WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

«ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ! Виконавчий комітет Запорізької міської ради ОГОЛОШУЄ проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального ...»

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ!

Виконавчий комітет Запорізької міської ради ОГОЛОШУЄ проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в місті Запоріжжі 31 липня 2017 року

1. Конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводяться відповідно до статті 43 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 із змінами та даних Умов.

Об’єкт конкурсу

Маршрут:

№ об'єк-таНазва маршруту Кіль-

кість автобу-сів (об. рейси), од. Режим руху Інтервал та особливості періодичності здійснення перевезень Клас авто-

бусівПасажиро-

місткість

1 №24 «Вокзал Запоріжжя-ІІ – вул. Б.Завади» 3 звичайний згідно з паспортом маршруту І,ІІ понад 22 пасажири

5 маршрутне таксі згідно з паспортом маршруту А не більше 22 пасажирів

2. Комфортність автобусів визначається відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху».

Для роботи на автобусних маршрутах загального користування, на яких передбачено використання автобусів місткістю понад 22 пасажири, крім водія, транспортні засоби мають відповідати наступним вимогам:

- є новими або бувшими у використанні, технічно справні:

кл. І - автобуси, призначені для перевезення сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дає змогу пасажирам безперешкодно переміщуватись по салону;

кл. ІІ - автобуси, призначені для перевезення головним чином сидячих пасажирів, а також стоячих пасажирів у проході проміж рядами та (або) на площадці для стоячих пасажирів, розмір якої не перевищує 1,5 м2;

- мають сучасний дизайн;

- відповідають екологічному стандарту не нижче ЄВРО-2.

Для роботи на автобусних маршрутах загального користування, на яких передбачено використання автобусів місткістю не більше 22 пасажирів, крім водія, транспортні засоби мають відповідати наступним вимогам:

- є новими або бувшими у використанні, технічно справні:

кл. А – автобуси, призначені для перевезення сидячих пасажирів та мають місця для стоячих пасажирів;

- мають сучасний дизайн;

- відповідають екологічному стандарту не нижче ЄВРО-2.

У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування укладають (або надають) на один рік із укладанням інвестиційного договору, додається.

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у м. Запоріжжі, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати сертифікат відповідності, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу та протокол випробування вимірювання димності відпрацьованих газів дизеля (газодизеля) автомобіля, затвердженого ДСТУ 4276:2004 або протокол випробування вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля, затвердженого ДСТУ 4277:2004, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у посвідченні відкриту категорію «Д» або «ДЕ», бути застраховані згідно з чинним законодавством.

Перевізник-претендент зобов’язаний забезпечити роботу на міському автобусному маршруті загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Беручи участь в конкурсі претенденти погоджуються на додаткові умови конкурсу:

- передбачити запровадження системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) із впровадженням програмного забезпечення;

- під час виконання перевезення водій повинен бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами. Знаходження водія на робочому місці без взуття (або у взутті з відкритою п’яткою) та у одязі, який суперечить вимогам суспільної моралі, а також загальним правилам етики (наприклад, у шортах та майках) не допускається;

- не пізніше, ніж за два тижні до початку роботи на маршруті відповідно до договору на перевезення пасажирів, обладнати автобуси трафаретами, а також забезпечити згідно вимог законодавства їх підсвітку, належну експлуатацію, оновлення, заміну, тощо;

- впродовж двох тижнів з моменту підписання договору на перевезення пасажирів, обладнати автобуси двосторонніми відеореєстраторами (в салон та на дорогу), забезпечувати їх постійне обслуговування та роботу, модернізацію та оновлення;

- забезпечити під час роботи на маршруті оголошення зупинок та інформування пасажирів щодо можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту;

- забезпечувати дотримання визначеного режиму праці та відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджених Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 №340;

- забезпечувати виготовлення для всіх водіїв ідентифікаторів (за формою, погодженою з Замовником), які є обов’язковими при роботі водія на маршруті;

- забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, а також підвищення кваліфікації водіїв, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту;

- забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;

- для перевезення пасажирів використовувати транспортні засоби, що відповідають вимогам безпеки, а також класу, пасажиромісткості та комфортності, відповідно до умов конкурсу;

- утримувати транспортні засоби в належному санітарному стані;

- не допускати стоянки або відстою автобусів в місцях, які не визначені як місця для розвороту та короткострокової стоянки автобусів;

- надавати Замовнику на його письмову вимогу, у 10-ти денний термін з дня отримання такої вимоги або повідомлення, письмове пояснення, документи, інформацію, відеозаписи та інше, в тому числі пояснення при надходженні скарг від пасажирів, актів складених відповідними контролюючими службами про виявлені правопорушення або скерованої Замовником інформації про порушення умов Договору, Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом.

Повідомлення (інформація, запити, акти, вимоги, листи, документи, договори, додаткові угоди, рішення, накази, звернення, тощо) вважаються наданими належним чином, якщо вони відправлені будь-яким способом обраним Стороною: листом (поштовим відправленням), електронним листом на електронну пошту, факсимільним зв’язком, телефонограмою, вручені особисто, та іншими способами, за реквізитами, зазначеними в цьому договорі;

- у разі дорожньо-транспортної події Перевізник повинен протягом 30-ти (тридцяти) хвилин інформувати Замовника в особі управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради про факт ДТП, причини та ймовірні наслідки;

- забезпечувати безперешкодне перевезення пасажирів всіх без винятку пільгових категорій згідно чинного законодавства;

- облаштовувати та забезпечувати належний санітарний стан в місцях для розвороту та короткострокової стоянки автобусів відповідно до Правил благоустрою міста Запоріжжя;

- забезпечувати прибирання місць відстою та розвороту транспортних засобів на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту та прилеглих до них територій, у радіусі 15 метрів, за допомогою сторонніх організацій чи осіб на умовах, передбачених чинним законодавством.

3. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 і такі документи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

Транспортні засоби, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, повинні бути внесені до ліцензійного реєстру транспортних засобів.

4) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

6) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

7) анкету згідно з додатком 5 до Порядку;

8) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N1ДФ) за останні повні два квартали.

4. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "N1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "N2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах N1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

5. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі 4 заяви, і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається.Всі інші питання, не оговорені даними Умовами, регулюються відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 із змінами та діючого законодавства.

6. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір згідно з умовами визначеного конкурсу за формою, що додається.

Строк дії договору укладається на п'ять років або на інший термін, передбачений чинним законодавством та може бути розірваний достроково за умов, визначених у відповідному розділі Договору.

7. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента.

8. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому законодавством порядку.

9. Повну інформацію щодо об’єкту та процедури проведення конкурсу можна одержати за адресою: 69095, м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2, к. 203.

Термін подачі документів до 15-00 «12» липня 2017 року, за адресою: 69095, м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2, к. 203.

Бланки документів на конкурс можна одержати з 14-00 до 16-00 години в робочі дні, починаючи з «30» червня 2017 року за адресою: 69095, м.Запоріжжя, вул. Шкільна, 2, к. 203.

Конкурс відбудеться «31» липня 2017 року о 10-00 годині в приміщенні Запорізького міськвиконкому.

Конкурс проводиться безкоштовно.

Телефони для довідок (061) 787-50-87, 787-50-89, 787-50-83.

Інформацію про процедуру проведення конкурсу та перелік документів можна отримати на сайті www.meria.zp.ua.

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування

Відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" та оголошення _______________________________________________ (найменування організатора) у _________________________________________________________ (назва та номер друкованого видання) ______________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

претендує на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу № __________

Перелік маршрутів

Початкова та кінцева зупинки маршруту, основні проміжні зупинки Кількість рейсів Відстань від початкової до кінцевої зупинки,

км Режим руху згідно з п.10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

1. 2. І. Загальні дані Повне найменування суб'єкта господарювання

Скорочене найменування суб'єкта господарювання

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання

Телефон Телефакс

----------------------- --------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

----------------------- -----------------------

Мобільний телефон Контактна особа

-------------------------------------------------------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------ІІ. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна Поштовий індекс

--------------- -----------

| | | | | | | | | | | | | |

--------------- ----------- Область

Район

Місто (село)

Вулиця

Будинок Корпус Квартира (офіс)

------------- ------------- -------------

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------- ------------- ------------- ІІІ. Банківські реквізити Розрахунковий --------------------------------------------

рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | | -------------------------------------------------

ІУ. Додаткова інформація __________________________________________________________________________

У. Перелік документів, що додаються до заяви __________________________________________________________________________

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що: - спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу, визначених організатором;

- з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;

- всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

- на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство, або проводиться процедура санації;

- у разі перемоги згоден укласти договір.

___ __________ 20__ р. _________________ ______________________ (підпис заявника) (П.І.Б.)

МП

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. _________________________________________ (П.І.Б.,посада та підпис особи, яка прийняла документи)

та внесено за № ______ до журналу обліку.

ДОГОВІР № ______

надання послуг з перевезення пасажирів

на автобусних маршрутах загального користування

м. Запоріжжя«_____»__________201__року

Виконавчий комітет Запорізької міської ради (Замовник) в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради Власюка Олександра Олександровича, діючого на підставі Положення про управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, з однієї сторони, та ______________________________________________ (Перевізник), в особі _________________________________________________, діючого на підставі __________________________________________________, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони), уклали Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. З «____»__________20__ р. Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №_____ «_________________________________________________», з режимом роботи та розкладом руху згідно затвердженого паспорту маршруту, з режимами руху на маршруті: ________________________________________________________.

1.2. Перевізник набуває право обслуговувати автобусний маршрут загального користування №_____ «____________________________________________», згідно затвердженого паспорту маршруту, з кількістю транспортних засобів ___ одиниць, класу ___, загальною пасажиромісткістю ____.

1.3. Сторони не можуть передоручити виконання умов договору іншим особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

2. Зобов’язання сторін

2.1. Замовник зобов’язується:

2.1.1. Здійснювати контроль виконання Перевізником умов перевезень, визначених цим Договором, конкурсними умовами та паспортом маршруту.

2.1.2. Забезпечувати взаємодію Перевізників при виконанні перевезень та своєчасно інформувати їх про виникнення обставин, які можуть привести до невиконання перевезень на маршруті.

2.1.3. Ініціювати за поданням Перевізника, розгляд питань відповідними службами міста щодо організації утримання в належному стані проїзної частини автомобільних доріг та під’їздів (на міських автобусних маршрутах загального користування).

2.1.4. Взаємодіяти з відповідними державними контролюючими органами та установами з питань організації безпеки перевезень та дотримання чинного законодавства.

2.1.5. Розглядати пропозиції Перевізника по удосконаленню організації перевезень пасажирів.

2.2. Перевізник зобов’язується:

2.2.1. Виконувати умови перевезень, визначені чинним законодавством України, цим Договором та затвердженим Інвестиційним договором (у разі укладання), конкурсними умовами та паспортом маршруту.

2.2.2. Забезпечувати рух автобусів на маршруті з регулярністю рейсів не нижче, ніж 95% від затвердженої у паспорті маршруту.

2.2.3. Для перевезення пасажирів використовувати транспортні засоби, що відповідають вимогам безпеки, а також класу, пасажиромісткості та комфортності відповідно до умов конкурсу.

2.2.4. Утримувати транспортні засоби в належному санітарному стані.

2.2.5. Не допускати стоянки або відстою автобусів в місцях, які не визначені як місця для розвороту та короткострокової стоянки автобусів.

2.2.6. Передбачити запровадження системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) із впровадженням програмного забезпечення.

2.2.7. На дату початку роботи на маршруті відповідно до договору на перевезення пасажирів, обладнати автобуси трафаретами, а також забезпечити згідно вимог законодавства їх підсвітку, належну експлуатацію, подальше оновлення, заміну тощо. Забезпечувати салон транспортного засобу теплопоглинаючим склом або сонцезахисними шторами та доступ повітря до салону автобусу через шибки і люки або через системи кондиціювання повітря.

2.2.8 Впродовж двох тижнів з моменту підписання договору на перевезення пасажирів, обладнати автобуси двосторонніми відеореєстраторами (в салон та на дорогу), забезпечувати їх постійну роботу та постійне обслуговування, модернізацію та оновлення.

Забезпечити збереження відеозаписів, які отримані за допомогою відеореєстраторів, не менше 30 днів, на носіях, що читаються за допомогою програмно-керованого пристрою для обробки інформації.

2.2.9. Під час виконання перевезення водій повинен бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами. Знаходження водія на робочому місці без взуття (або у взутті з відкритою п’яткою) та у одязі, який суперечить вимогам суспільної моралі, а також загальним правилам етики (наприклад, у шортах та майках) не допускається.

2.2.10. Забезпечити під час роботи на маршруті оголошення зупинок та, в разі необхідності, інформування пасажирів щодо можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту. Інформаційно-довідкові матеріали (інструкції, оголошення, назви зупинок та схеми маршрутів, часовий регламент, тощо), які представлені у транспортному засобі, мають бути виконані державною мовою.

2.2.11. Забезпечувати проведення щоденного медичного контролю стану здоров’я водіїв (щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів).

2.2.12. Забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення.

2.2.13. Забезпечувати виготовлення для всіх водіїв ідентифікаторів (за формою, погодженою з Замовником), які є обов’язковими при роботі водія на маршруті.

2.2.14. Забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, а також підвищення кваліфікації водіїв, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту.

2.2.15. Надавати Замовнику на його письмову вимогу, у 10-ти денний термін з дня отримання такої вимоги або повідомлення, письмове пояснення, документи, інформацію, відеозаписи та інше, в тому числі пояснення при надходженні скарг від пасажирів, актів складених відповідними контролюючими службами про виявлені правопорушення або скерованої Замовником інформації про порушення умов Договору, Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом.

2.2.16. У разі дорожньо-транспортної події Перевізник повинен протягом 30-ти (тридцяти) хвилин інформувати Замовника в особі управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради про факт ДТП, причини та ймовірні наслідки, визначеними за взаємною згодою реквізитами Договору.

2.2.17. На вимогу Замовника або за власною необхідністю, але не менше, ніж один раз на три роки, проводити за допомогою визначеного законодавством органу пасажирообстеження за власний рахунок. Дані пасажирообстеження надавати Замовнику.

2.2.18. Вносити відповідні зміни до паспорту маршруту у термін визначений Замовником. Виконувати перевезення тільки згідно затвердженого Замовником паспорту маршруту, схеми та розкладу руху, вартості проїзду, обумовленої розділом «Тарифи на проїзд» цього договору.

2.2.19. На час дії договору забезпечувати диспетчеризацію маршруту власно або за допомогою сторонніх організацій, чи осіб на умовах, передбачених чинним законодавством.

2.2.20. Надавати на вимогу Замовника, не пізніше 10 календарних днів з дня отримання вимоги, інформацію, необхідну для проведення аналізу перевезень на автобусному маршруті.

2.2.21. Виконувати накази, рішення та інші акти Замовника, які пов’язані з організацією пасажирських перевезень на автобусних маршрутах міста.

2.2.22. Виділяти рухомий склад Замовнику при виникненні надзвичайних ситуацій, обслуговуванні масових заходів та інше, безкоштовно або з послідуючими розрахунками.

2.2.23. Без перешкоди допускати представників Замовника для проведення контрольних перевірок виконання умов договору за умови пред’явлення службового посвідчення та завдання/наказу на перевірку.

2.2.24. Забезпечувати роботу на маршруті не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.2.25. Обов’язково приймати участь у нарадах, семінарах, зустрічах, які проводяться Замовником із забезпеченням присутності уповноваженого представника підприємства.

2.2.26. Облаштовувати зупиночні пункти розкладами руху, а рухомий склад візуальною інформацією, у відповідності до вимог чинного законодавства та цього Договору. Розклад руху має містити конкретну інформацію щодо часу відправлення рухомого складу пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Слідкувати за відсутністю у салонах транспортних засобів написів, що ображають гідність та честь громадян.

2.2.27. Забезпечувати безперешкодне перевезення пасажирів всіх без винятку пільгових категорій згідно чинного законодавства.

Забезпечувати проїзд учнів загальноосвітніх шкіл з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду на період навчального року, з понеділка – по п’ятницю, за рахунок власних коштів.

2.2.28. Облаштовувати та забезпечувати належний санітарний стан в місцях для розвороту та короткострокової стоянки автобусів, в тому числі туалетами, відповідно до Правил благоустрою міста Запоріжжя.

2.2.29. За 30 (тридцять) календарних днів письмово повідомляти Замовника про припинення перевезень, свою ліквідацію або реорганізацію.

2.2.30. Забезпечувати дотримання визначеного режиму праці та відпочинку водіїв відповідно до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів.

2.2.31. Перевізнику укласти договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані з відповідною районною адміністрацією Запорізької міської ради. Про укладання договору інформувати Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради не пізніше 10 робочих днів з дати укладання.

2.2.32. Одночасно з укладенням цього Договору здійснити укладення договору(ів) про надання послуг та компенсацію з перевезення окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд, та надати Замовнику копію(ї) укладеного(их) договору(ів) у строк не більше 5 (п’яти) робочих днів після укладання вищезазначеного(их) договору(ів).

2.2.33. Забезпечувати чинність договору(ів) про надання послуг та компенсацію з перевезення окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд, визначених у п. 2.2.32. цього Договору.

2.2.34. Негайно інформувати Замовника про обставини, що впливають на належне транспортне забезпечення.

3. Права сторін

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Проводити документальні та фактичні перевірки, предметом яких є своєчасність, достовірність та повнота виконання Перевізником вимог чинного законодавства про автомобільний транспорт та дорожній рух, а також умов даного договору. Періодичність проведення перевірок визначається в залежності від ступеня ризику в діяльності Перевізника та отриманих даних від інших державних органів, які здійснюють контроль на автомобільному транспорті та безпеки дорожнього руху або органів місцевого самоврядування.

Документальні перевірки проводяться на підставі наказу повноважного представника Замовника, з зазначенням предмету перевірки, та наданих Перевізником документів. Про час проведення документальної перевірки Перевізник може ознайомитись на офіційному веб-сайті управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради. За результатами перевірки складається акт в присутності представників Перевізника (не більше двох осіб), який підписується обома Сторонами.

Фактичні перевірки проводяться на підставі завдання/наказу повноважного представника Замовника, з зазначенням предмету перевірки та складу комісії в кількості двох і більше посадових осіб Замовника, з можливою участю громадян та/або представників громадських організацій, не пов’язаних із Сторонами. Фактичні перевірки проводяться без попередження Перевізника та мають на меті зафіксувати порушення та недоліки в обслуговуванні маршрутів. Якщо під час проведення фактичної перевірки присутні представники Перевізника (не більше двох осіб), їхні дані та пояснення вносяться до акту.

За результатами фактичних перевірок складається акт в разі виявлення порушень умов договору. Акт оформлюється, підписується повним складом комісії та особами, які приймали участь в проведенні перевірки. На підставі акту складається вимога. Копія акту та вимога направляються належним чином Перевізнику для усунення порушень.

Порушеннями, які можуть бути виявлені без проведення документальної чи фактичної перевірок, є: ненадання звітів, відповідей, іншої запитуваної інформації у визначений термін; порушення, які виявляються за допомогою системи GPS-навігації (рейси, графіки та схеми руху, дотримання місця зупинки, кількість транспортних засобів, якими обслуговується маршрут, тощо); порушення, які виявляються за допомогою фото чи відеофіксації.

Порушення, які можуть бути виявлені без проведення документальної чи фактичної перевірок оформлюються актами. Після належного оформлення копія акту та вимоги про усунення виявлених порушень направляються належним чином Перевізнику для вжиття відповідних заходів.

Складені акти, в яких фіксується виявлені порушення, є підставою для розірвання даного договору Замовником в односторонньому порядку.

У випадках ненадання від Перевізника заперечення на акт на протязі 3-х календарних днів з дня повідомлення, акт вважається таким, що погоджений із Перевізником.

Перевізник зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від Замовника повідомлення, усунути порушення, та надати письмову відповідь Замовнику.

3.1.2. Координувати роботу рухомого складу за обставин, які потребують таких дій. Без узгоджень з Перевізником прокладати траси руху нових маршрутів через існуючі для покращення транспортного забезпечення міста.

При виключені маршруту з реєстру автобусних маршрутів загального користування або зміни маршруту більше ніж на 25-30 відсотків, Замовник має право приймати рішення про розірвання договору в односторонньому порядку, до закінчення терміну його дії.

3.1.3. Проводити перевірки наявності у Перевізника документації та інших нормативних актів необхідних для виконання перевезень.

3.1.4. Залучати спеціалістів і рухомий склад Перевізника для підготовки та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах, масових заходів та інше.

3.1.5. Приймати рішення про дострокове розірвання Договору до закінчення терміну його дії в односторонньому порядку за неодноразові порушення Перевізником умов цього Договору або вимог чинного законодавства.

3.1.6. Визначати систему справляння плати за проїзд, систему керування рухом транспортних засобів на автобусних маршрутах загального користування.

3.2. Перевізник має право:

3.2.1. Надавати техніко-економічні обґрунтування щодо зміни тарифів на перевезення пасажирів у відповідності до вимог діючого законодавства.

3.2.2. Вносити пропозиції щодо зміни розкладів та схем руху.

3.2.3. Вносити пропозиції Замовнику про зміну зупинок, кількості або класності рухомого складу на маршруті.

4. Тарифи на проїзд

4.1. Тарифи на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування (звичайний, експресний та режим маршрутного таксі) встановлюються згідно діючого законодавства.

Плата за проїзд пасажирами справляється з використанням єдиного електронного квитка або готівкою.

4.2. Зміна тарифу відповідно до діючого законодавства.

5. Платежі за Договором і порядок розрахунків

5.1. Перевізник здійснює перевезення пасажирів на бездотаційній чи дотаційній основі.

5.2. Порядок та сума компенсації збитків Перевізника від безоплатного перевезення пільгових категорій громадян встановлюється законодавством України.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне чи неповне виконання своїх зобов’язань, відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. За порушення умов договору, на підставі складених актів під час проведених перевірок відповідно до п. 3 Договору, до Перевізника застосовуються санкції у вигляді штрафів за наступні порушення умов Договору:

- Безпідставна відмова у праві пільгового проїзду пасажиру, який відповідно до діючого законодавства має зазначене право, - штраф у розмірі – 500,00 грн. (п’ятсот гривень), за кожен виявлений факт.

- Порушення предмету договору щодо обслуговування маршруту із визначеними напрямком (схемою руху) та/або графіком - штраф у розмірі – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) за кожен виявлений факт.

- Порушення предмету договору щодо обслуговування маршруту із визначеними режимами руху, та/або класами, кількістю, пасажиромісткістю транспортних засобів– штраф у розмірі 10000, 00 грн. (десять тисяч гривень) за кожен виявлений факт.

- Утримання транспортних засобів в неналежному санітарному стані -штраф у розмірі 1000, 00 грн. (одна тисяча гривень) за кожен виявлений факт.

- Стоянка або відстой автобусів в місцях, які не визначені як місця для розвороту та короткострокової стоянки автобусів - штраф у розмірі 1000, 00 грн. (одна тисяча гривень) за кожен виявлений факт.

- Відсутність у транспортному засобі приладів GPS системи, безготівкового розрахунку, двосторонніх відеореєстраторів - штраф у розмірі 1000, 00 грн. (одна тисяча гривень) за кожен виявлений факт.

- Невиконання наказів, рішень та інших актів Замовника, які пов’язані з організацією пасажирських перевезень на автобусних маршрутах міста - штраф у розмірі – 500,00 грн. (п’ятсот гривень) за кожен виявлений факт.

- Відсутність на маршруті не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями штраф у розмірі – 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) за кожен виявлений факт.

- Порушенням умов Інвестиційного договору (у разі укладання) - 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) за кожен виявлений факт.

6.3. Усунення порушень не звільняє Перевізника від сплати штрафів.

6.4. Перевізник сплачує штраф впродовж 7 календарних днів з дня отримання вимоги про сплату штрафу, на рахунок зазначений у вимозі.

7. Форс – мажорні обставини

7.1. В разі виникнення форс – мажорних обставин (стихійне лихо, акти уряду, що вплинули на умови виконання цього договору та інші випадки непереборної сили), які можуть заважати повному або частковому виконанню планового завдання цього Договору, то виконання умов Договору відкладається на період дії таких обставин при умові, що обидві сторони не могли передбачити та запобігти їм.

7.2. Якщо сторона, таким чином, позбавлена можливості виконувати свої обов’язки відповідно до цього договору, то вона повинна повідомити про це іншу сторону у 3-х денний термін, з моменту виявлення вищезазначених форс - мажорних обставин, та надати докази їх появлення протягом двох днів після їх закінчення або усунення.

7.3. Доказами підтвердження форс – мажорних обставин є висновок Торгово–промислової палати.

8. Додаткові умови

8.1. Всі зміни до цього договору викладаються в додаткових угодах до цього договору, та є його невід’ємною частиною.

8.2. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною.

8.3. Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один зберігається у Замовника, другий у Перевізника.

8.4. При отриманні письмового запиту чи іншого документу, який вимагає його відповіді, підпису, сторона, що його отримала, зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів дати письмову відповідь, якщо інше не обумовлено в запиті.

8.5. Повідомлення (інформація, запити, акти, вимоги, листи, документи, договори, додаткові угоди, рішення, накази, звернення, тощо) вважаються наданими належним чином, якщо вони відправлені будь-яким способом обраним Стороною: листом (поштовим відправленням), електронним листом на електронну пошту, факсимільним зв’язком, телефонограмою, вручені особисто, та іншими способами, за реквізитами, зазначеними в цьому договорі.

8.6.Усі питання та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів. При недосягненні згоди, спори передаються на вирішення до Господарського суду Запорізької області.

8.7. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

8.8. До цього Договору за згодою сторін можуть бути включені інші умови.

8.9. Жодна із сторін не має права змінювати умови Договору, за виключенням розірвання договору в односторонньому порядку, а також передавати своє право за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

8.10. Підписанням цього Договору Перевізник підтверджує:

свою здатність виконувати умови цього Договору;

що він володіє всіма необхідними документами (ліцензії, дозволи і т.п.), що необхідні для оформлення та виконання даного Договору Перевізником;

що на день підписання відсутні будь-які судові розслідування (спори), розслідування з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на спроможність Перевізника виконувати умови цього договору;

що надані Перевізником документи для укладання цього договору не містять будь-яких недостовірних відомостей; документи складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством;

що надає офіційну письмову згоду Замовнику на розірвання договору в односторонньому порядку у разі порушення Перевізником умов п. 2.2.1 - 2.2.31 цього договору;

Перевізник повністю розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов’язки за цим Договором і погоджується з ними;

що у нього є всі необхідні повноваження органів управління Перевізника, необхідні для укладання та виконання цього Договору;

що цей Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, що є обов'язковими для Перевізника, чи його Статуту, іншим установчим документам;

Перевізник зобов’язаний в п’ятиденний строк письмово повідомляти Замовника про зміну власних реквізитів (поштової та електронної адрес, місцезнаходження, номерів телефонів тощо), зміни в особовому складі керівництва Перевізника, зміни в установчих документах.

8.11. На відносини між Сторонами, що складаються на умовах даного Договору, не поширюється законодавство «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

9. Припинення (розірвання) Договору

9.1. Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку до закінчення терміну його дії в разі однієї або декількох підстав:

9.1.1. Неодноразового порушення Перевізником умов даного договору, інвестиційного договору (у разі укладання).

9.1.2. Неодноразового порушення Перевізником вимог чинного законодавства в галузі автомобільного транспорту та безпеки дорожнього руху, що підтверджується документами контролюючих органів.

9.1.3. Підтвердження факту передачі Перевізником права на обслуговування маршруту за цим договором іншій особі, крім випадків, передбачених законом.

9.1.4. Порушення відносно Перевізника справи про банкрутство або прийняття ним рішення про реорганізацію або ліквідацію.

9.1.5. Анулювання відповідної ліцензії, що засвідчує право ліцензіата на провадження господарської діяльності.

9.1.6. Виявлення факту перебування водія Перевізника у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння під час керування транспортним засобом Перевізника.

9.1.7. Скоєння двох або більше за календарний рік дорожньо-транспортних пригод з вини водія Перевізника в якому завдано шкоди здоров’ю людини.

9.1.8. Неодноразового порушення Перевізником предмету договору щодо обслуговування маршруту із визначеними режимами руху, класами, кількістю, пасажиромісткістю транспортних засобів.

9.1.9. У разі порушення Перевізником умов п. 2.2.1 - 2.2.31 цього Договору.

9.1.10. У разі закриття (виключення) маршруту або зміни його більше ніж на 25-30 відсотків, оптимізації\зміни маршрутної мережі міста.

9.1.11. Не сплати штрафу\ів за порушення умов Договору впродовж одного місяця з дня отримання акту або/та вимоги, повідомлення про порушення.

9.2. В разі прийняття Замовником рішення про розірвання договору в односторонньому порядку внаслідок невиконання Перевізником умов договору, Замовник повідомляє належним чином Перевізника (не менше ніж за 3 місяці), із зазначенням умов розірвання договору.

9.3. Інші умови припинення договору:

9.3.1. Перевізник протягом десяти календарних днів згідно п. 1.1. цього договору, не розпочав роботу по перевезенню пасажирів.

9.3.2. За взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди до даного договору.

9.3.3. Перевізник має право ініціювати припинення дії договору попередньо повідомивши Замовника за 60 календарних днів. Про припинення дії договору між Сторонами з підстав, викладених в цьому пункті укладається додаткова угода.

9.3.4. Закінчення терміну дії договору.

10. Особливі умови

10.1. Замовник залучає організації для перевірки виконання Перевізником договірних зобов’язань (GPS).

11. Перехідні положення

11.1. Пункти договору щодо системи справляння плати за проїзд з використанням єдиного електронного квитка, запровадження системи GPS вступають в дію з дати прийняття Замовником рішення.

12. Термін дії договору

12.1. Договір набирає чинності з «____»__________20___р. і діє до

«____» ______________ 20___р.

13. Реквізити та підписи сторін

Замовник

69095, м. Запоріжжя,

вул. Шкільна (Героїв Сталінграду), 2

тел.\факс (061) 787-50-83

електронна пошта utis_zgs@ukr.netвеб – сайт gortrans.zp.uaр/р 35412001078578

в ГУДКСУ у Запорізькій обл.

МФО 813015

Код ЄДРПОУ 37573576

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради

______________ О.О. Власюк

М.П.

«_______» ________________ 201__р. Перевізник

р/р

в

МФО

Код ЄДРПОУ

Директор

______________

М.П.

«_______» _______________ 201__р.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР

м. Запоріжжя«_____»__________201__року

Виконавчий комітет Запорізької міської ради (Замовник) в особі начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради Власюка Олександра Олександровича, діючого на підставі Положення про управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, з однієї сторони, та ______________________________________________ (Перевізник), в особі _________________________________________________, діючого на підставі __________________________________________________, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони), уклали цей Договір щодо оновлення парку автобусів:

1. Предмет Договору

1.1. З «____»__________20__ р. Замовник надає право Перевізнику обслуговувати міський автобусний маршрут загального користування №_____ «_________________________________________________».

1.2. Перевізник зобов’язується протягом _____ придбати або залучити транспортні засоби (автобуси) для обслуговування автобусного маршруту загального користування за договором «___» №___.

1.3. Перевізник зобов’язується придбати/залучити транспортні засоби (не нижче Євро 2) відповідно до умов конкурсу:

№ппКількість Клас Дата початку обслуговування відповідним транспортним засобом на маршруті Інші характеристики, примітки

2. Зобов’язання сторін

2.1. Замовник зобов’язується:

2.1.1. Здійснювати контроль виконання Перевізником умов перевезень, визначених цим Договором, конкурсними умовами.

2.1.2. Розглядати пропозиції Перевізника по удосконаленню організації перевезень пасажирів.

2.2. Перевізник зобов’язується:

2.2.1. Виконувати умови перевезень, визначені чинним законодавством України, цим Інвестиційним договором, конкурсними умовами.

2.2.2. Придбати/залучити автобуси відповідно до умов конкурсу, кількості, класу та у строки, встановлені цим Договором.

2.2.3. Забезпечити обслуговування автобусного маршруту загального користування транспортними засобами відповідно до п. 1.3. цього Договору.

3. Права сторін

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Проводити документальні та фактичні перевірки, предметом яких є своєчасність, достовірність та повнота виконання Перевізником умов даного договору.

3.1.2. Приймати рішення про дострокове розірвання Договору за неодноразові порушення Перевізником умов цього Договору.

3.2. Перевізник має право:

3.2.1. Вносити пропозиції щодо зміни дати початку обслуговування відповідним транспортним засобом на маршруті не більше ніж на 5 днів із відповідним узгодженням з Замовником.

3.2.2. Виконати п. 1.3. раніше встановлених термінів та забезпечити подальше дотримання обслуговування маршруту №______належними автобусами відповідно до умов конкурсу.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне чи неповне виконання своїх зобов’язань, відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. За порушення умов договору, на підставі складених актів під час проведених перевірок, до Перевізника застосовуються санкції у вигляді штрафів за порушення умов Договору:

- Порушенням умов Інвестиційного договору - 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) за кожен виявлений факт.

4.3. Усунення порушень не звільняє Перевізника від сплати штрафів.

4.4. Перевізник сплачує штраф впродовж 7 календарних днів з дня отримання вимоги про сплату штрафу, на рахунок зазначений у вимозі.

5. Форс – мажорні обставини

5.1. В разі виникнення форс – мажорних обставин (стихійне лихо, акти уряду, що вплинули на умови виконання цього договору та інші випадки непереборної сили), які можуть заважати повному або частковому виконанню планового завдання цього Договору, то виконання умов Договору відкладається на період дії таких обставин при умові, що обидві сторони не могли передбачити та запобігти їм.

5.2. Якщо сторона, таким чином, позбавлена можливості виконувати свої обов’язки відповідно до цього договору, то вона повинна повідомити про це іншу сторону у 3-х денний термін, з моменту виявлення вищезазначених форс - мажорних обставин, та надати докази їх появлення протягом двох днів після їх закінчення або усунення.

5.3. Доказами підтвердження форс – мажорних обставин є висновок Торгово–промислової палати.

6. Додаткові умови

6.1. Всі зміни до цього договору викладаються в додаткових угодах до цього договору, та є його невід’ємною частиною.

6.2. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною. Цей Інвестиційний договір є невід’ємною частиною договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування від «___»_________ №______.

6.3. Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один зберігається у Замовника, другий у Перевізника.

6.4. При отриманні письмового запиту чи іншого документу, який вимагає його відповіді, підпису, сторона, що його отримала, зобов’язана протягом 10 (десяти) календарних днів дати письмову відповідь, якщо інше не обумовлено в запиті.

6.5. Повідомлення (інформація, запити, акти, вимоги, листи, документи, договори, додаткові угоди, рішення, накази, звернення, тощо) вважаються наданими належним чином, якщо вони відправлені будь-яким способом обраним Стороною: листом (поштовим відправленням), електронним листом на електронну пошту, факсимільним зв’язком, телефонограмою, вручені особисто, та іншими способами, за реквізитами, зазначеними в цьому договорі.

6.6.Усі питання та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів. При недосягненні згоди, спори передаються на вирішення до Господарського суду Запорізької області.

6.7. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.8. До цього Договору за згодою сторін можуть бути включені інші умови.

6.9. Сторони при виконанні умов даного Договору не керуються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

7. Припинення (розірвання) Договору

7.1. Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку до закінчення терміну його дії в разі неодноразового порушення Перевізником умов даного договору.

7.1.1. Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку до закінчення терміну його дії в разі розірвання договору надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування від «___»_________ №______.

7.3. В разі прийняття Замовником рішення про розірвання договору в односторонньому порядку внаслідок невиконання Перевізником умов договору, Замовник повідомляє належним чином Перевізника (не менше ніж за 3 місяці), із зазначенням умов розірвання договору.

7.4. Перевізник має право ініціювати припинення дії договору попередньо повідомивши Замовника за 60 календарних днів. Про припинення дії договору між Сторонами з підстав, викладених в цьому пункті укладається додаткова угода.

7.5. Закінчення терміну дії договору.

8. Термін дії договору

8.1. Договір набирає чинності з «____»__________20___р. і діє до

«____» ______________ 20___р.

9. Реквізити та підписи сторін

Замовник

69095, м. Запоріжжя,

вул. Шкільна (Героїв Сталінграду), 2

тел.\факс (061) 787-50-83

електронна пошта utis_zgs@ukr.netвеб – сайт gortrans.zp.uaр/р 35412001078578

в ГУДКСУ у Запорізькій обл.

МФО 813015

Код ЄДРПОУ 37573576

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради

______________ О.О. Власюк

М.П.

«_______» ________________ 201__р. Перевізник

р/р

в

МФО

Код ЄДРПОУ

Директор

______________

М.П.

«_______» _______________ 201__р.

Начальник управлінняО.О.Власюк
Похожие работы:

«Д О Г О В О Р №_ "На оказание услуг в проведении рейтинга Казахстан 2050 – Национальный рейтинг по инновациям и академическому превосходству" г. Алматы "" апреля 2017 г. Наименование организации, именуемое в...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образованияМОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II" Кафедра "Лингвистика" Автор Чернышова Лариса Анатольевна, доктор филол. наук, доцентФОНД...»

«Звезда народного акына Нурпеис Байганин родился в 1860 году в местечке Суликти Темирского района в семье Байганы и Умит. Отец Нурпеиса Байгана пас овец крупных баев Барсая и Досжана. Мать Нурпеиса Умит, женщина очень красивая, умная, сочетающая и красоту личности, и ум, была известной в народе певицей и исполнительницей кюев. Она...»

«Инструкция слушателядля работы сСистемой Управления Обучением Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u Введение PAGEREF _Toc222811456 \h 3Термины и обозначения PAGEREF _Toc222811457 \h 4Обозначения, принятые в документации PAGEREF _Toc222811458 \h 4Используемые термины PAGE...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИПРИМОРСКОГО КРАЯПРИКАЗ от 27 мая 2014 г. N 628-аОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТАДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦ...»

«Пояснительная записка. Пояснительная записка Рабочая программа по географии составлена на основе: • Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897).• Примерной программы основного общего образования по ге...»

«ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ТЕХНОЛОГІЙ Технологічний профіль Напрям: Слюсар-ремонтник Рекомендовано Міністерством освіти і науки 11 клас 2014Автори-упорядники: Стрієшин С.Б., Петрів М.Я., Дмитрів Л.М. Слюсар-ремонтникПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Збірник завдань з технологій призначений для проведення державної...»

«HYPERLINK http://chernivtsy.eu/portal/katalog-tovarnoyi-produktsiyi-yaka-viroblyayet-sya-promislovimi-pidpriyemstvami-mista-chernivtsi-stanom-na-01-10-2012-roku \o Постійне посилання на Каталог товарної продукції, яка виробляється промисловими підприємствами міста Чернівці станом н...»

«Организатору мероприятия Директору ОГАУ ЦДСО "Томь" А.В.БирюковойЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении торгового места в парке "Околица" Заявитель _ Документ, удостоверяющий личность серия _ N _ выдан Место регистрации _ Телефон: _ Электронная почта Прошу Вас предоставить торговое место в парке "Околица...»

«Лекция на тему "Традиционные типы, виды и формы контроля в условиях реформы ВО и инновационные оценочные средства" Вопросы Введение1. Типы контроля.2. Виды и формы контроля3. Итоговая государственная аттестация как форма оценки результатов обучения.4. Инновационные оценочные средства. ЗаключениеВведение. Организация...»

«Відділ освіти Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області Методичний кабінет відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради 3480435906399034804359063990 Вчимо мислити логічно, творчо, економічно Дяченко Сергій Олександрович Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Вчитель...»

«Региональное содружество в области связи (РСС) Исполнительный комитет 125375 г. Москва, ул. Тверская, 7 Телефон: +7 495 692-71-34 Факс: +7 495 692-70-43 E-mail: ecrcc@rсс.org.ru http:// www.rcc.org.ru Проведен...»

«Договор на оказание транспортно экскурсионных услуг № г. Омск 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью "Мистер Фогг", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кашленко Е.К., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _ действующего на основании _ за...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.