

Розв’яжіть задачу, обґрунтовуючи дії на кожному етапі відповідними біологічними закономірностями

Карі очі — домінантна ознака, блакитні — рецесивна. Темне волосся домінує над світлим. Темноволоса, дигетерозиготна жінка з карими очима одружилася із світловолосим чоловіком із блакитними очима. Визначте, який фенотип можуть мати діти в цій родині.
Похожие работы:

«Історія України, 9 клас. Тема 2 "Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст." Змістовний модуль 2 Національне та соціальне становище українського населення під владою Російської та...»

«ДОГОВОР № ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТЫ.  г. Западная Двина                                                                        "_" _ 2017  г. Общество с ограниченной ответственностью "Тандем", в лице Директора Владимировой Татьяны Егоровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Охотопользователь, с одной стороны, и гражданин РФ _ (охотничий б...»

«с.п.Селиярово Ханты-Мансийский район 28.04.2015 г. АКТ комиссионного обследования электросетевого хозяйства с.п. Селиярово.Комиссия в составе: Глава с.п. Селиярово Шалкова Н.П. Начальник службы эксплуатации ОАО "ЮТЭК-ХМР" Мухамедгарипов О.З. Электромонтер ОАО "ЮТЭК-ХМР" Гуляев Н.П. провела обследование элек...»

«Николай Васильевич Гоголь Старосветские помещики Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротою и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого...»

«Лейомиома матки: Метод. указ. Для студентов и врачей-интернов / Сост. О.А. Паламарчук, В.Ю. Паращук. – Харьков: ХНМУ, 2012. – 20с. Составители О.А. Паламарчук В.Ю. Паращук Лейомиома матки – наиболее распространенное доброкачественное заболевание внутренних пол...»

«Зарегистрировано в Минюсте РТ 20 июля 2012 г. N 1580МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАНПРИКАЗ от 29 июня 2012 г. N 481ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯВ ТРУДЕ, У...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2012 г. N 25948ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМИПРИКАЗ от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ Список изменяющих документов (...»

«Гузь Ольга Олександрівна, м. Кіровоград Урок №46 Тема: Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні "Пістрява стрічка". Сутність дедуктивного методу сищика-інтелектуал...»

«Конструктор приемов технологии развития критического мышления, формирующих УУД младших школьников. Метапредметные и личностные достижения стали сегодня предметом оценки результатов обучения, и ва...»

«ГИС "Метео ДВ" новый инструмент в изучении погоды 25 мая 2016 года в ФГБУ "Дальневосточное УГМС" прошла презентация геоинформационной системы отображения гидрологической, метеорологической, спутниковой и прогностической информации по территории Дальневосточного региона. "Геоинформационный портал несёт полезную...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.