WWW.LI.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 


«Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні відомості ...»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 14359845

3. Місцезнаходження: 01032 Київ Жилянська, 75

4. Міжміський код, телефон та факс: 044 495-65-59 044 495-65-65

5. Електронна поштова адреса: papir@bta.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://btabank.ua/ukr/osobliva_informaciya.php

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.) достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Бабаєва Аріфа Шавєрдієвича (паспорт: серія б/н номер 08449144 виданий 11.10.2012 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан). Пакетом акцій емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.01.2016 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Єшенкулова Мурата Тузелбєковича (паспорт: серія б/с номер 09943163 виданий 05.03.2015 р. Міністерством юстиції Республіки Казахстан). Пакетом акцій емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.01.2016 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 16.06.2016 (протокол № 3 від 22.01.2016 р.) достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Куанбая Алькєна Данєлули (паспорт: серія б/с номер 08453438 виданий 18.10.2012 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан). Пакетом акцій емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.01.2016 р.

Рішенням Загальних зборів ПАТ "БТА БАНК" від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.) достроково припинено повноваження незалежного Члена Наглядової ради Глімбовської Катерини Олександрівни (паспорт: серія МЕ номер 474369 виданий 08.10.2004 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Пакетом акцій емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.01.2016 р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "БТА БАНК" від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.) достроково припинено повноваження незалежного Члена Наглядової ради Сидоренко Ольги Юріївни (паспорт: серія СО номер 613142 виданий 24.05.2001 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві). Пакетом акцій емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.02.2016 р.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.). Курманов Олжас Каірбєкович (паспорт: серія б/с номер 09625364 виданий 10.11.2014 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан) обраний на посаду Голова Наглядової ради.

Акціями емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник Голови АТ «АТФ БАНК», директор департаменту ризиків АТ «Темірбанк», директор департаменту бюджетування та аналізу АТ «ЦеснаБанк», виконавчий директор АТ «Qazaq Financial Groupe». Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера АТ "БТА Банк", якому належить 89,99581% статутного капiталу.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.). Рахматулаєв Абліміт Абдурашитович (паспорт: серія б/с номер 09825612, виданий 15.01.2015 р. Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан) обраний на посаду Член Наглядової ради. Акціями емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ТОВ «Kazakhstan Petrochemical Industries inc», член Наглядової ради ТОВ «KLPE», Голова Ради директорів АТ «Казгеокосмос», радник Голови Ради директорів АТ «БТА Банк», виконавчий директор АТ «Qazaq Financial Group», член Ради директорівЗАТ «БТА Банк» (Республіка Білорусь). Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера АТ "БТА Банк", якому належить 89,99581% статутного капiталу.

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.). Безвушко Євген Олександрович (паспорт: серія НА номер 485219 виданий 05.05.1998 р. Хмельницьким РУ ГУМВС України в Хмельницькій області) обраний на посаду Член Наглядової ради як незалежний директор. Акціями емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший консультант ТОВ «Сі Бі Річард Елліс», аналітик відділу корпоративних фінансів, керівник проекту відділу корпоративних фінансів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.). Маковецький Михайло Миколайович (паспорт: серія СК номер 537908 виданий 13.05.1997 р. Обухівським РВ ГУМВС України в Київській обл.) обраний на посаду Член Наглядової ради як незалежний директор. Акціями емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів.

Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник ДПМ Управління податкової міліції ДПА у м. Києві, начальник Державної податкової інспекції в Оболонському районі м Київ ДПС, начальник Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, начальник Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ Міндоходів в м. Київ, помічник адвоката Адвокатське об'єднання «Авер Лекс».

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів від 16.06.2016 р. (протокол № 3 від 16.06.2016 р.). Малкін Олег Олександрович (паспорт: серія Р номер Р0378107 виданий 02.02.2009 р. 3D) обраний на посаду Член Наглядової ради. Акціями емітента не володіє (0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до наступних рiчних Загальних зборiв акціонерів. Особу обрано в зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління Благодійний фонд «Відкриті серця України», Голова Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера АТ "БТА Банк", якому належить 89,99581% статутного капiталу.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління Прохоренко В.П.

(підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 

   М. П.  17.06.2016

(дата) 
Похожие работы:

«3732530-207645Дизайн студия VMVdesign сот.:8-705-279-5033 vmv.designer@gmail.com vmvdesign.kz Pricelist Графический дизайн г. Алматы Действителен до: 30.04.2015г. № Наименование Кол-во вариантов дизайна Кол-во Стоим...»

«Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённых приказами Минобрнауки Росс...»

«БАТЛАВ.НИЙГМИЙН ХГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г.БАТБАЯР 20. оны. дгээр сарын.дрБАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЭРЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЛВЛГ 2017 оны 01 дугаар сарын 03 Дуурсах № Хэрэгжлэх арга хэмжээ Шалгуур злэлт Хрэх р дн Тсв Хугацаа Хариуцах эзэн 1 2 3 4 5 6 Нэг. УИХ, Засгийн газраас гаргасан ший...»

«НОВАЯ КЛАССИКА ИТАЛИИ ВЫЛЕТЫ КАЖДУЮ СУББОТУ РИМИНИ – РИМИНИРимини Венеция/Пиза/Монтекатини/Флоренция/Сиена/Рим/Неаполь/Помпеи/Сан Марино RIMINI 1+1 nights – MONTECATINI OR FLORENCE 2 nights ROME 3 nights 1 день (суббота) Прибытие в аэропорт Римини. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер и размещение...»

«УДК 130.121Олег ТУЛЯКОВПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТФІЛОСОФІЇ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧАУ статті ідеї українського філософа ХІХ століття Памфіла Юркевича подані з точки зору теорії ефективної діяльності (праксеології). Встановлено, що П. Юркевич вважав джерелом правильних (“моральнісних”) вчинків сердечний потяг. Р...»

«Мета курсу "Методологія компаративного аналізу політичних інститутів" ознайомити аспірантів із основами та принципами функціонування сучасних політичних інститутів, із особливостями застосування кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; виробити у аспірантів уявлення про ефек...»

«УТВЕРЖДАЮ Настоятель Воскресенского кафедрального собора _ Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский"_" _2017 г. Расписание богослужений в Воскресенском кафедральном соборе на сентябрь 2017 года 1 сентября Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников. пятница 09.0017.00 Молебен перед началом учебного...» 
2017 www.li.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.